ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag vraagt Henk Pasman zich een en ander af bij de toelating van rechtswege.

Kranshi is bezig met een actie voor het opschonen van hun bestand en daarin is nu ook opgenomen het registreren van personen die van rechtswege zijn toegelaten. Bij de voormalige Vreemdelingendienst en huidige Nieuwe Toelatings Organisatie krijg je het officiële formulier toelating van rechtswege uitgereikt. Tegenwoordig plakt men op dit formulier naast zegel en stempel ook de pasfoto.

Velen hebben echter dit formulier zonder pasfoto. Bij het verlengen van de sédula (identiteitsbewijs) moet je nu eerst in het bestand van Kranshi geregistreerd zijn onder van rechtswege toegelaten en dan pas krijg je een nieuwe sédula. Probleem bij Kranshi is nu dat niet goed bekend is bij alle medewerkers dat zowel het oude als nieuwe formulier met pasfoto rechtsgeldig is. Gevolg daarvan is dat ze je eerst naar de Immigratiedienst sturen aan de Mortiersweg om een nieuw formulier op te halen. Daar is echter een beleid nu dat als je daar niet meer bekend bent en dat zijn blijkbaar alle oude (mijn formulier was van 2001) gegevens, je een nieuwe aanvraag moet invullen!

De Immigratiedienst is dus blijkbaar hun oude gegevens kwijt! Ik heb dit geweigerd aangezien ik helemaal niets invul gezien mijn officieel geldige toelating van rechtswege. Uiteindelijk is Kranshi akkoord gegaan. Mensen die hun formulier kwijtgeraakt zijn (bijvoorbeeld bij inbraak) hebben dus wel een probleem en zullen naar immigratie moeten.

Ik zal de minister vragen hiervoor een klantvriendelijke oplossing te bedenken. Uiteindelijk is de overheid in gebreke door archieven en bestanden kwijt te raken. Mijn advies is dit formulier toelating van rechtswege te elimineren en daarvoor in de plaats dit te vermelden op de sédula. Hoef je ook alleen maar bij binnenkomst op Hato sédula te tonen.

19 reacties op “Ingezonden: ‘Is de Immigratiedienst gegevens kwijt?’”

 1. trouwens als je zoals de Heer de Pool al zes maanden op het eiland was kan je voorlopig minimaal 6 maanden niet terug komen of hij moet zich gaan inschrijven bij Kranchi.
  heeft jusitie wel zijn woon en verblijfplaats op geschreven waar hij dan wel is ingeschreven zodat hij eventueel uitgeleverd kan worden.

 2. zijn we der al achter of de PM zijn NVT ooit heeft gehaald. Of had deze man nooit gekozen mogen worden, erger hij mag dan ook niet stemmen.
  Het is niet zo als je op het eiland bent, zoals de Hr de Pool, dat je ook op het eiland mag zijn.

 3. @Lache, zonder vergunning kon je toch al niet inschrijven bij Kranshi. als vreemdeling dien je vergunning te laten zien bij inschrijving bij Kranshi die daar een copie van maken.. eigenlijk raar dat immigratie en kranshi niet gewoon samenwerken.. met 1 systeem. Immigratie kan ook gewoon de gegevens doorsturen naar kranshi zodat die de vreemdeling een oproep voor de sedula kan geven.. veel simpeler en sneller.. Waarom moet Kranshi trouwens de vergunning gaan registreren die uitgegeven is door immigratie? Wat is de taak van Kranshi omvergunningen te gaan registreren.. Dat dient immigratie toch te doen?

 4. een loket een functie

  Bij kranshi aanmelden voor registratie zowel vreemdeling als ingeschrevenen.
  via kranshi doorsturen naar vreemdelingendienst, pas na acceptatie volledig inschrijven.
  kan niemand meer illegaal naar kranshi.

  alles is dan centraal geregeld

 5. @ weg ermee,

  je kan alleen een paspoort krijgen als je een sedula heb.
  want dat is namelijk het bewijs van inschrijving.

