ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag bekijkt Joseph ‘Jopi’ Hart het van de zonnige kant.

Beste lezer, we zijn ons er wel van bewust dat we moeilijke tijden meemaken: werkloosheid is met 2000 personen toegenomen; politici bevechten elkaar; misdaad terroriseert de gemeenschap; de handel schreeuwt om kopers; hotels zijn in problemen; er is geen medewerking en geen synergie tussen degenen die belast zijn met toerisme; het ontwikkelingsplan voor toerisme ligt ergens stof te verzamelen. En zo zullen er meer aspecten zijn die de toekomstige ontwikkeling van ons eiland in de weg staan. Dit kan misschien zo zijn, maar een zekere waarheid is dat de voordelen die Curaçao heeft niet zijn veranderd!

Onze geografische ligging is uitstekend, onze haven is ‘super; het ontwikkelingspeil van ons volk is beter dan menig land, terwijl onze kennis van en toegankelijkheid tot IT hoger is dan veel landen op het Amerikaans continent

Dit betekent dat er geen structurele redenen zijn waarom onze economie aan het kwakkelen is. Derhalve moeten we het wijten aan menselijke factoren: eigen schuld, dikke bult. Voor een gemeenschap die zo verenigd is tijdens carnaval, in de viering van ongeacht welke nationale evenementen, vertonen wij een enorme onenigheid en gebrek aan cohesie wanneer het gaat om het nationaal beleid. Tot overmaat van ramp willen wij niet van anderen leren! Waarom vragen we ons niet af waarom het toerisme op Aruba wèl goed gaat? Waarom zij er wèl in slagen hun hotels vol te krijgen? Daar moet toch een reden voor zijn! Toch?

Daarom wil ik de volgende gedachten met u delen, mijn beste. Laten we eens kijken wat we wel kunnen doen om de situatie te redden. Laten we zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons verdeelt. Om te beginnen, wij willen allemaal dat het goed gaat met Curaçao, omdat wij daar allen van mee profiteren. Als we willen dat de zaken goed lopen, moeten we samenwerken. We moeten onze talenten en onze energie samen delen om tot een bevredigend resultaat te komen, waar de hele gemeenschap baat bij heeft.

Dit betekent:
– Dat wij moeten ophouden ongefundeerde kritiek te geven, en wanneer we kritiek leveren, moeten we met alternatieven komen;
– Dat wij ophouden afgunstig te zijn: prijs degene die iets heeft bereikt en tracht zijn voorbeeld te volgen;
– Niet zoeken wat verdeelt, maar wat bindt, want eenheid maakt macht;
– Niet zitten klagen, maar oplossingen zoeken;
– Niet blijven wachten op de overheid of iemand anders, zoek zelf de oplossing voor het probleem;
– Wanneer je werkloos bent, pas je prioriteiten en onkosten aan en leer met minder genoegen te nemen. Wanneer je gedwongen wordt de broekriem aan te halen, leer je hoe met minder te overleven. Je kunt zelfs gewicht verliezen en gezonder leven! Ga studeren, of zoek een bezigheid die iets oplevert. Je weet nooit hoe dit kan groeien en een groot succes worden;
– Niet jeremiëren over misdaad, maar help het probleem op te lossen door informatie door te geven wanneer je een en ander weet;
– U, politicus, zoek synergie opdat het land vooruitgaat en niet proberen te ‘scoren’.

Mijn waarde beste, wanneer ieder van ons zijn verantwoordelijkheid neemt, wanneer ieder van ons bereid is elkaar te helpen, wanneer iedereen zich verenigd voelt met zijn land, verenigd in de liefde voor het vaderland, dan pas zal de last van het negativisme van ons afvallen, en kunnen we onze schouders recht trekken en met opgeheven hoofd lopen, omdat we hebben bewezen dat wij het wel degelijk aankunnen wanneer wij onze plicht doen jegens onszelf en jegens onze naaste. Want de mens leeft niet alleen op een eilandje, maar in de armen van een gemeenschap.

10 reacties op “Ingezonden: ‘Moeilijke tijden bieden mogelijkheden’”

 1. […] heb eerder een artikel gepubliceerd, ‘Moeilijke tijden bieden mogelijkheden’, dat meer dan ooit als uitgangspunt kan dienen voor de huidige situatie. De omstandigheden zijn […]

 2. @R. Willems,
  Wat jij zegt is waar. Hetgeen ik bedoelde was buitenlands geld binnenhalen. Of dat via producten of diensten zijn, maakt mij persoonlijk niet zo heel veel uit. Curacao is erg afhankelijk van de inkomsten van de huur van de grond door Isla, DOK dienst aan schepen en van het toerisme. Op zich niet slecht, maar ik denk dat er veel kansen liggen op het gebied van productie.

