• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Marvelyne WielsCURAÇAO – In de Tweede Kamer zijn door Ronald van Raak (SP) vragen gesteld over het curriculum vitae van de gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels. Ze heeft geen universitaire graad en studeert niet aan de Haagse Hogeschool. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Wiels heeft geen universitaire graad en studeert niet aan de Haagse Hogeschool, hoewel dat wel gesuggereerd wordt op haar LinkedIn-pagina. Daar schrijft Wiels dat zij de Haagse Hogeschool heeft bezocht tussen 2011 en 2012 en er een masteropleiding in Organisatie Coaching volgde. Op haar profiel zegt ze dat daarbij de universitaire graad ‘Master of Science’ (Msc) hoort. Op de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister claimt Wiels dat ze nog studeert. Ze zou bezig zijn met haar afstudeerscriptie.

Onvoldoende resultaat
De Haagse Hogeschool laat weten dat de inschrijving van Wiels in 2012 beëindigd is vanwege onvoldoende resultaat. Van een succesvolle afronding van de opleiding is geen sprake. Bovendien, zo stelt de school, is de Master Organisatie Coaching een zogenaamde professionele Master en geen Msc, waaraan een universitaire graad is gekoppeld.

CV
Verder laat Wiels in haar cv doorschemeren dat ze tussen 2001 en 2005 adviseur zou zijn geweest van de Raad van Bestuur van ABN-AMRO Bank. Ze zou ook van juni 2005 tot juli 2012 hoofd zijn geweest van Operational Support voor ABN-Amro Bank Trade & Guarantees voor EMEA (Europe, the Middle East and Africa). In die hoedanigheid zou Wiels tussen 2009 en 2011 als Project Director verantwoordelijk zijn geweest voor het splitsen van het financiële grootboek van ABN-AMRO Global, toen de bank werd opgesplitst. Ze zou dit project met succes hebben afgerond in 2011.

Teammanager
De bank doet geen uitspraken over huidige of gewezen personeelsleden, maar uit het organogram van de bank en de functiebeschrijvingen van haar leidinggevenden blijkt dat Wiels teammanager Operations Support was. Een afdeling waar ze ongeveer tien mensen onder zich had. Het hoofd van die afdeling is haar leidinggevende, Rob de Munk. Ook was Wiels geen lid van het managementteam Trade & Guarantees, haar leidinggevende Rob de Munk is dat wel. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat Wiels adviseur was van de Raad van Bestuur. Met de functie van teammanager wordt dat door mensen bij de bank niet waarschijnlijk geacht.

Etnische zakenvrouwen
In 2008 werd Wiels genomineerd voor Zwarte Vrouwelijke Manager van het jaar door de stichting Etnische Zakenvrouwen van Nederland (EZVN). De nominatie werd Wiels gegund op basis van haar fraaie cv en het door haar ingediende functieprofiel met de titel ‘Head Trade & Guarantees Solutions & Advisory.

Combinatie
Dat profiel lijkt een combinatie te zijn van het functieprofiel van haar baas, Rob de Munk en diens baas, Bert Oranje. Ook hier stelt Wiels lid te zijn van het managementteam van Trade & Guarantees bij ABN-Amro. Ze zou leiding geven aan drie teammanagers, 41 medewerkers en indirect aan nog eens achttien medewerkers. Het zijn aantallen die eerder passen bij het profiel van haar baas, Rob de Munk.

Verantwoording
Wiels is gevraagd de onduidelijkheden of suggesties in haar cv te verhelderen of te verbeteren, maar in een officiële reactie laat de Gevolmachtigde Minister weten enkel verantwoording verschuldigd te zijn aan de Staten van Curaçao. Overigens heeft minister Plasterk van Koninkrijksrelaties in antwoord op de vragen van Van Raak eveneens gezegd dat het ter verantwoording roepen van Wiels over haar cv uitsluitend een aangelegenheid is van de Curaçaose volksvertegenwoordiging.

68 reacties op “Problemen met cv en master Marvelyne Wiels”

 1. @ Philippe Maaskant. Zorro, zouden ze het lezen?

  Ik ben bang van wel en is het niet zij zelf dan wel een andere lezer, die het in haar oor zal fluisteren en Jasjes trapt er in. Volgens mij ben je heel populair ook in het Curacaohuis.