 6. Ls,
  afgelopen zaterdag de toelichting gelezen van de Minister in kwestie voor wat betreft het verkrijgen van een nieuwe sedula.
  deze is erg duidelijk maar er blijven toch een paar vragen open staan.

  de volgende vragen,

  is de minister bekend dat bijvoorbeeld de MP Asjes een persoon van “niet van toepassing is” en dat zijn ouders dit formulier waarschijnlijk 40 jaar geleden hebben gekregen.
  Als deze verklaringen in de jaren 70 al werden uitgegeven, waarschijnlijk niet houdt dit dan in dat onze MP eigenlijk zonder dat papiertje niet rechtsgeldig op ons eiland is.Ik kan me voorstellen dat je als ouders geboren op curacao , studerend in Nederland en dat je terugkomt niet wetend dat je met je kind langs immigratie moet gaan. Ik vraag me wel af Hoe onze MP dan wel MP kon worden als hij niet een NVT heeft. Ergo is het beleid van de huidige regering maar ook van de voorgaande regering dan wel rechtsgeldig. Zie de OBAMA kwestie over het geboorte bewijs. Als onze MP geen NVT verklaring heeft had hij nooit verkozen of ingezworen mogen worden. om onduidelijkheid tegen te gaan kan de MP gewoon een copie plaatsen in alle kranten met het bewijs dat hij een verklaring heeft van NVT gehaald door zijn ouders bij terugkomst.
  (Noot van de schrijver aangezien de MP bekend staat als NVT heb ik hem als voorbeeld genomen maar er zijn natuurlijk meerdere personen)

  is de Minister bekend wat als je geregistreerd bent bij Kranchi als NVT of van rechtswege toegelaten of je over 5 jaar weer je verklaring mee moet nemen of is de registratie bij Kranchi eenmalig en de volgende keer hoef je alleen je sedula te tonen,

  Is de minister van voornemen om de bestanden van het bureau van toelating te koppelen met Kranchi zodat invervolg bij verlies, door ouderdom, brand, diefstal(immers het formulier is heel belangrijk dus in een kluisje opgeborgen).

  Is de Minister van voornemens om de bestanden van Kranchi te koppelen met de bestanden van de gemeentelijke basis administratie in nederland zodat personen die van ons eiland zijn vertrokken maar nooit bij Kranchi zijn langs gegaan om zich uit te schrijven geen dubbel telling krijgen van AOV/AOW( alleen eens in het jaar een verklaring van in leven halen en daarna weer vertrekken).

  wat gaat de Minister doen aan de eilandhoppers, die zogenaamd hier op ons eiland wonen maar ergens anders in de regio wonen( waar de de gulden meer waard is) aan te pakken..

  Is de Minister van plan zoals De Hr de Pool figuren die op grond van omdat hij YDK zo maar op ons eiland kunnen wonen een koppeling te maken tussen immigratie op het vliegveld en Kranchi deze aan te pakken samen met de belasting dienst als deze personen langer dan 6 maanden op ons eiland zijn en deze te belasten of uit te zetten via barak 1.( en voorlopige beslag legging van alle goederen en bezittingen als borg voor de opgelegde belastingschuld.

 7. Weg met die idiote Sedula, ik weiger zo’n dom document op zak te hebben, een rijbewijs en paspoort moet voldoende zijn!

 8. In de LTU landsverordening toelating en uitzetting staat wie Curaçaoënaar is en waarvoor deze regeling dus niet van toepassing is en dan blijft over alle vreemdelingen en dat zijn ook alle Nederlanders van de andere landen die niet hier geboren zijn.
  Je kan dus alleen maar juridisch Curaçaoënaar zijn door geboorte!
  Deze Nederlanders kunnen op drie manieren worden toegelaten: als toerist, met een verblijfsvergunning of van rechtswege toegelaten.
  Deze LTU van 29 november 2010 met nummer 2010#10/4848 is gewijzigd tov van daarvoor mbt van rechtswege toegelaten, dat je nu direct van rechtswege kan worden toegelaten onder voorwaarden en dat was daarvoor pas na 10 jaar plus verloor je dit weer na die 10 jaar als je langer als 3 jaar in het buitenland bent gaan wonen. Deze bepaling van 3 jaar bestaat nu niet meer sinds 29 nov 2010 oftewel je bent nu van rechtswege toegelaten voor het leven. Van rechtswege toegelaten kan ingetrokken worden als je niet meer zou voldoen aan de gestelde voorwaarden.
  De belangrijkste voorwaarde is in eigen onderhoud kunnen voorzien.

  Ik stel voor dat Nederland dit ook invoert voor YDK die in NL willen gaan wonen.. Gelijke monniken gelijke kappen!

 9. Toen ik na 30 jaar van rechtswege toegelaten en werkzaam geweest te zijn een eigen zaakje wilde beginnen, bleek dat ik de hele procedure van aanvraag opnieuw moest doen. Dat heeft toen 3 maanden geduurd. Dat is kort want andere buitenlanders zijn er vaak een jaar of meer mee bezig. Als je de vergissing maakt daar een kritische opmerking over te maken, kun je het wel vergeten. Misschien is het goed dat een nieuwsmedium daar een reportage over maakt.