 3. Beste Yoshi,
  Ik wens mij te beperken tot de handelsbalans die jij naar voren brengt en aandacht voor vraagt. Over jouw abrupte bemerking, dat zolang er een negatief handelsbalans bestaat, wordt het land alleen maar armer, hangt ook af van andere factoren, lijkt het mij.
  Een negatieve handelsbalans wordt dikwijls gedekt door een positieve in het internationaal ‘dienstenverkeer’. Het geeft wel een onzichtbare in – en uitvoer weer en er zijn weinig landen, waarvan de dienstenbalans groter is dan de omvang handelsbalans. Scheepsvaart landen (Noorwegen, Griekenland) kunnen een groot overschot op hun dienstenbalans hebben. Echter uit hoofde van het Toerisme (Oostenrijk, Zwitserland, Monaco), maar ook prestaties van het bankwezen, verzekeringen, vervoer in alle vormen kunnen de dienstenbalans een grotere omvang bezorgen dan de handelsbalans.
  Wat ik wil zeggen is, dat een negatieve handelsbalans niet alarmerend hoeft te zijn, wanneer het dienstenverkeer maar positief is, omdat dan e.a. gecompenseerd zal kunnen worden.
  Jij hoeft niet eens met mij te zijn!!

 4. produceren, exporteren, buitenlands geld binnenhalen.
  Ik heb dit op dit forum al vaker uiteengezet volgens mij.

  Zolang de Curacaose handelsbalans negatief is (incl. toerisme) zal het eiland alleen maar armer worden.

  Men kan hervormen, nieuwe politici kiezen, nieuwe ideeen toepassen, nieuwe theorieen bedenken, in principe alle sociale problemen oplossen….

  Zolang er een negatief handelsbalans bestaat, wordt het eiland alleen maar armer…
  Ideeen hierover hoor je jammer genoeg nooit….

 5. “laat mij niet lachen”,
  Jij lacht zuur! Jij kan geen Curaçaoënaar zijn, zeker een import of een uitgebroede neet, die als een paria op het eiland rond zwerft!

 6. Geachte Aurelius,
  Dat er zoiets als ‘gemeenschap’ op Curaçao zou ontbreken, heb je in één klap alles gezegd wat er te zeggen valt! Zien, waarnemen om vervolgens naar eigen persoonlijke beeldvorming een zekere realiteit te vormen. Het kan verschillen zowel bij de één als bij de ander.
  Jopi ziet kennelijk wat jij niet ziet; een gemeenschap weliswaar misvormd door het verleden en toch over een wil beschikt samen met de evolutie en door constructief denken zich te corrigeren naar betere tijden toe en welzijn voor een gezonde gemeenschap.
  Mij lijkt het nu, dat er twee conclusies zijn overgebleven: Zij het dat Jopi de tijd vooruit loopt en jij niet met de tijd mee gaat, maar achteraan een beetje erbij hangt in een realiteit van een geheel vastgeroeste orde die allang gepasseerd is.

 7. Beste Jopi,
  Hoe kan ik positief blijven als… en dan stop ik maar voor een deel.
  Het gaat er niet om wat we hebben, het gaat er om wat we er mee doen, en hoe we het doen, kenelijk spreekt dat niet aan in toeristenland. Het “doen” op Curaçao ligt op het verkeerde niveau. Onze zelfoverschatting daar lijkt geen eind aan te komen. De realiteit echter is dat we door en door verwend zijn, de rekening werd wel betaalt als het er op aan kwam, en nu is er geen enkel ministerie dan wel overheidsinstantie welk (goed) functioneert, en nu is er geen enkele overheids nv die gezond is, en overal zitten mensen met hun vingers in de kassa !

  We hebben een door en door corrupt politieke situatie hier in dit dorpje ontwikkelt wat zijn eigen functioneren in de weg staat aangezien de voedingsbodem zelfzucht en nepotisme en dansen naar de pijpen van de werkelijke machthebbers is.