 2. Wat een lachwekkend figuur, die Marvelyne Wiels.

  Ze hoeft maar langs een universiteit te hebben gelopen of die staat dezelfde avond nog op haar CV.

  Het is nog maar een kwestie van tijd voordat oud collega’s van ABN AMRO een boekje open gaan doen over haar functie en functioneren daar, dan gaat de beerput helemaal open.

 3. “Afgezien van het bedrog heeft Marvelyne Wiels vooral met haar weigerachtige, verantwoordelijkheid mijdende en zelfs intimiderende acties als openbaar bestuurder richting de media het Land Curacao veel schade berokkend.”

 4. @Zorro, zouden ze het lezen?

  De cliche’s van onze “politici” zijn zooo voorspelbaar.
  Baantje houden is het enige dat telt.
  Integriteit…ach..

 5. @ Philippe Maaskant. De gegevens voor mijn CV heb ik destijds aan iemand van het Ministerie van Algemene zaken verstrekt. Daar heeft men de gegevens bewerkt en gepubliceerd. Naar nu blijkt zijn hierbij een paar misverstanden ontstaan en onjuistheden ingeslopen. Daar had ik beter op moeten letten. Maar in de drukte van het ministerschap waar ik grote belangen voor Curacao moest behartigen, is dat erbij ingeschoten.

  Je brengt haar op een geweldig idee en daarvoor zal ze je hogelijk dankbaar zijn als ook Jasjes.

 6. @ Jeroen. Lekker onnozel blijven.

 7. Reacties nadat het officiële cv van Marvelyne Wiels verscheen op de Knipselkrant:

  “Marvelus!”

  “Cum Froude afgestudeerd”

  “Vrouw van 73 miljard ;)”

 8. @ Felix Pinedo. Goed gezegd. En zoals je het ook stelt “verkeerd is verkeerd”. en wel overal ter wereld. Dus ook in Nederland.

 9. Mw Wiels zal de Statenleden uitleg geven. Hier alvast een stukje daaruit.

  ” Geachte Statenleden,

  Recent zijn er in de pers berichten verschenen over mij als gevolmachtigd minister in Nederland.
  Het geeft geen pas dat een minister zo wordt benaderd.
  Mijn functioneren staat buiten twijfel. Ik verdien respect.
  We moeten niet accepteren dat er zo over een minister wordt gesproken en geschreven.

  Alles wat ik heb gedaan, ook in de personele bezetting, was nodig om schoon schip maken.
  Het moest beter en kan beter.. In het belang van Curacao, .in het belang van ons volk.
  Daarbij moet ik kunnen werken met mensen die 100% loyaal zijn aan de PS doelen.

  Helaas zijn er echter ondemocratische krachten aan het werk die er alles aan doen om mij persoonlijk, de PS als partij en vooral het erfgoed van Helmin Wiels te beschadigen. We weten uit welke bron al deze beschuldigingen komen. Binnenkort zal ik dat openbaar maken.

  Ook zijn er opmerkingen gemaakt over mijn CV. De gegevens voor mijn CV heb ik destijds aan iemand van het Ministerie van Algemene zaken verstrekt. Daar heeft men de gegevens bewerkt en gepubliceerd. Naar nu blijkt zijn hierbij een paar misverstanden ontstaan en onjuistheden ingeslopen. Daar had ik beter op moeten letten. Maar in de drukte van het ministerschap waar ik grote belangen voor Curacao moest behartigen, is dat erbij ingeschoten. De CV is inmiddels van internet verwijderd, dus dat probleem is opgelost.

  Ik ben blij met uw steun en zal met dezelfde ijver voortgaan als uw minister de belangen van Curacao in Nederland te verdedigen. We zullen hard terugslaan tegen de aanstichters van deze hetze.

  Ik dank U.” (Applaus….aanhoudend..)

 10. @ Tango44 schreef: Op de universiteit in Nederland kan je niet een paar vakken kiezen.

  Dat kan wel.
  Deze betreft echter een inschrijving als toehoorder, waarvoor geen recht op examen(s) is, daaruit volgend tevens niet kan resulteren in een diploma.

  (De 3e variant is een inschrijving als extraneus : géén recht op het volgen van onderwijs, wél voor het deelnemen aan tentamens. Afstuderen kan echter slechts met een inschrijving als student)

 11. @Embarresed, waarom zou ze op de site van Curacaohuis wel de waarheid vertellen en niet op die twee andere sites waar iedereen onzin op kan plaatsen? Er zit meer hierachter, afgunst en jaloezie.

