bonte pieten CNCURAÇAO – Zwarte Piet mag van de Tweede Kamer ook een ander kleurtje krijgen. Een grote meerderheid stemde gisteren tegen een motie van de PVV’ers Martin Bosma en Geert Wilders waarin stond dat Zwarte Piet alleen zwart mocht zijn. Alleen de PVV en voormalig PVV’er Louis Bontes stemden voor.

De PVV had de motie ingediend naar aanleiding van de recente discussie over het racistische karakter van de knecht van Sinterklaas. Volgens Bosma en Wilders is het een ‘keiharde aanval’ op Nederlands cultuurgoed als Zwarte Piet andere kleuren krijgt, zoals sommigen bepleiten.

Regenboogpiet
Het kabinet is verdeeld over de kwestie. Premier Mark Rutte (VVD) verklaarde dat Zwarte Piet ‘nu eenmaal’ zwart is. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zei daarentegen dat het mooi zou zijn als Sinterklaas verandert in een feest waar iedereen zich prettig bij voelt. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) zei wel iets te zien in een ‘regenboogpiet’.

Gekleurde pieten John van der Tol
Foto: John van der Tol

© Novum

20 reacties op “Kamer: ‘Zwarte Piet mag ander kleurtje krijgen’”

 1. http://www.slate.com/articles/life/holidays/2013/12/santa_claus_an_old_white_man_not_anymore_meet_santa_the_penguin_a_new_christmas.html

  En nu is de Kerstman ook al racistisch

 2. Beste Yoshi, ik heb het gevoel dat je niet helemaal op de hoogte bent met de situatie rond de allochtonen in Nederland. Wie in Nederland geboren is uit ouders met een Nederlands paspoort is een Nederlander, dat klopt, maar zelf zien vooral Turken en Marokkanen dat anders. In de praktijk zijn het gewoon Marokkanen en Turken die ook een Nederlands Paspoort hebben en zich in de eerste plaats Marokkaan of Turk voelen. Ze houden gewoon hun Marokkaanse of Turkse paspoort en nemen het Nederlandse er bij.
  De Turkse en Marokkaanse regeringen stimuleren dat ook. Marokko noemt de geëmigreerde Marokkanen de 17e provincie. Marokkanen die een kind krijgen kiezen een naam die voorkomt op een door de Marokkaanse overheid uitgegeven lijst met goedgekeurde namen. Turkije stimuleert geëmigreerde Turksen niet te integreren en zoveel mogelijk kleine Turkjes op de wereld te zetten.
  In heel Europa zijn door de Turkse en Marokkaanse regering gestuurde organisaties actief om hun onderdanen zo weinig mogelijk te laten integreren en loyaal te laten blijven aan het vaderland. Een Nederlands tweedekamerlid van Marokkaanse afkomst is zelfs adviseur van de Marokkaanse koning.

  Hoe komt dit? De oorzaak ligt in de cultuur en de achtergrond van vooral de immigranten uit islamitische landen. Deze mensen zijn vaak afkomstig uit achtergebleven gebieden in hun moederlanden hadden weinig opleiding en dus weinig kans op welvaart. Nederland is een verzorgingsstaat en als je niet voor jezelf kunt zorgen dan zorgt de overheid voor je, dus wat doe je dan als je de kans krijgt?. De helft van de uitkeringen in Nederland gaat naar niet-westerse allochtonen, dat zijn ongeveer 2 miljoen mensen. De schoolprestaties zijn slecht, de criminaliteit is hoog en omdat velen niet werken komen ze nauwelijks in aanraking met autochtone Nederlanders. Zelf wijten ze hun achterblijven natuurlijk niet aan gebrek aan opleiding, capaciteiten en gebrek aan motivatie maar aan discriminatie. Uiteraard!

  Dan de cultuur. Moslims zien zichzelf als superieur en willen ook graag zo behandeld worden. Men wenst “respect” en tegemoetkomen aan hun religieuze wensen en geboden. Dat botst in Nederland.
  Voor moslims gelden een aantal regels: Wie geboren wordt met een moslimvader is moslim. Moslim ben je voor de rest van je leven, op afvalligheid staat de doodstraf. Moslimmeisjes mogen niet trouwen met een man die geen moslim is. Een vrouw die trouwt met een moslim moet moslim worden.
  Dat staat de integratie behoorlijk in de weg. Waarom zou je als moslim Nederlander willen worden? Dat minderwaardige land van de ongelovigen? De Nederlanders moeten buigen voor de Islam, zo moet het!

