ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag vraagt Joseph ‘Jopi’ Hart de inwoners van Curaçao de eenheid die zij tijdens het bezoek van het koningspaar lieten zien, in stand te houden.

Beste lezer, sta me toe dat ik jullie allemaal – ‘dushi Yu di Korsou’ – uit de grond van mijn hart prijs! Wat kunnen we toch fantastische mensen zijn! Wanneer het ons uitkomt. Wanneer we kunnen scoren. Maar het potentieel om ons te verenigen vanuit de diversiteit van onze cultuur is een feit dat we telkens weer hebben bewezen; wanneer al die verschillende etnische groepen en al die nationaliteiten die onze gemeenschap vormen, zich met elkaar verenigen en wij allemaal ‘Yu di Korsou’ worden.

Ik kon van dichtbij de emoties op de gezichten van onze mensen zien, mannen en vrouwen, groot en klein. En geloof me, de eenheid en de blijdschap in de aanvaarding van ons koninklijk echtpaar heeft mij diep geraakt. Ik heb mensen met tranen in de ogen gezien. Van dichtbij kon ik de blijdschap van het koninklijk echtpaar waarnemen, vooral van koningin Maxima, die duidelijk verrast en ontroerd was door de geweldige ontvangst en de wijze waarop wij haar in onze armen hebben gesloten.

Reda Sosial verdient alle lof voor de uitstekende wijze waarop de ontvangst van het koninklijk echtpaar werd geregeld, waarbij ik zeker ook de toewijding moet vermelden waarop in Otrobanda de ‘Federatie van Otrobanda’, geholpen door de buurtorganisatie van Rif, FHLO en al de vrijwilligers, gezamenlijk erin zijn geslaagd dit feest tot een onvergetelijke ervaring te maken.

Laten we trachten dit moment van eenheid in ons hart te bewaren, niet alleen als een herinnering, maar als een steun om deze saamhorigheid te blijven tonen. Want het is in deze eenheid dat wij de verborgen krachten van de diversiteit van ons volk tot een eenheid kunnen smeden.

Het is om deze reden dat ik mij speciaal richt tot onze politici en hen verzoek om het goede voorbeeld te geven; om te trachten deze eenheid te behouden in de politieke diversiteit. Dit is beslist niet tegenstrijdig met elkaar. Integendeel. Want de politicus moet altijd het belang van land en volk dienen. Het is logisch dat partij- en persoonlijke belangen ook meespelen. Het is ook logisch dat er verschillen bestaan in de wijze waarop allerlei problemen opgelost moeten worden. Maar deze verschillen mogen nooit en te nimmer op zich zelf staande issues worden, en uitmonden in allerlei verdachtmakingen, elkaar voor rotte vis uitmaken terwijl men de zaak waar het wel om gaat over het hoofd ziet, namelijk het volk waardig dienen en in hun belang werken.

Vooral de politicus dient zich strikt te houden aan regels van goed gedrag. Ook en vooral wanneer het gaat om partijgenoten die schromelijk tekort zijn geschoten. Het is de politicus/gezagsdrager die voorop moet lopen en het lichtend voorbeeld moet zijn voor wat betreft vaderlandsliefde en dienstbaarheid jegens het volk. Het is de politicus/gezagsdrager die een afspiegeling moet zijn van de schitterende wijze waarop dit volk, verenigd in hun waardering voor het Koninklijk Huis, zich heeft gedragen bij de ontvangst van het koninklijk echtpaar.

Laten we trachten dit positivisme in stand te houden, deze eenheid in diversiteit, die wij als volk hebben getoond toen wij het koninklijk echtpaar in onze armen hebben gesloten en hebben bewezen dat wij verenigd kunnen zijn in onze diversiteit van ras & cultuur.

10 reacties op “Ingezonden: ‘Curaçao, hou de eenheid in stand!’”