 12. @Embarresed
  De Msc (universitaire graad) titel staat op haar LinkedIn en Yatedo.

  Dan nog wil dit niet betekenen dat degene die deze account had aangemaakt had mevr. Wiels zelf was. Eenieder kan onzin plaatsen onder de naam van een ander en doen alsof hij/zij die persoon is.
  Nep accounts worden vaak aangemaakt om anderen te beschadigen en in diskrediet te brengen. Wees niet zo naïef.

  Het gerucht gaat dat er iemand anders deze accounts had aangemaakt, zeg maar iemand die haar wil beschadigen.

 13. @ Yuik. Heb haar CV bekeken en nergens staat dat ze een Master titel heeft.

  De Msc (universitaire graad) titel staat op haar LinkedIn en Yatedo.

 14. Beste Felix, je schrijft ” ‘verkeerd is verkeerd’ en dat betekent dat indien verkeerd is gehandeld, de consequenties ook gedragen moeten worden.
  Nu zeg je in eerste instantie het wordt toch ook ergens anders gedaan dus waarom mogen wij het niet. Prima uitgangspunt voor onze nazaten. Verder heb je het over consequenties dragen en de enige consequentie is, dat deze mevrouw Wiels gezien het belazeren van ons, het volk dat ze vertegenwoordigd, is per direct haar ontslag indienen. En ze hoeft niet met hangende pootjes terug te gaan naar de ABN Amro daar hebben ze nu toch echt wel genoeg van haar gelieg en bedrieg.

 15. Wat voor gevolgen heeft dit voor onze kinderen die op de Haagse HogeSchool studeren??
  Schandelijk…. Sin verguenza….. Hoe dom moet je zijn om je CV zo op te krikken?
  Machtsdronken….. .?? Enkel en allen om die post te bekleden…..

 16. Was het niet zo dat alle ministers gescreend worden? ook de gevolmachtigde minister in Nederland?
  De basis van elke screening is toch iemands CV neem ik aan, elke werkgever begint bij het checken van een CV.
  Hebben de Staten en de veiligheidsdienst wat over het hoofd gezien?
  Kijken welke partijen er in de Staten nu actie ondernemen en daadkrachtig optreden om Curaçao niet verder in discrediet te brengen.
  Asjes ! , nu kan je verantwoordelijkheid nemen en deze “hoge ambtenaar” ontslaan !
  Ik hoop op nog een klein november stormpje.

 17. Waarom denken mensen niet voordat ze hierop reageren ?
  Waarom zou ik me moeten schamen om Curacaoenaar te zijn?
  In Nederland moet je 10 keer beter zijn dan een Hollander met de zelfde opleiding die je hebt , om op gelijke niveau in aanmerking te komen voor erkenning. Blijkbaar kan het alleen zo ,lees en begrijp wat ik hiermee bedoel ,voordat je dom reageer.
  Met andere woorden ” Je kan hier het onmogelijke niet mogelijk maken dan krijg je dit.
  Dus, wordt er in Nederland ook niet gescreend?

 18. Wat een loser!

 19. Wimpiri en Me, goed gesproken. Ik heb niets aan toe te voegen.

 20. Beste Wimpiri c.s., goed dat u heeft geschreven; ‘….daar waar mogelijk…’. . Ik neem aan dat u goed op de hoogte bent van het gehele affaire rondom de miljaarden bouwfraude in Nederland. Welke van die ‘hooggewaardeerde heren’ c.s. zijn uiteindelijk veroordeeld? Als u het documentaire hierover op de Nederlandse tv heeft gevolgd, moet u tot de conclusie komen dat het niet gaat om ‘daar waar mogellijk’. Ik ben geen slecht gedrag goed aan het praten. In mijn reactie schreef ik ook ‘verkeerd is verkeerd’ en dat betekent dat indien verkeerd is gehandeld, de consequenties ook gedragen moeten worden. Het gaat om de onder andere het taalgebruik in de commentaren en de stereotypering. Ik hoop dat de kritikasters die achter hun schuilnaam ‘schuilen’ ook commentaar geven over de 800 miljoen Euro boete die de RABObank kreeg opgelegd wegens gesjoemel met de rentevoeten. Voor wat betreft zaken die verkeerd zijn gegaan op onder andere politiek gebied kunnen boekdelen geschreven worden, zowel op Curaçao als in Nederland.