  De Islam is een totalitair systeem. De Islam verdeelt de wereld in twee delen, het huis van de vrede, dat is waar de Islam heerst, en het huis van de oorlog, dat is waar de Islam nog niet de overhand heeft. De meeste moslims houden zich hier gelukkig niet mee bezig en zijn gewone burgers met hun beslommeringen zoals iedereen die heeft. Maar, het totalitairisme heeft er voor gezorgd dat alle initiatief en creativiteit gedood wordt. Daardoor zullen de meeste moslims moeite hebben om mee te komen in een westerse samenleving en dat wekt onvrede en leidt tot fundamentalisme. sommigen gaan dat huis van de oorlog serieus nemen en gaan haten. Daar worden ook brave moslims op aangekeken en gewantrouwd.

  Steeds meer mensen proberen Europa binnen te komen, vaak met gevaar voor eigen leven. Een Nederlands paspoort is heel veel waard, dat beseft men niet altijd op Curaçao! Maltha, ook lid van de Europese Unie, biedt paspoorten aan voor 650.000 Euro, op Curaçao krijgt men het gratis.
  De aanwezigheid van al die niet willende integreren vreemden in Nederland geeft veel problemen en veel ongenoegen. Dat leidt tot reacties die als racistisch kunnen worden gezien, maar in feite komt het voort uit angst voor de toekomst. Het is begrijpelijk dat men zich als Antilliaan stoort aan die xenofobie maar het is niet naar hen gericht. De geboren Nederlander ziet zijn omgeving veranderen, men ziet agressie en crimineel gedrag van vreemdelingen, men ziet de welvaart en de verzorgfingsstaat afbrokkelen, men is bezorgd voor de toekomst. Daarom stemt men op Geert Wilders, niet omdat men racist is.

  Yukamba hier onder heeft de situatie heel goed gezien en beschreven!

 3. @ Piet
  [quote]
  Daarnaast komen zij naar Nederland en moeten zij aanpassen aan de groep?

  Dat was in de jaren ’70 misschien zo, maar wat gebeurt er met de zogenoemde 2e generatie die in Nederland is geboren? Die is toch onderdeel van jou zogenoemde “groep”? De denkfout die jij maakt is denken dat hij een buitenlander of immigrant is, terwijl hij een Nederlander is (weliswaar opgevoed met andere normen en waarden) maar 100% Nederlands volgens de wet (nederlander paspoort)

  snap je wat ik bedoel?
  Dat je het niet eens bent dat het zo is, tjah daar mag iedereen een mening over hebben. Maar op het moment dat hij een Nederlander is per wet, zou je hem moeten behandelen en zien als een Nederlander. Je kan dan wel hard roepen dat hij moet integreren, maar dat is niet zo.

 4. @Yoshi, Niet alleen Nederlanders maar ook andere nieuwkomers. Ga naar Culemborg en vraag aan de molukkers wat ze van marokkanen denken.. is er dan ook sprake van racisme? Sommige nieuwe groepen integreren niet en willen hun religie en denken doordrukken.. tevens zit de gevangenis vol met hun.. Vrouwen hebben vrijwel geen rechten.. Doordat er nu 190 verschillende groepen in Nederland wonen kunnen we helaas niet aan iedereense wensen en eisen voldoen… Daarnaast zij komen naar Nederland en zullen zich dus moeten aanpassen aan de grote groep.. Hetzelfde wat ik moet doen als ik bv in China ga wonen.. Echter in NL lijkt dat nieuwkomers anders denken.. en nu is het blijkbaar in om witte nederlanders voor racisten uit te maken.. Neem nu Gordon en zijn chineesje uitspraken.. De gemiddelde ydk is meer racistisch tegen de chino hier.. of zoek Knock out op.. zwarte jongeren die witte en aziatische mensen doodslaan op straat.. puur racisme maar daar hoor ik niemand over!