 1. @Yoshi.
  Sorry. Ik stond er niet bij stil dat je antwoord geen reactie op @Trent J was. Nogmaals sorry

 2. Men kon kennis nemen van de reacties van vele negatieve doemdenkers als reactie op de stukken van Jopie Hart, die onvermoeid ondanks veel tegenwind, het opneemt voor de belangen van het Eiland. Het lijkt mij, dat Jopie’s volharding in zijn zienswijze, uit eindelijk zal zegevieren. Immers, het waren aanhoudende positieve woorden, die de slavernij hadden doen wankelen en tenslotte verdwijnen. Evenzo de democratie tot stand had gebracht. Trouwens, ook de Franse Revolutie, waaraan thans vele volkeren hun vrijheid te danken hebben. De oude gevestigde orde zal altijd proberen stand te houden tot de haar toebedeelde tijd verloopt. En het verloopt altijd, omdat het niet eeuwig is!
  Laat niemand zich vergissen, taal en geschrift versterken het herinneringsvermogen en brengen denkprocessen tot stand, die het negativisme zal ondermijnen.
  Het positivisme is een geschenk van de goden zelf aan de mensheid om het menselijk brein in staat te stellen over zichzelf, zijn omstandigheden en zijn omgeving te denken. Het kan wel dikwijls lang duren, maar inmiddels wordt de lans punt alsmaar scherper.

 3. @Yvon

  Ik ben het eens met Jopi, niet met Trent 🙂

 4. Aan de negatieve doemdenkers,

  Het waren aanhoudende positieve woorden, die de slavernij hadden doen verdwijnen en de democratie tot stand hadden gebracht. Trouwens ook de Franse Revolutie, waaraan thans vele volkeren hun vrijheid te danken hebben. De oude gevestigde orde zal altijd proberen stand te houden tot de haar toebedeelde tijd verloopt. En het verloopt altijd, omdat het niet eeuwig is!
  Laat niemand zich vergissen, taal en geschrift versterken het herinneringsvermogen en brengen denkprocessen tot stand, die het negativisme zal ondermijnen.
  Het positivisme is een geschenk van de goden zelf aan de mensheid om het menselijk brein in staat te stellen over zichzelf, zijn omstandigheden en zijn omgeving te denken. Het kan wel dikwijls lang duren, maar inmiddels wordt de lans punt alsmaar scherper.

 5. Het probleem is dat we teksten als deze verwachten van onze leidende politici. Die doen dat niet. Zie hoe ze klungelen met Marvelyne Wiels, geen lef, wel vriendjespolitiek.

  Als de politiek leiders van PS en PAIS samen teksten van Jopi Hart uit zouden spreken en herhalen, en er naar handelen… dan zou er een positieve wind gaan waaien over het eiland.

  Als het van een goedwillende particulier komt, denk ik ook “dream on”..

 6. Juist in slechte tijden heb je mensen nodig met een positieve attitude zoals Jopie Hart .
  Aan mierenneukers , zoals ik, heeft onze verziekte gemeenschap geen baat.
  @Jopie : kos ta diguidigui , pero sigui dal bai.

 7. @ Trent Jasper en Joshi.
  Negativisme is niet goed en nu is ook positivsme niet goed.
  Wat moet Jopi Hart dan doen?
  Nét als jullie spijkers en nagels eten als hoofdgerecht en azijn als nagerecht.
  Hij kan niks doen aan zwangere tieners en drugsdealing, maar hij kan wel een bijdrage leveren, aan degenen met een open mind, met zijn positisme.
  Als je een stuk van Jopi ziet, leest het niet, want zo te zien is het niet goed voor jullie hart en rustgevoel. Hij blijft ondanks jullie moeheid, toch positief en jullie hoeven niet persé te reageren.

 8. We kunnen nooit allemaal YDK worden want de Chino zal altijd china blijven, de witte op curacao opgegroeid en geboren zal altijd een makamba blijven en de latino zal altijd een latino blijven.. de arabier moet meubels verkopen en de portugezen en haitianen moeten de tuin blijven doen..

 9. Helemaal mee eens!

 10. Ik wordt een beetje moe van het eindeloze positivisme van Jopie Hart. Links van hem worden mensen beroofd, rechts van hem worden mensen van de weg gereden en achter hem wordt weer een tiener zwanger in ruil voor een belkaartje maar Jopie ziet het niet.

  Voor hem rent Brian Mariano met grote snelheid voorbij, op de vlucht voor drugsdealers die hun in beslag genomen kilo drugs terug willen maar Jopie denkt dat Mariano aan het trainen is voor een wedstrijd.