 21. Beste Yolanda, je zegt dat die mevrouw die jij noemde aan pseudologia fantastica lijdt/leed nou heb ik dit even opgezocht en de term die jij gebruikt omvat het volgende ziektebeeld (als je tenminste vasthoud aan je eigen genoemde term) “compulsive lying, or pathological lying”.
  Mijn eigen reactie teruglezend zie ik geen verschil met onze Gevolmachtigde Minister meevrouw Wiels.

 22. Jz, geef de hoop niet op!. Blijf geloven in het politiek systeem van curacao, je weet wel waar liegen en frauderen en meineed normaal is. en dan kom je er wel. Trouwens voor tips kan je beter even contact opnemen met drs visa jasjes, alex rosaria, jardim, palm, whitemen, humprhey davelaar, navarro is ook een goeie, je weet wel die ene die mede schuldig is aan de ….. oh en last but surely least minister Francisca
  nou Jz zet’m op!

 23. Humphrey Koeiman volgens mij ben jij mevr Wiels herself, ofnie?

  wat je ook doet mevr wiels niemand zal je meer geloven, niet eens mangus Wiels

 24. wimpiri
  simpelweg100% eens met je!

 25. Via zus Wiels is de corruptie dus nu ook de RijksMinisterRaad binnengeslopen !
  Curacao dient het Koninkrijk per ommegaande te verlaten. Een drugsverslaafd kind dat het hele gezin terroriseert en uiteen dreigt te laten vallen wordt tenslotte ook uit het gezin verwijderd ! ( Leve Aruba !).

 26. Je word er toch misselijk van,van al die pathologische leugenaars die ons land moeten besturen,en met een staalgezicht gewoon doen of er niks aan het handje is,Gerrit de Raaf is ook zo’n volhouder,nu heeft hij weer zijn facebook foto vervalst zo te zien,hij is er gewoon tussen gezet op de vierde rij duidelijk te zien,wat een losers die politici van Curacao.EN ZIJ BLIJVEN HUN EIGEN VOLK,BELAZEREN,BEDRIEGEN EN BELIEGEN.

 27. Voor wat betreft de intimidaties en bedreigingen die journalist en NOS correspondent Dick Drayer ten deel vielen tijdens het onderzoek:

  Elke politicus, ook die van Aruba, Curacao en Sint Maarten, wordt bij aantreden een media-training aangeboden. 1 van de onderdelen hierbij is dat men de media altijd te vriend dient te houden en zo transparant mogelijk moet optreden. Blijkbaar heeft Minister Wiels deze training niet gedaan, of onvoldoende begrepen. Intimidatie naar journalisten toe, in dit geval geuit naar Dick Drayer, is een absolute NO GO. Alleen al daarom zou deze dame gedwongen moeten worden om af te treden. Journalisten op zich zijn geen heilige huisjes, maar de status van NOS correspondent dient zeker te worden gerespecteerd. Indien deze Minister dit niet snapt, verdient zij het niet om Minister te zijn. Laten wij hopen dat Van Raak tijdens het vragenuurtje van dinsdag 12 november zijn gelijk krijgt dat er vanuit de Rijksministerraad een onderzoek komt naar deze Minister. Zolang er bestuurders met een bedenkelijke reputatie zitting nemen in de Rijksministerraad heeft de gehele Raad een gigantisch imago probleem.

 28. Ik gun iedereen alles maar ik gun vooral ons volk WAARDIGHEID EN RESPECT!
  Met dit soort onfrisse zaken schop je in het gezicht van iedere Curacaonaar.

  Nog erger wordt het als wij als volk dit gewoon accepteren want dat laten wij zien dat dit Curacao is.

  Mevr. Wiels is oud en wijs genoeg om niet zulke “vergissingen” te maken en wij zijn oud en wijs genoeg om te weten dat dit “geen vergissingen zijn”.

  Als Mevr. Wiels enig zelfrespect heeft en een beetje respect heeft voor haar volk, moet ze haar conclusies trekken en opstappen.

  Niet omdat wij het haar niet gunnen maar omdat ik ons volk meer gun!

  Ik zie dat echter niet gebeuren want zo zitten onze politici nu eenmaal niet in elkaar.

  Triest en een schande voor ons volk.