 5. De pers kan dat ook heel goed,
  “Antillianen overvallen etc. ” maar “Nederlander kampioen op etc.”

 6. @ Piet
  Waarom zou je onderscheid willen maken tussen deze twee groepen?
  Ik snap de onderscheid tussen Nederlanders en niet-Nederlanders,
  maar niet waarom het onderscheid moet worden gemaakt tussen “2e generatie allochtonen” en “Uit Nederlandse ouders geboren kinderen in Nederland”

  Ik denk dat hier ook deels de kern van veel problemen in Nederland is.
  In de jaren ’70 mocht iedereen het land prima inkomen, waarbij Nederland is veranderd in een multiculturele samenleving. Anno 2013 is Nederland niet meer “Kaas, molens, fietsen etc.” De 2e generatie “allochtonen” zijn voor de wet namelijk net zo Nederlands als elke ander. Dit kunnen veel Nederlanders van de oudere generatie (geboren rond 1950) maar moeilijk accepteren.

  Allochtonen willen Nederland overnemen?
  nee hoor, Nederlanders zijn tegen sommige cultuuraspecten van Nederland.
  Denk hier maar eens over na.

 7. Witte cultuur ???

  We zijn weer lekker bezig niet waar.
  In Nederland heb ik nog nooit van een witte of zwarte of gekleurde Cultuur gehoord.
  Culturen wel en buitenlanders ook.
  Maar dat er gesproken werd over onze witte cultuur… ik heb het nog nooit gehoord.
  Andersom speelt dat klaarblijkelijk wel.

  En even resumeren..

  Die “Nederlandse cultuur” is over de eeuwen heen nooit moeilijk geweest om mensen van buiten op te nemen. Van Dietsen bloed nietwaar. En dat is niet Duits.
  Waren het niet groepen die vluchtten voor de Spaanse inquisitie Dan wel voor welke vervolging dan ook. In “de Nederlanden” kon je altijd terecht en mocht je vrij uit praten.
  Ga dat bij de meeste van onze overburen maar eens proberen. Persoonlijk denk ik dat die jongen in rusland gewoon een Russische mol is.

  Ik denk dat als men hier op Curacao eens een klein beetje beter in de geschiedenis van Europa duikt . Dan wordt dat hele handels verleden toch echt een heel stuk anders. Tussen de WIC en het koninkrijk is er nog wel het een en ander gebeurt .

  Even kort door de bocht.
  •Gewesten, Staten en Staten-Generaal – tot 1555
  •Filips II en de 80-jarige oorlog 1555 – 1648
  •De Republiek en de stadhouders 1588 – 1795
  •De Bataafse Republiek 1795 – 1806
  •Napoleon en Nederland 1806 – 1813
  •Nederland een koninkrijk 1815 tot nu
  •Het begin van de Eerste en de Tweede Kamer 1815
  •De Grondwet en Thorbecke 1848

  Na zo’n beetje 1815 wordt het een Koningrijk. Koning Willem I zoon van een Stadhouder. En door dat de Franse revolutie de adel behoorlijk bang maakte werd zo rond 1848 het systeem omgetoverd naar wat we grondwet en democratie kunnen gaan noemen. Thorbecke..
  Er volgde nog behoorlijk wat Europese oorlogen met als laatste grootste de 2e. Wereld oorlog.

  Nu komt iedereen wel weer op t spoor nietwaar.

  Nederland was beroofd, Rotterdam was stuk, zuid Nederland half verhongert.
  Grote groepen weg gevoerd en velen zijn omgekomen tijdens dwangarbeid in Duitsland. Mannen boven de 18 werden opgepakt om te werken in de Duitse fabrieken. En de Engelsen bombardeerden die weer plat.

  Ja Curacao had ook oorlog… en een torpedo blindganger. En heel wat andere blindgangers met blauwe ogen in boka sami.

  Na de 2e wereld oorlog zijn er grote migraties geweest. De koloniën werden afgestoten en nee dat ging zeker niet netjes. De “politionele acties” waren regelrechte moordpartijen. Maar vergeet niet in die tijden was er geen internet en geen telefoon met live video. Mensen waren straat arm en blij dat ze nog leefden. En wat er verder in de rest van de wereld gebeurde daar hadden ze niet zoveel aandacht voor.