  Niemand is verantwoordelijk voor wat dan maar ook, en de voorbeeld functie die onze politici zouden moeten hebben daarvan is het resultaat te triest voor woorden.
  Het wordt tijd dat er eens wat uitgedeeld wordt op Curaçao, en dan bedoel ik straffen voor niet functioneren, voor de boel belazeren en geldverkwisting, nu wordt alles recht geklets en hetgeen men er als boodschap aan overhoud is dat men hier alles gewoon bij elkaar kan liegen dan wel geen verantwoording hoeft te nemen of af te leggen, en er gewoon mee weg komt.
  Ik hoef de recente voorbeelden niet te noemen denk ik.

  Nationale trots of gemeenschapszin? Ja als het uitkomt en dat is de handtekening van een opportunistisch volk wat voor een deel net zo makkelijk alles weer vergeet en zich aan de hoogstbiedende feestjes en geld weggevende criminele partij verbindt.

  Helaas wordt ik juist steeds minder positief, iets wat me behoorlijk dwarszit overigens, maar ik kan mijn ogen niet voor de realiteit sluiten dan wel mezelf belazeren.

 8. @Jopi Hart, laat mij niet lachen zeg, je zegt: “het ontwikkelingspeil van ons volk is beter”, man, in welke grot zit jij verstopt?? Het is het meest treurige volk op deze aardbol!

  Je kunt alleen mogelijkheden creeren door ze maximaal te negeren, zo simpel is het!

 9. Jopi, je gaat er volkomen onterecht vanuit dat er zoiets als een ‘gemeenschap’ bestaat op Curacao. Het ontbreken daarvan is een van de problemen. Jouw manier van het probleem ‘positief’ bekijken is nou net het grootste probleem van Curacao: het is niet meer dan mooipraterij. Er moet worden gestopt met lullen en keihard worden begonnen met poetsen. Zo is het en niet anders. Iedereen die dit niet keihard durft te zeggen, strooit zand in de ogen -ja, ook jij! Maar als men dit zegt wordt de slavernij kaart getrokken en zal men verontwaardigt in de luie schulp terugkruipen. Is daar wat tegen te doen, Jopi? Nee, daar is niks tegen te doen. Dit eiland gaat gewoon naar de gloria en ik denk dat jij dat zelf ook wel weet. De einge goede boodschap is dat alles hier langzaam gaat, ook het verval 😉

 10. @Jopi Hart, “Onze geografische ligging is uitstekend, onze haven is ‘super; het ontwikkelingspeil van ons volk is beter dan menig land, terwijl onze kennis van en toegankelijkheid tot IT hoger is dan veel landen op het Amerikaans continent”

  Dat valt wel mee allemaal, dacht ik. We praten ons aan dat we goed en belangrijk zijn…Misschien is dat juist de reden van de ontevredenheid.

  We DENKEN een belangrijke hub voor de wereld te zijn, een paradijs voor mensen die hier “snoepreisjes” komen genieten. Een land met een on-ontdekte olievoorraad, een land met een raffinaderij waar de wereld om vecht. Een land waar Nederland rijk van wordt…..etc etc… Als we dat denken, dan kijkt menigeen naar zijn eigen situatie en denkt..waarom zit ik er dan beroerd bij?

  Je stelt “Niet blijven wachten op de overheid of iemand anders, zoek zelf de oplossing voor het probleem”.

  Politici kunnen wel de leiding nemen. Als -nog recent- onze minister president “himself” staat te demonstreren met de PS, hoe denkje dan dat het volk ooit tevreden wordt en de situatie aanpakt?

  Het alternatief: De Politici – en hier ligt een taak voor de PS als grootste partij- moeten eens realistisch worden en het volk duidelijk maken dat

  1. We op een kale klip wonen zonder natuurlijke hulpbronnen.
  2. We hebben gekozen om weg te drijven van Nederland en hun geld.
  3. We geen inkomsten genoeg hebben om een copie mini-Nederland te spelen.
  4. Dat alles dus minder wordt, ook de ziektekosten voor ambtenaren…
  5. Dat we hard moeten werken om toerisme op peil te houden.
  6. Dat minimumloon en ontslagbescherming worden afgeschaft.
  7. Dat het aantal ambtenaren zal krimpen met 30%.
  8. Dat de gulden moet devalueren en de import duurder zal worden.

  Churchill sleepte Engeland niet door de oorlog door (zoals Asjes onlangs) mee te demonstreren tegen “iets”, maar door het volk “bloed zweet en tranen” te voorspellen.

  Daar wringt hem hier de schoen. Onze politici zijn geen leiders, maar klagers en ze beloven de mensen van alles waar geen geld voor is. Als ze eens realistisch worden, schieten we al een heel eind op.