  Duidelijk is dat wij nog niet volwassen genoeg zijn om de weelde van zelfbestuur, zelfbeschikking en zelfstandigheid te dragen.

  Wij willen geen verantwoordelijkheid voor onze daden aanvaarden.
  Wij wijzen altijd op een ander en de politici houden elkaar de hand stevig boven het hoofd.

  Het wordt meteen a-la-Afrika als wij onder moeders rok uit zijn.

  Beschamend en sommige van de ingezonden stukken vergroten de beschaming alleen maar.

 29. Op dit moment zit er nog een minister met een opgeleukte CV. Zij beweert ook dat zij een paar vakken aan de universiteit in Nederland had uitgekozen en een aantal mensen onder zich had. Onzin. Op de universiteit in Nederland kan je niet een paar vakken kiezen. Afstuderen betekent alles of niets.
  Er zijn meer C.V’s, van ministers die onder de loep genomen moeten worden. Curaçao wordt bestuurd door heel veel unprofs. Kijk wat er is gebeurd bij Tayer Social.

 30. De vergelijking met Nederland (of welk land dan ook) is volstrekt irrelevant.

  We hebben/hadden als Curacao onze eigen normen.
  We hebben/hadden een eigen Veiligheidsdienst.
  We hebben/hadden een eigen visie op “Nationbuilding”.
  We hadden respect voor integere bestuurders.

  Verwonderlijk hoe de PS er steeds in slaagt de verkeerde ministers te benoemen.
  Maar..PS stemmers blijven PS stemmers want misschien maken ze dan zelf ook kans minister te worden. Je CV knutsel je wel bij elkaar.

 31. Helemaal eens met @Wimpiri.
  Het wordt de hoogste tijd dat mensen nu een keer echt vervolgd gaan worden.
  Dus OM doe er eens wat aan. Kom uit je luie stoel en zorg dat zaken hier op ons eiland vgs de Wet gaan.
  Het is at veel te lang een vrijhaven voor leugenaars, criminelen en ander gevogelte geweest. Laat Korsou weer leefbaar worden.

  @Joshua

  Helemaal eens. Je link van “sjoemelen in de polder” is interessant en behoeft verder geen nadere toelichting.

 32. Showdown van een troetelallochtoon

 33. @Humphrey Koeiman,

  Beetje onzin. Waarom zou je iemand zijn/haar funktie niet gunnen. Een foutje zoals je dit noemt op je CV is een ernstige ernstige taak omdat je willens en wetens de boel in de maling neemt..
  Het is bovendien uitermate dom omdat er altijd iemand is die je kent en omdat er genoeg onderzoeksjournalisten zijn die dit terecht verder uitzoeken.
  Mensen in politieke funkties dienen van onbesproken gedrag te zijn, anytime, voor jezelf maar ook voor anderen moet dit na te gaan zijn en als er iets niet klopt terecht dat er aan de bel wordt getrokken. Dat is gewoon het grootste probleem op ons eiland in de politiek men liegt er maar wat op los en vinden we het schgijnbaar erg normal dat een vm bajesklant zomaar weer in de Staten terecht kan komen. Dat kan nergens behalve op een aantal eiland in ht Caraibisch gebied. Je ziet in de VS hoeveel politici het veld hebben moeten ruimen, hetzij door seksescapades of anderszins.
  We moeten een keer trots zijn dat we de bevolking “mogen dienen” want de dames en heren verdienen genoeg aan de belastingsbetalers, dus mag je er wel iets goeds van terugverwachten.

 34. Heb haar CV bekeken en nergens staat dat ze een Master titel heeft.

 35. Alsof iemand met een CV vol met Dr. Drs. Ir. Ing. titels beter werk levert of had geleverd. Mevr. Wiels is goed bezig en heeft al die titels niet nodig om het ”Antilliaanse” probleem in Nederland aan te pakken en te voorkomen. Voorheen was het niet beter.
  Indien het beter was met voorgangers met allerlei titels dan hadden we vandaag de dag geen Antilliaanse problemen in Nederland noch Antilliaanse zwerfjongeren die in Nederland gedumpt werden.
  Dumpen, ja dumpen. Zo ging dat vroeger op Curacao. Deze jongeren werden in Nederland gedumpt omdat de men andere prioriteiten had dan deze jongeren werk en scholing te bieden op curacao.
  En nog steeds zijn heel veel mensen tegen arbeid en scholing voor deze jongeren op curacao. Hun zwakke argument is de ”scholing is niet goed genoeg.” Dus dan maar geen scholing? Ze zijn ”lui” dan maar geen werk geven?
  Gewoon maar loslaten in de maatschappij zonder scholing en arbeid? Wat moeten ze dan eten en drinken, en waar halen ze dit vandaan als ze niet de kans krijgen om voor zichzelf te zorgen? De criminaliteit viert hoogtij op curacao.
  Veel van deze jongeren krijgen in Nederland wel een kan om iets te leren en iets van hun leven te maken.

