ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag betoogt Felix Pinedo waarom overheidsorganisaties meer transparant moeten zijn over hun interne beleid.

In de laatste jaren hebben zich diverse voorvallen voorgedaan waarbij er sprake is geweest van het  niet op hoogte houden van het volk over het reilen en zeilen binnen zowel de overheid(instanties) als overheid N.V.’s en stichtingen. Enkele gevallen zijn onder andere de hele gang van zaken in verband met de lening van 300 miljoen gulden bij de Centrale Bank door Aqualectra als ook het, laatst nog in de nieuwsmedia bediscussieerde, in dienst nemen van oud minister Ersillia de Lannooy bij de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS).

Vanaf het aantreden van de regering Schotte in oktober 2010 is het fenomeen van het in de brievenbus belanden van officiële stukken in snel tempo toegenomen. Het gaat vaak om zaken die sowieso algemeen bekend hadden moeten zijn. Soms gaat het echter zover dat ook persoonlijke gegevens en privézaken op ‘internet-sites’ en kranten publiek gemaakt worden. Vaak als ‘collateral damage’ daar deze gegevens onderdeel waren van de uitgelekte documenten.

Veranderingen in raden van toezicht en andere bestuursorganen worden vaak niet openbaar gemaakt. Om bij de politiek en overheid te blijven, wordt bijvoorbeeld weinig bekend gemaakt omtrent de voortgang van het traject LGO en UPG status. Wat is bijvoorbeeld de status van de Raad voor de Volksgezondheid?

Indien de pers of parlementariërs geen vragen stellen over de stand van zaken voor wat betreft de landsverordeningen op de negatieve lijst, wordt door de overheid zelf geen informatie verschaft. Om dit soort zaken een halt toe te roepen dienen de overheid en bovengenoemde organisaties het principe van de ‘maatschappelijke legitimatie’ te gaan honoreren. ‘Maatschappelijke legitimatie’ houdt in dat de overheid, overheidsdiensten en andere organisaties of bedrijven, die een fundamentele functie hebben binnen onze gemeenschap, de gemeenschap periodiek op de hoogte dienen te stellen van het reilen zeilen binnen deze organisaties.

Een voorbeeld uit de praktijk is het bij de wet verplicht openbaar maken van onder andere financiële cijfers van grote financiële organisaties en het ter inzage stellen van de jaarrekeningen. De organisaties kunnen zelf verder gaan dan de wet door bijvoorbeeld periodieke publieke verslaggeving, persconferenties, persberichten en informatie te plaatsen op websites.

Indien onder andere de indienstname van de oud minister bij de CBCS openbaar was gemaakt zouden de huidige discussies hieromtrent niet plaatsvinden. Dus het is tevens in het belang van de overheid en genoemde organisaties om openheid te tonen ten aanzien van hun (interne) beleid. Hopelijk zal de ‘maatschappelijke legitimatie’ een belangrijker rol gaan spelen binnen onze gemeenschap.

7 reacties op “Ingezonden: ‘Overheid onvoldoende transparant’”

 1. @Nardy,

  De Staten moeten/zouden/kunnen de CV van de ministers vragen.
  Stel me de volgende trits voor:

  1. Kunnen de Staten de juiste CV van Marvelyne Wiels ontvangen?
  2. Is deze CV bij de aanstelling op juistheid gecontroleerd?
  3. Zou deze CV voldoen aan de eisen die STBNO stelt aan overheids-entiteiten?

  De beste antwoorden zouden zijn:

  1. Natuurlijk, alle CV s van minsters en gevolmachtigd ministers komen op internet. We hebben het volk immers transparantie en openheid beloofd. Daar houden we ons aan.

  2. De CV van Marvelyne Wiels js niet gecontroleerd. Het waren emotionele tijden en niet alle beslissingen waren rationeel. Er was onrust en met Marvelyne van het eiland weg, en Asjes als Minister President konden we weer even verder. Er dreigde immers een paleisrevolutie binnen de PS en dan konden we geen regering vormen.

  3. Marvelyne Wiels ziet dat zelf ook in. Ze heeft aangekondigd per 1 januari 2014 terug te treden als gevolmachtigd minister. Ze wil niet dat er rond haar persoon controverses blijven die het belang van Curacao zouden kunnen schaden. Daarvoor heeft ze Curacao te lief.

  De antwoorden die zullen komen zijn redelijk voorspelbaar bij deze regering (en PAIS doet net of het alleen een PS zaak is en kijkt de andere kant op)…

  Ad.1 Nee, want we respecteren de privacy van Mw Wiels.
  Ad 2. Hij is behandeld volgens de gewone weg.
  Ad 3. Voor overheids entiteiten gelden hogere eisen. Gevolmachtigd minister is geen overheids entiteit.

 2. Uitstekend punt van Felix Pinedo!
  En dank voor de links Phillipe Maaskant!

  Mag ik eraan toevoegen dat ook de cv’s van de Ministers online moeten komen? Per slot van rekening betalen we voor deze mensen met onze belastingcentjes.

  Zie bv: http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-rutte/cv

 3. Ik wacht nog steeds op de jaarrekeningen van land Curacao tijdens de regering Schotte. Na de regering Schotte was het eiland failliet.. Hoe komt dit? Door welke kosten? Graag openheid van zaken!

 4. @ Philippe Maaskant

  Bedankt voor de links. Ik vermoed de positieve invloed van de CFT.

 5. @Ben van A.

  Niet zo somber…er is een begin gemaakt.

  http://www.parlamento.cw/documents/

  www.cft.an/begrotingsstukken

 6. Onvoldoende transpararant.

  Please please… Alsjeblieft. Porfabor.

  Beslist niet transparent worden.

  A. Want als ze echt transparent worden gaat helemaal niemand ze meer geloven.
  (Komt alle idioterie pas echt boven water)

  B. Er is geen geld voor dat buitenlandse consultancy buro dat dat moet gaan uitvoeren / invoeren.

  Of…
  Iemand heeft na z’n pensioen een advies burotje opgericht ??

 7. Goed idee, meneer Pinedo, maar we hebben op dit gebied nog wel een lange weg te gaan. Ik heb nog nooit gezien dat de overheidsbegroting werd gepubliceerd. De pers is er kennelijk ook niet in geïnteresseerd. Ieder zichzelf respecterend land maakt eens per jaar haar begroting bekend. Curaçao hoort dus duidelijk nog niet tot die categorie.