  Maar met kei hard werken. En bouwen. Is alles weer netjes geworden.
  Rotterdam het beeld van Zadkine. Geeft veel weer . Een guernica. Maar dan van metaal.

  En toen toen… toen kwam de jackpot. Slochteren. 2e grootste bel op aarde. Tsjakkaaa
  En ja die bel wordt helemaal leeg getrokken en verkocht. Dat er nu ook aardbevingen in noord oost Nederland zijn is toch ook wel weer wat. Beetje leven in de brouwerij. En alles wordt gewoon betaald en geregeld.

  De groepen die na de 2e wereld oorlog er bij kwamen waren mensen uit ondermeer.
  Indonesie , Molukken, Suriname, Marokko, Turkije, Antillen.
  En recenter de vluchtelingen uit de diverse oorlogs regio’s tot Afghanistan toe.
  Een dikke 20% is van de Nederlandse bevolking is allochtoon. (inderdaad ten minste 1 ouder niet geboren in Nederland)
  Dat Antillianen met een Nederlands paspoort daar ook onder worden gerekend is eigenlijk niet goed.

  Mijn kinderen aan deze kant van de wereld geboren hebben in tussen allen een Nederlands paspoort maar zijn dus ook autochtoon.
  En let wel de Antilliaanse groep is 7% van die allochtone groep. Helaas komen die andere groepen niet echt op vakantie hier, wat stagiaires uitgezonderd, maar 93% is een behoorlijk groep. En ook Nederlanders.

  Dat er vriendelijk wordt gedaan naar onze Koning: Waarom niet.
  Het symbool koning is van ons allemaal. Heeft historie.
  En die man hoeft niet te liegen en te bedriegen en is voor een groot gedeelte een onafhankelijk ambassadeur van het oude Koninkrijk. Een historie van honderden jaren.

  Om honderden jaren terug te gaan in de historie en daarvoor nu aansprakelijkheid te eisen. “Schuld, betalen” Dat echte Nederland begon dus pas zo’n beetje na 1850… en wanneer werd ookalweer iets afgeschaft… Juist. Officieel 1860. Dus schrikt genomen moet men zich maar eerst vervoegen bij Frankrijk. Die in die tijd Nederland bezette, Napoleon en daarna Individuele stadhouders en individuele personen. De Nederlandse staat in huidige vorm bestond nog niet. Hier kunnen we er ook wat van ondernemers die bij de overheid oude rekeningen hebben openstaan en reclameren wordt dood leuk verteld “ maar meneer, dat is van voor 10-10, dat wordt moeilijk.”

  Dat Nederige landje na 1850 is zo slecht nog niet gegroeid nietwaar.
  En het heeft nog centjes ook. Aardgas… Slochteren. En pensioen fondsen met ongelooflijk grote spaar tegoeden. Wat dat doe je in Nederland wel. Sparen voor later. Zelfs een goed gevulde ontwikkeling hulp kas. En je mag er alles roepen. Als je het maar netjes doet.

  Die cultuur, daar is iedereen met een Nederlands paspoort deel van.
  Wees eens een keer trots op wat dat kleine vlekje daar, nog net niet half onder water, voor elkaar heeft gekregen in de loop der tijden. Daar deden ze allemaal op eigen kracht. Er was geen moeder die mee hielp. Er was geen iets waar je heen kon gaan als het niet meer lukte. Er was daar geen vangnet.
  Ik denk dat mensen, dat misschien best weten en zeker als ze zien wat onze eigen lands artiesten er de laatste jaren allemaal van bakken, ja dan is dat gekke landje daar zo slecht nog niet.
  Tuurlijk over al is wat. Maar als in Nederland de chauffeur van de minister door rood rijdt dan ligt de minister er ook zo’n beetje uit. Hier rijden we daarbij bijwijze van spreken nog over wat mensen heen en dan is er nog niets aan de hand.