 36. @ Pikatje Heeft mevrouw Wiels een erkende hbo-opleiding afgerond ?(een voorwaarde voor toelating tot een professionele masteropleiding, zelfs voor 48-plussers)

  Nee, ze heeft geen vooropleiding (anders dan wat certficaten). Marvelyne Wiels heeft voor de Haagse Hogeschool een EVC procedure gevolgd met een assessment.

 37. Beste Felix Pinedo, er zit volgens mij een duidelijk verschil tussen onze oplichters en de Nederlandse oplichters. Volgens mij worden die Nederlandse oplichters daar waar mogelijk door het Nederlandse “Gerecht” vervolgd en veroordeeld. Onze oplichters lachen zich een breuk, alleen bij de suggestie al dat zij als ze betrapt worden zouden aftreden laat staan dat ons OM, or whatever, ze zal vervolgen en als er ooit eentje vervolgd wordt dan wordt de rechterlijke uitspraak compleet genegeerd. En dat beste man is de rreden dat er steeds eer mensen zijn die zich schamen Curaçaoenaar te zijn, maar jhij zult daar hoogstwaarschijnlijk geen last van hebben.
  Een duidelijk voorbeeld over onze mentaliteit was na de rechterlijke uitspraak gisteren over dat zwartepieten gedoe, dan slaan wij die zwartepieten toch in elkaar. En kijk, deze mentaliteit wordt aan ons nageslacht, door ons doorgegeven. E ben ik geneigd te zeggen ja het wordt nooit wat.

 38. Schandalig? Triest? Aftreden? Schotte? Minister President? Hmm.. beste lezers en reageerders. Hier mag en moet en zou dus geen sprake moeten zijn van ´achteraf´ goedmaken of goedpreken noch rechtzetten. laten we geen scenarios bedenken als wat als.. of hoe dan …of wat als men…? Ze liegt is een leugenares en moet per direct weg dus aftreden. Privileges inleveren en ticket retour naar eigen land, ben zelf niet van Nl komaf maar wel hier geboren en getogen en ´wel´ degelijk geschoold en met daarbijbehorende diploma´s en certificaten, opgeruimd staat netjes. Is en wordt hiermee, voor de zoveelste keer, de integriteit en soeveriniteit van dit land beschadigd. Is het de bedoeling dat we met zijn allen gaan liegen en de waarheid opbloemen tbv eigen belang versterking? Dus ben je nou voor de sp of pvda of cda, vvd, gl of miss zelfs wel pvv.. wees reeel en waardeer iig je eigen normen en waarden en persoonlijk respect, laat je mening wezen dat dit je degelijk kan schelen. Weg met dikke Wiels… laat nkiemand me corrigeren door te typen ´het is mvr of hgl of minister Wiels´… ik zie namelijk een lelijk lieg varkentje die enkel respect mag krijgen door het in te hebben gezien hoe het systeem te manipuleren en zodanig te misbruiken voor persoonlijk doeleind! Laten we dus als staatburgers, die hier reageren oa op dit artikel, nou niet zijn als politici.. zeg wat je denkt en niet mooi doen of praten!! Wiels doe waarin je echt goed bent, fiets weg trut en beland in een rivier, wie weet helpt je master of je universitaire graad je het water ui!!! Peace out

 39. Een Curaçaose politica komt in opspraak vanwege gefantaseerde functies en opleidingen. De Nederlandse minister zegt, geheel juist, dat het een zaak is van Curaçao. Wat lees ik dan in de reacties uit Curaçao. Nederlandse wetenschappers en politici doen het ook!
  Wat wil men hier mee zeggen? Anderen doen het ook dus moet je niet zeuren als ik mij misdraag? Dat is kleuterschool gedrag!

