• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Bob de WitCURAÇAO – Het Constitutionele Hof van Sint Maarten heeft alle bepalingen in het ontwerp Wetboek van Strafrecht die betrekking hebben op levenslange gevangenisstraf geschrapt. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Dat meldt Caribisch Netwerk.

De uitspraak zal naar alle waarschijnlijkheid gevolgen hebben voor het beroep van de twee misdadigers Omar Jones en Carlos Richardson. Zij zijn in november vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor een reeks drugsgerelateerde moorden.

Het Hof
Het Hof – onder voorzitterschap van raadsheer Bob Wit – baseerde haar beslissing op het Vinter-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Deze uitspraak bepaalt dat een levenslange gevangenisstraf inhumaan is als er op het moment van de veroordeling geen werkelijk vooruitzicht is op voortijdige beëindiging van de straf.

Recht
Vorig jaar besloot het parlement in Sint Maarten, zonder enige tegenspraak van de toenmalige minister van Justitie Roland Duncan, om artikel 28 uit het ontwerp Wetboek van Strafrecht te halen. Dit artikel gaf levenslang gestraften juist het recht op een herziening van hun vonnis na twintig jaar.

Politieke keuze
Mede door deze politieke keuze bepaalde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vorig jaar dat levenslange gevangenisstraffen in Sint Maarten niet door de beugel kunnen. Het zette de levenslange straf van twee andere gedetineerden – Sherwan Roberts and Curtley Allison Richards – om in de maximale tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar.

www.versgeperst.com