  Zwarte Piet. Ook iets, wat zoals hiervoor mooi omschreven werd, terug te voeren tot de Germanen in hun donkere wouden… 1000 jaar terug en verder. Zwarte raven. Zelf zie ik liever het beeld van helpers uit genegenheid, maar goed historie heeft vele vormen en wijze van uitleggen nietwaar.
  Dus wederom heel veel historie. En nu omdat een reletief klein groepje mensen zich miskend voelt in hun eigen historie en en daarmee aan de bel trekt. Dan moet alles maar plotsklaps wijken. Het is hun goed recht, zeker, maar men moet ook inzien dat er meer geschiedenis is dan alleen dat van hen. Hoe tijdslijnen en dingen zich kruisen en zaken kunnen veranderen niemand weet het.

  Obama Mandela, Ghandi en zelfs Oprah zijn machtige voorbeelden van veranderingen.

  Waarom moeten er 2 kerst mannen zijn wordt er gesteld . Die ene was er weliswaar al
  een paar honderd jaar eerder. Maar daar had ze nog nooit van gehoord en moest maar direct worden verbannen.

  Geen probleem, maar het blijft wel dat velen in Nederland er echt nooit zo over hebben nagedacht, net als “witte cultuur” en om die historie maar zo boem weg te schoffelen zal ook tot reacties lijden nietwaar.

  Begrijp me goed het is met veel dingen maar net hoe je iets wilt op vatten. Als mensen het woord makamba of Chino gebruiken is dat ook racistisch maar het doet de meeste makambas helemaal niks. Ze vinden het nog lollig ook. En die chinezen van dat landje met meer dan een miljard, lachen je gewoon uit en gaan verder met hun zaak.

  Die Oranje koning, onze koning, staat en moet hier boven staan. En die doet hard stikke z’n best. Toch.
  En wij kunnen er ook boven gaan staan.

  Het verleden.

  Het verleden kan je niet veranderen, het heden is verleden op het moment dat het er is. De toekomst daar kan je wat mee doen. En dat moeten we samen doen.
  Die koning van ons zegt “Ik luister naar u” Dat heb ik beloofd. En wij kunnen het doen.

  Ik denk dat we daarom ook zwaaien naar onze Nederlandse Koning met zijn Zuid Amerikaanse Prinses.

  Bronvermelding:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Allochtoon_(persoon)
  http://www.derdekamer.nl/
  http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863

 8. @Pikatje, Wellicht… ! Maar ten tijde van Wiels ging het toch minder soepel.

 9. @ Philippe Maaskant schreef: Intussen zwaait het volk toch enthousiaster naar de Koning dan ik had gedacht.

  Meneer Maaskant,

  mogelijk ziet het volk de koning en de staat NL als twee afzonderlijke entiteiten, loyaliteit aan het koningshuis is derhalve niet synoniem aan verbondenheid met Nederland.
  Ieder voor zich, en een koning voor allen.

 10. Mag “zwart werken” eigenlijk nog wel? De term dus, niet de activiteit.
  “Regenboog werken”? Hoewel dat dan ook weer verbonden kan worden met andere mede-wereldbewoners. Gekleurd werken misschien?

 11. ​Las laatst in NRC on line een goed stukje. Hier een deel daaruit

  ​”​Ook het racisme beleeft een nostalgische terugval naar de negentiende eeuw. De reactie tegen het politieke correcte denken kwam voort uit het vaak terechte gevoel dat de dingen niet bij de naam genoemd konden worden​”

  en..

  ​”​Dat is het probleem: de zorg voor de multiculturele, pluriforme samenleving is sinds jaar en dag in handen van beleidsmakers en onthechte academici, terwijl ondertussen in de populaire cultuur het sentiment van de herwonnen eigenheid kon opbloeien.​​”

  Het elitaire politiek-correcte denken, die vaak om de problemen heen liep waarbij andere culturen in Nederland betrokken waren, heeft de afstand tot het gewone volk vergroot. Dat is waar de PVV op zinspeelt. Die kanaliseert de onvrede die er in Nederland is.

  Of we het leuk vinden of niet. Het onderwerp (“blijf van de witte cultuur af”) leeft in Nederland. De PVV neemt daarom stelling en de rest reageert weer als vanouds politiek correct. Het zal Wilders in Nederland weer een punt geven bij de verkiezingen. Rutte speelde er al op in door te zeggen “zwarte Piet is nu eenmaal zwart”. Dat gaf de VVD een voorsprong. Wilders heeft met deze actie het initiatief weer overgenomen.

