• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag reageert Philippe Maaskant op het interview van Marvelyne Wiels met Amigoe.

Ook in het interview met Amigoe, gisteren gepubliceerd, geeft Marvelyne Wiels geen duidelijkheid over haar cv. Gewoon tegenwerking. Verder maakt ze wel impliciet duidelijk dat ze niet op dit niveau kan functioneren. Enkele voorbeelden:

“Ze (Wiels, red.) wijst erop dat haar cv en andere gegevens ook uitgebreid zijn doorgelicht door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) op het moment dat ze werd voorgedragen als kandidaat voor de post van Gevolmachtigde Minister.”
– Plasterk heeft dat steeds ontkend. De AIVD is een Nederlands instituut. Dus Plasterk heeft gelogen tegen het Nederlandse parlement toen hij zei dat het een zaak van Curacao was. Liegen is een doodzonde in de Nederlandse politiek! Weg met die man! (Nota bene: “Gevolmachtigd Minister Wiels heeft kennis genomen van de tekst van het interview en die voor akkoord bevonden” meldt Amigoe, dus zelfs haar juridisch adviseurs kunnen dit bevestigen?)

Wiels: “Ik ben niet gekomen om alleen lintjes door te knippen, met mijn hand onder mijn kin te zitten of een aantal keren per maand de Rijksministerraad bij te wonen. Ik ben gekomen om te werken.”
– Volgens de website van de Nederlandse overheid is de Rijksministeraad er (eens per maand) voor de hamerstukken waarover vooraf overleg is geweest en dat overleg gaat rechtstreeks (Plasterk belde Asjes zelfs over zwarte piet). De Gevolmachtigd Minister is geen politieke schakel. Er wordt in de Rijksministerraad niet meer gediscussieerd (Aruba kon er nauwelijks liefhebbers voor vinden). Maak het niet belangrijker dan het is, Marvelyne. Je hoeft daar nog alleen maar ja te knikken.

“Het Curaçaohuis (ze bedoelt zichzelf)… heeft, met goedkeuring van de Raad van Ministers op Curaçao, drie mensen aangenomen….. na het vereiste sollicitatiegesprek en de verstrekking van de benodigde documenten en gezondheidsverklaring.”
– Dat ze nog melding maakt van een sollicitatiegesprek… Tjonge, wordt dat bij de overheid meestal achterwege gelaten? Benodigde documenten: zijn dat de officiele diploma’s en getuigschriften? Zijn die van Marvelyne ook nog ergens? En een gezondheidsverklaring? Als het Curacaohuis een Nederlandse werkgever is, dan is dat vreemd. Voor zover ik weet mag dat in Nederland niet eens meer.

“Vermeldenswaardig is dat het tijdelijk contract voor deze drie medewerkers niet in strijd was met de aanwijzing door de Rijksministerraad, waar een vacaturestop deel van uitmaakt. Er geldt immers een uitzondering voor situaties waarin het functioneren van de overheid in gevaar komt.”
– Als het Curacaohuis niet optimaal meer functioneert, komt het land inderdaad in gevaar? Dan storten de noodzakelijke diensten waar het volk op mag rekenen in elkaar? Marvelyne, zo belangrijk ben je ook weer niet.

“De dochter van Wiels heeft inderdaad in de zomer zes weken op het Curaçaohuis gewerkt, maar het betrof een vakantiebaantje met bijhorende vakantievergoeding. “Ze heeft de dossiers van werving, selectie en human resources geordend.”
– Ze liep daar al rond te hangen he? Natuurlijk lopen kinderen in en uit, dus geef ze wat te doen. Het is een familiebedrijf, geen overheidskantoor he? Personeelsgegevens zijn niet zo vertrouweljk. Daar kun je best een onervaren vakantiekracht voor inzetten, zeker als het je dochter is. Ziet ze wat er verdiend wordt en zo. Nuttig voor later. Bovendien, was het lastig voor personeelszaken om deze dertien dossiers up-to-date te houden. Onbegonnen werk! (“Het Curaçaohuis telt 22 fulltime functies, waarvan er nu 12,5 zijn gevuld”).

“De Rijksgebouwendienst heeft ons al aangegeven dat we op hun netvlies staan.”
– De Rijksgebouwendienst van Curaçao? Waar zit die?

“Freemovers…Het Curaçaohuis wil voorkomen dat jongeren steeds verder in de problemen raken of zelfs op het criminele pad ”
– Is dat allemaal nodig? Dat doen we voor onze studenten in de regio toch ook niet, of komt er ook een Curacaohuis in Florida en Colombia?

Stoppen met Wiels, stoppen met het Curacaohuis. Zonde van het geld.

10 reacties op “Ingezonden: ‘Plasterk heeft gelogen over Wiels’”

 1. @wladimiro matos.. Tegenwoordig werkt dat in de beschaafde wereld anders.

  Op 18 oktober 2001 was (toen prinses) Maxima betrokken bij een verkeersongeval dat in de media breed is uitgemeten. Toen zij vanuit de paleistuin de openbare weg opreed, verleende zij geen voorrang aan een man die in zijn auto van links kwam. De rechtbank in Den Haag heeft haar op 2 juli 2003 prinses Máxima veroordeeld tot vergoeding van 25% van de schade, terwijl de andere automobilist 75% van zijn schade voor zijn eigen rekening moet nemen.