 10. @Henk Pasman, de vreemdeling staat al geregistreerd bij de Immigratie dienst en tevens bij Kranshi. Immigratie dienst heeft de hele file and heeft de verklaring uitgegeven en Kranshi heeft er een kopie van gemaakt en een sedula uitgegegeven. Lijkt me verstandig dat Kranshi en Immigratie dienst hun bestanden naast elkaar leggen en dan mensen kunnen wegstrepen (desnoods leg je een bestand van de belasting erbij om te zien wie zijn belastingen netjes elk jaar betaald). Op deze manier val je de burger niet lastig… en zoals je al zegt.. Kranshi zegt dit en bentana di informashon zegt weer wat anders.. En het is maar net wie je tegenover je hebt… Waarom staat er gewoon niet zwart op wit wat men nodig heeft?

 11. de ambtenaren bewijzen hiermee nutteloos te zijn.

 12. voor de duidelijkheid:
  probleem is dat er geen eenduidigheid is en je dus afhankelijk bent van wie je tegenover je hebt staan en wat die wel of niet weet van de juiste regels.
  Ook het immigratiebestand is vervuild of zelfs helemaal niet meer aanwezig.
  @ Brian en anderen:
  In de LTU landsverordening toelating en uitzetting staat wie Curaçaoënaar is en waarvoor deze regeling dus niet van toepassing is en dan blijft over alle vreemdelingen en dat zijn ook alle Nederlanders van de andere landen die niet hier geboren zijn.
  Je kan dus alleen maar juridisch Curaçaoënaar zijn door geboorte!
  Deze Nederlanders kunnen op drie manieren worden toegelaten: als toerist, met een verblijfsvergunning of van rechtswege toegelaten.
  Deze LTU van 29 november 2010 met nummer 2010#10/4848 is gewijzigd tov van daarvoor mbt van rechtswege toegelaten, dat je nu direct van rechtswege kan worden toegelaten onder voorwaarden en dat was daarvoor pas na 10 jaar plus verloor je dit weer na die 10 jaar als je langer als 3 jaar in het buitenland bent gaan wonen. Deze bepaling van 3 jaar bestaat nu niet meer sinds 29 nov 2010 oftewel je bent nu van rechtswege toegelaten voor het leven. Van rechtswege toegelaten kan ingetrokken worden als je niet meer zou voldoen aan de gestelde voorwaarden.
  De belangrijkste voorwaarde is in eigen onderhoud kunnen voorzien.
  De kinderen van niet op Curaçao geboren kinderen bv in nederland, hebben een verklaring nodig van niet van toepassing mbt deze LTU.

  Waarom een dergelijke vreemde constructie: omdat niet juridisch is vastgelegd wie Curaçaoënaar is.

  Waarom een sédula: identiteitsbewijs voor iedereen hier woonachtig.
  Waarom een paspoort: voor reizen.
  Waarom een rijbewijs: om aan te tonen dat je mag rijden.
  Waarom van rechtswege toelating bewijs: om aan te tonen als je niet hier geboren bent dat je hier mag verblijven.
  Waarom niet van toepassing verklaring: om aan te tonen als je niet hier geboren bent maar geboren bent uit nederlandse ouders wel hier geboren.
  Waarom werk en verblijfvergunning: om aan te tonen dat je als vreemdeling hier mag verblijven.
  Welke hiervan zijn eigenlijk alleen maar nodig: sédula en paspoort alleen als je wilt reizen.
  De andere verklaringen zouden allemaal verwerkt kunnen worden in de sédula.

  Waar is Kranshi nu mee begonnen: een goed en betrouwbaar totaal bestand op te zetten met alle relevante gegevens. bv daarin opnemen van rechtswege toegelaten.
  Er zijn nu bv meer dan 30.000 die in het bestand staan maar waarschijnlijk niet meer hier woonachtig of overleden zijn.

  Vervolgens zal dit basis bestand gebruikt kunnen worden voor allerlei zaken zoals Belastingen, Aqualectra, SVB, hoofdstembureau enz.