  Overigens: Hier zien we iets soortgelijks. Tijden was het politiek correct om tegen Nederland te schoppen. Rutte pakte ook dat op en zei “bel maar, en je bent onafhankelijk”. Asjes nooit meer gehoord over de door hem verfoeide Consensus Rijkswetten.
  Intussen zwaait het volk toch enthousiaster naar de Koning dan ik had gedacht. Dus heb ik ook hier de vraag: Wat leeft er echt onder het volk en wat is hier “politiek correct”? Loopt dat ook zo uit elkaar?

 12. Was het niet zo dat Zwarte Piet zwart werd omdat hij door de schoorstenen kadootjes ging brengen? Zo zwart (als) van de roet.. Jammer dat we geen schoorstenen meer hebben tegenwoordig, is dat het probleem soms?

 13. @Yoshi

  Persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie

 14. Is niet diezelfde Bosman met zijn Bosmanwet en voor meneer Wildeman het is allemaal verkiezingsretoriek, ze staan toch goed in de peiling. Als hun toch winnen, zijn wij toch mooi die van Nederland af, moi!

 15. Bitter bitter allemaal..
  Ik vind het een hele overwinning, al heb ik nooit een probleem met zwarte Piet gehad, er is niks mis mee om onze tradities aan te passen aan de tijd waarin wij nu leven.
  Ik had liever dat we de pieten niet schminken en laten uitkomen voor de verschillende kleuren en nationaliteiten die allen kunnen genieten van het kinderfeest.
  United colors of Benetton pieten, aziatisch, licht bruin, donker bruin, spierwit, olive complexion etc etc
  Love one, love all!!

 16. Ik dacht dat Nederlanders slimmer waren. niet dus. leve Vlaanderen en leve zwarte PIET

 17. @Piet
  Allochtonen met een Nederlands paspoort?

 18. De PVV doet allerlei uitspraken en voorstellen die het goed doen bij de onderbuiken van sommige Nederlanders maar waarvan ze weten dat ze onrealistisch, onfatsoenlijk en onhaalbaar zijn. Het is jammer dat die partij met zo’n groot mandaat een zo negatieve rol speelt in het Nederlandse politieke landschap.

  @ tsss: Wat is je bedoeling met die opmerking? Indonesiërs zijn bovendien niet zwart, ze zijn lichtbruin. Er zijn trouwens feitelijk geen mensen die zo zwart zijn als zwarte piet.

  Hieronder een stukje over Odin, de Germaanse oppergod die door sommigen als de oorsprong van het Sint Nicolaasfeest wordt gezien. We zien een man met een baard op een schimmel vergezeld van twee zwarte(!) raven. Bij de kerstening van Europa zou de Odin legende omgevormd zijn tot het Sint Nicolaas verhaal dat acceptabeler was voor de kerk. -> https://www.crystaltemptation.nl/webshop/producten/products_detail/goden-noords/odin-of-wodan/

  “Odin of Wodan. Het is dezelfde God. In Scandinavie noemen ze hem Odin en bij de Germanen heet hij Wodan. Hij is de oppergod van het germaanse pantheon. Hij is de leider van het dodenleger en de stamvader van het geslacht der Asen. Odin berijdt de achtbenige schimmel Sleipnir. Odin wordt vaak afgebeeld met zijn schimmel Sleipnir en de twee raven Hugin en Munin. Deze twee raven worden ´s ochtends door Odin de wereld over gestuurd en ´s avonds bij terugkomst vertellen de raven Odin wat zij gezien hebben. Hugin betekent intelligentie en Munin betekent geheugen. De naam van Wodan betekent woedende en is nog terug te vinden in de plaatsnamen Woensdrecht en Wodensberg en onze woensdag is naar hem vernoemd. Hij wordt gezien als de doodsgod, de oppergod, maar ook als de god van de sjamanenkaste. Wodan wordt vaak afgebeeld als zwerver, gekleed in een lange grijze mantel en een donkere hoed.”

 19. Het gaat helemaal niet over zwarte piet en racisme maar dat allochtonen nederland willen overnemen en alle cultuur en traditiesvan Nederland willen wegnemen.. daarom de reacties van de autochtonen..

 20. Geert heeft zelf een zwarte indische moeder.