 2. Quod licet Iovi non licet bovi (Wat Jupiter is toegestaan, is het rund nog niet toegestaan) is een Latijns spreekwoord dat in feite zegt dat wat een als belangrijk aangemerkt persoon mag niet zomaar aan iedereen toegestaan is. Als bijvoorbeeld leden van het Koninklijk Huis zonder enig gevolg een verkeersregel overtreden dan kan men spreken van Quod licet Iovi,

  cit. Wikipedia

 3. @Wimpiri. Het is inderdaad een rituele functie, alleen om stukken af te hameren. “for the record”.

 4. Beste Philippe, zou het kunnen zijn dat Plasterk de AIVD wel gevraagd heeft die rare snoeskip uit Curaçao te screenen (op initiatief van de Nederlandse Ministerraad) met in het achterhoofd het recent lekken van informatie door een andere gevolmachtigde minister. Kort samenvattend ik zo me kunnen voorstellen dat er absoluut geen gevoelige info besproken wordt gedurende de Rijksministersvergadering waar onze vertegenwoordigster aanwezig is.

 5. @Henk Pasman, “Mevrouw Wiels is niet gescreened door de Aivd van Nederland” .
  Zal mw Wiels dat dan herroepen?
  We wachten het af.

  @Hans van den Broek, “Daarom controleert de AIVD met wie men te maken heeft. Als daar aanleiding voor is kan de voor die post voorgedragen persoon afgewezen worden.”

  Dacht het niet..baseer me op Statuut van het Koninkrijk, Artikel 7
  “De raad van ministers van het Koninkrijk is samengesteld uit de door de Koning benoemde ministers en de door de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten benoemde Gevolmachtigde Minister.”

  Is er nog een andere regel die ik gemist heb?

 6. Mevrouw Wiels is niet gescreened door de Aivd van Nederland maar door de instanties genoemd in de landsverordening 2012 #66 Integriteit van ministers incl gevolmachtigde minister.
  Daarin oa genoemd de Veiligheidsdienst en het OM van Curaçao.
  Gezien dat Mevrouw Wiels jarenlang woonachtig is in Nederland heeft zij de fout gemaakt in dit intervieuw de Aivd van Nederland te noemen ipv de Veiligheidsdienst en OM van Curaçao.
  Minister Plasterk heeft dus helemaal niet hierover gelogen,aangezien dit een aangelegenheid is van Curaçao.
  Mevrouw Wiles stelt dat de Veigheidsdienst haar CV onderzocht zou hebben, maar dat is een veronderstelling van haar kant in de landsverordening staat precies aangegevenwaar onderzoek naar gedaan word en dat is geen onderzoek naar de CV van een minister.
  Onderzoek word gedaan op de volgende punten:
  justitieel, staatsveiligheid, fiscaal, ongebruikelijke transacties, medisch en onderzoek door de kabinetsformateur op de aan hem verstrekte gegevens.
  De formateur zou dus een onderzoek kunnen doen naar haar CV als zij die heeft ingediend en als dit van belang zou zijn voor haar functioneren als Gevmin.
  Aangezien dit niet van belang is zal dit dus niet gebeurd zijn. Waar hebben we het dus over: een smokescreen van mevrouw Wiels.

 7. Plasterk zou gelogen hebben toen hij zei dat de benoeming van de gevolmachtigd minister een zaak van Curaçao is. Die conclusie trekt Maaskant uit de bewering van Wiels dat de AIVD haar heeft doorgelicht.
  De gevolmachtigd minister kan ter kennis komen van vertrouwelijke informatie. Daarom controleert de AIVD met wie men te maken heeft. Als daar aanleiding voor is kan de voor die post voorgedragen persoon afgewezen worden. Met ambassadeurs die naar Nederland komen gebeurt hetzelfde. Een land draagt een kandidaat voor, Nederland kan die kandidaat accepteren of afwijzen maar nooit zelf een kandidaat voordragen. Wat Maaskant zegt is dus onzin, Plasterk vertelde het precies zoals het is. Curaçao bepaalt wie gevolmachtigd minister wordt, niet Nederland.

  Als we de stelling van Maaskant dat de vertegenwoordiging van Curaçao in Nederland, het Curaçaohuis, opgedoekt kan worden doortrekken dan kunnen volgens die redenering alle ambassades in de wereld opgeheven worden.
  De aanwezigheid van vertegenwoordigers in het buitenland, ambassades dus, is belangrijk om economische redenen, om politieke redenen en om landgenoten het betreffende land bij te staan. We mogen toch aannemen dat het Curaçaohuis meer doet dan mevrouw Wiels faciliteren. Ook deze stelling is onzin.

 8. De Vertegenwoodiging van Nederland (min of meer consulaat)is voor personen die in Nederland staan ingeschreven en hulp en/officieele documenten uit Nederland nodig hebben en behuist de Nederlandse inlichtigendiensten.

 9. Ik vond het grappig dat zij in de persconferentie zei dat toen ze aantrad dat de Antillen nog niet ontbonden was. Zij heeft de Antillen ontbonden zei ze. Leuk! Geinig zo’n GevMin.

 10. Goed idee, kan de vertegenwoordiging van Nederland hier op Curaçao ook gelijk opgeruimd worden. Je kunt er nog geen paspoort krijgen. Allemaal overblijfselen uit de tijd dat er alleen post was die met de stoomboot kwam.