 13. Wij werden opgeroepen voor het maken van een nieuwe Sédula, afgelopen zaterdag. En ja hoor, ook onze “Verklaring van Rechtswege” was niet meer geregistreerd. Dus we konden weer zonder Sédula vertrekken bij Kranshi, want de afdeling die registreert was niet open op zaterdag. Woensdag j.l. zijn we weer bij Kranshi geweest en daar werden onze Verklaringen zonder enig probleem geregistreerd (= het invoeren van een of andere code in het burger-registratiesysteem). En onze Verklaringen zijn uit 2003 en dus GEEN foto. Geen enkel probleem, en geen gezeur over een ‘nieuw formulier’. De ambtenaar vroeg wel aan een collega of dat klopte maar die reageerde dat de fotoformulieren pas sinds 10-10-10 gebruikt worden. Het Bentana di Informashon schrok zich een hoedje toen ze van ons hoorden dat we voor Jan-met-de-korte-achternaam naar Kranshi waren gegaan, dat wisten zij ook niet. Na de registratie van de Verklaring deze week, hebben we weer een afspraak voor een Sédula volgende week vrijdag. Hopelijk bedenkt Kranshi dan niet weer een andere reden voor weigering…

 14. Indien iemand die ten rechtswege is toegelaten meer dan 10 jaar op het eiland woont is hij toch automatisch een lokaal persoon? Waarom moet je dan de verklaring van rechtswege laten zien?

 15. Ik durf te wedden dat wanneer NL bij elke verlening van een paspoort om de verblijfsvergunning gaat vragen dat de OCAN of andere organisatie om moord en brand gaat schreeuwen.. Ik zie trouwens liever dat men het belastingsysteem update zodat het niet kan dat er mensen op Curacao zijn die honderden duizenden gulden aan belastingen moeten betalen

 16. ls,

  In het kader van wie is wie en wie heeft er recht op wat is het goed dat alle zaken nu eindelijk goed getoetst worden.
  de van rechtswege en niet van toepassing moeten duidelijk gescheiden worden, immers onze aov die we straks krijgen is afhankelijk van het aantal jaren dat je daadwerkelijk op ons eiland woont.
  ik kan me voorstellen dat als je hier al langer dan 10 jaar woont een voorwaarde om van rechtswege toegelaten te worden je het papil niet meer heb.
  Immers voordat je je kan inschrijven bij Kranchi moet je je bewijs van toelating hebben.
  het wel of niet hebben van het papiertje is inderdaad niet van belang , want Kranchi heeft je een stamboek nummer gegeven.
  trouwens bij het buro op de mortiers weg hebben deze mensen hun zaakjes keurig voor elkaar je hoeft maar te bellen en ze geven keurig uitleg.
  wat een optie is en waar we straks ook moeten doen is koppelen van de gegevens tussen
  kranchi en het buro van toelating.
  hetzelfde geldt tussen de zogenaamde bewoners die zich hier en in Nederland ingeschreven staan.
  rest ons nog alleen de eilndhoppers hier in onzeregio, zogenaamd hier wonen maar leven op 1 van de andere eilanden waar onze gulden nog een gulden waard is. Dit soort mensen bouwen on terecht aov op en hebben soms zelf nu onderstand.

 17. jawel, en dit is waarom we zoveel ambtenaren hebben, stomweg omdat er nergens iets klopt. Zo houden ze zichzelf, maar helaas ook de burger bezig. Kastje muur systeem in optima forma anno 2013.
  Hoeveel jaar zelfbestuur heeft bewezen dat we zelfs de meest simple zaken/bestanden nog niet eens kunnen beheren?.

 18. Dit is nou weer zo als ik al eerder heb geoppert,werkvoorziening op langer termijn behouden,net 3 nieuwe sédula maschines aan geschaft,alles zou sneller gaan,sneller betekend eerdaag ontslag voor bepaalde nagellakende werknemers,dus de trukendoos ff op een andere manier openen,en de burger maar van het ééne naar het andere loket sturen,tjonge tjonge waar zijn wij toch mee bezig met losers als ambtenaren en regerings leiders,om misselijk van te worden.

 19. Beetje raar hoor. Als je hier al 20 jaar woont en 20 jaar lang zonder problemen je paspoort kan aanvragen en je sedula kan verlengen dat je nu ineens je originele verklaring van rechtswegen dient aan te tonen? Terwijl de medewerker van kranshi verteld dat alle gegevens in orde zijn… Ik neem aan dat de immigratiedienst wel een database heeft met namen?

  Trouwens waarom heb je een sedula nodig? Mijn rijbewijs heeft precies dezelfde gegevens en kan ook worden gebruikt als ID..