KoffersCURAÇAO – Na je studie terug naar Curaçao of (nog even) niet? In het kader van het project van het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) over migratie en integratie op Curaçao (OMIC) wordt komende maanden een studie uitgevoerd naar remigratie van Curaçaoënaars die voor hun studie naar Nederland gaan of zijn gegaan.

De eerste fase is afgerond en vorige week is er gestart met een groot survey-onderzoek onder vier doelgroepen. In samenwerking met een aantal scholen worden examenleerlingen op Curaçao benaderd. De andere drie groepen waar het onderzoek zich op richt zijn mensen die afgelopen jaren zijn teruggekomen uit Nederland en zich weer op Curaçao hebben gevestigd, Curaçaose studenten in Nederland en Curaçaoënaars die naar Nederland zijn gegaan voor hun studie maar die (nog) niet naar Curaçao zijn teruggekeerd.

Motieven
Het onderzoek sluit aan bij internationale ontwikkelingen en eerdere studies en initiatieven over migratie en remigratie en vindt plaats in het kader van het SEI waarbij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn de projecteigenaar is. De middelen voor het SEI project zijn afkomstig van USONA. De Minister van SOAW, Jeanne-Marie Francisca, wil graag meer inzicht krijgen in de motieven om wel of juist niet terug te keren naar Curaçao. Omdat het voor Curaçao als land in ontwikkeling belangrijk is de juiste mensen op de juiste plek te hebben en op basis van cijfers en gedegen onderzoek beleid te kunnen ontwikkelen.

Beleid
De uitkomsten worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid waarbij er raakvlakken zijn met migratie, bevolkingsbeleid, de behoeften op de arbeidsmarkt en onderwijs. Er is vooronderzoek gedaan en op basis van de uitkomsten daarvan is een vragenlijst ontwikkeld.

Ervaringsdeskundigen
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Maartje Groot die als onderzoeker in het SEI project participeert sinds 2010, Renske Pin, sociaal wetenschappelijk onderzoeker en door socioloog in opleiding Diego Vasquez Villaseca. De laatst genoemden zijn beide op Curaçao opgegroeid en daarmee ‘ervaringsdeskundigen’.

Vragenlijst
Het onderzoek is digitaal opgezet, de survey kan (anoniem) via internet worden ingevuld door mensen die op Curaçao eindexamen doen (dit schooljaar) of in het verleden hebben gedaan. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De link naar de survey en meer informatie is te vinden via de Facebookpagina: Onderzoek Remigratie Curaçao. De vragenlijst kan online worden ingevuld via deze link.

7 reacties op “Onderzoek naar remigratiemotieven”

 1. @Angy, maar de Schotte, constancias etc moeten ook een baan hebben en een goed salaris.. dankzij de overheid kan dit.. anders zouden ze werkeloos thuiszitten of werken bij McDonalds

 2. jeee…..wat flauw om een fake enquete in te vullen, wat wil je daar mee bereiken???? er zou meer onderzoek gedaan moeten worden op Curacao en waarom niet digitaal in dit tijdperk, dan kan prima maar dan niet met verziekers die niet tot de doelgroep behoren maar toch even vervelend willen doen…. gebruik liever je tijd om zelf iets zinnigs te doen voor dit eiland

 3. @Tuna:
  “Trap incompetente werknemers of ambtenaren er uit en ruil ze in voor hen die wel opgeleid zijn. Afgestudeerden willen niet voor een nitwit werken die hun baas is maar van niets weet.”
  100% mee eens: Voor mij destijds een goede reden om rechtsomkeer te maken naar NL, een goede baan te nemen, huis te kopen etc. en pas na pensionering terug te keren.

  “Er zijn meer redenen om weg te blijven dan terug te komen op het ogenblik”
  ??? “op het ogenblik”???
  Dit was in de jaren ’70 en mogelijk daarvóór al het geval. Is het ooit anders geweest en zal het ooit veranderen?
  Saillant detail: In 1971 was er blijkbaar ook een dergelijk “onderzoek”:
  Een hele delegatie heren (overheid, bedrijfsleven, vakbonden) reisde naar NL om te proberen (bijna) afgestudeerden over te halen terug te keren.
  Toen ik mijn met redenen omklede bezwaren hiertegen uitte, had 1 van hen de brutaliteit “paga e beurs bèk anto” als tegenargument aan te voeren.
  Ik heb hem om de oren geslagen met het feit dat ik nooit een beurs heb gehad, dat mijn ouders alles hebben betaald, hem met zijn aangeboden gratis lunch laten zitten en hem verteld dat ik ooit terug zal keren:
  Na zijn dood!

 4. Je hoeft niets te onderzoeken indien je zorgt voor werkgelegenheid en een salaris wat op een goed niveau ligt, en huisvesting.
  Als we daar nu eens mee beginnen dan zijn er velen die uit zichzelf al terug komen.
  Stop met mensen die wel gestudeerd hebben te behandelen als “overlopers” of “zwarte makambas`s”. Trap incompetente werknemers of ambtenaren er uit en ruil ze in voor hen die wel opgeleid zijn. Afgestudeerden willen niet voor een nitwit werken die hun baas is maar van niets weet.
  Er zijn meer redenen om weg te blijven dan terug te komen op het ogenblik.

 5. Precies, onderzoek remigratie via facebook. En wat gaat dat kosten, wat er niks beters met dat geld te doen, zoals een behoorlijke voedselbank of een ov-kaart voor schoolkinderen? USONA zit alles maar te versnipperen alle soorten projectjes waar nooit meer iets van merkt.

 6. Ik heb net een nep enquete ingevuld. Er staan wel wat controle vragen in maar het is niet moeilijk. Ik heb me voorgedaan als een YdK van half mijn leeftijd.

  Deze enquete kan moeiteloos gekaapt worden door groepen die voor of tegen terugkeer is. Nutteloos. Je moet al flink gemotiveerd zijn om deze hele lange enquete in te vullen.

 7. Aangezien de steekproef niet a-select is, kan je op voorhand al vraagtekens zetten bij het trekken van conclusies op basis van de op deze wijze ingevulde enquetes. Het op basis van die conclusies ontwikkelen van beleid is bouwen op drijfzand.