  Minister Wiels is het visitekaartje van Curaçao in Nederland. Als men op Curaçao vind dat er niets op haar is aan te merken en dat zij een waardige vertegenwoordigster is van het eiland dan accepteert men dat in Nederland. Maar, inderdaad, vooroordelen worden wel weer bevestigd.

  Velen op Curaçao willen dat het land onafhankelijk wordt. De belangrijkste voorwaarde voor een zelfstandige natie is integer bestuur. Dat is alleen mogelijk als wangedrag van politici niet geaccepteerd wordt door het volk en wordt gecorrigeerd. Zolang dat niet gebeurt is het volk niet klaar voor onafhankelijkheid.

 40. Heeft mevrouw Wiels een erkende hbo-opleiding afgerond ?

  (een voorwaarde voor toelating tot een professionele masteropleiding, zelfs voor 48-plussers)

 41. Dikwijls schaamt men zich om te zeggen dat men op curacao is geboren

 42. BANANENREPUBLIEK!!!

 43. Oooh vergeet niet de Nederlandse ministers Staatssecretarissen die ook in opspraak kwamen. De Rabobank affaire is tevens de meest recente van de vele fraudulente gebeurtenissen in de Nederlandse financiële wereld.

 44. Als die berichten kloppen is zij blijkbaar besmet geraakt door die Nederlandse hoogleraren, professoren en wetenschappers die plagiaat et cetera pleegden. Sommige medische specialisten bleven ook niet ongeschonden. Dus waarom zo’n heisa. Maar, verkeerd is verkeerd.

 45. @Wimpiri

  Hi Wimpiri,
  Je bedoeld ongetwijfeld Tara Singh Varma. Een hele trieste vrouw, die een ernstige psychische stoornis had en nog heeft, en jarenlang opgenomen geweest is.
  De ziekte wordt pseudologia fantastica. en is een
  als ik het zo mag noemen ernstige erkende ziekte door de WHO. Ik kende haar best goed uit Amsterdam omdat ik in die tijd 2000 (en nog) lid van GL was. Als je haar nu tegenkomt herkent ze nauwelijks nog mensen van vroeeer. Reuze triest vind ik het.
  Ik denk dat dit niets met Wiels te maken heeft.Mevr. is een pathologische leugenaar en bovendien erg dom om je CV zo op te krikken. Het komt altijd uit vooral als school of Univ, aangeven dat je in hun analen nergens voor komt.

 46. Ik schaam me om curacaoenaar te zijn. Ik ben een hoogopgeleide die geen werk op curaçao kan vinden doordat ik geen politieke vriendjes heb. Intussentijd hebben wij wel een leugenaar met hoge positie in curaçao huis.

 47. Het is gebruikelijk dat het Parlement van Curaçao. Mw. M.Wiels.. Gevolmachtigd Minister ter verantwoording roept. Iedereen kan fouten maken met een CV, fouten zijn menselijk. Wij proberen met dit actie modder te gooien naar onze eigen mensen, waarom wij iemand een functie zoals Gevolmachtigd Minister niet gunt, mag Joost het weten!! Ben van mening dat wij onze eigen mensen geen enkele posities gunnen….het is nooit goed!!!!

 48. Dat Plaskerk zich niet zou uitlaten over sra Wiels was al bij voorbaat duidelijk.
  Wat durft die man eigenlijk wel?

 49. @Peter ‘De MinPres/Min Alg.Zaken, die legt politiek verantwoording af in de Staten over het functioneren van de GevMin.’

  Interessante stelling. Maw Asjes is politiek verantwoordelijk voor Wiels? En we kennen allemaal dat een-tweetje op de begrafenis….

 50. Een echt vertegenwoordigster van de YdK?

 51. Echt triest dit. Hoe ver kan je gaan om een machtspositie te krijgen?
  Volgens mij heeft ze ook een eed afgelegd.
  Als ze alleen aan de Staten verantwoording schuldig is, dan moet ze per direct
  teruggeroepen worden.

 52. Ze kan zo naast Gerrit Schotte gaan zitten.

 53. shon marti volgens jou heeft Schotte alleen MAVO 2 afgerond, maar onder zijn bewind had jij tenminste een baan, aangezien jij één van de circa 2000 mensen bent zonder een baan, sinds jou partij (ps) aan de macht is gekomen
  Dus laat shottie met rust. en begin je te focussen op drs visa jasjes die op jou rug naar franrijk is gegaan om uit te rusten

 54. NB
  M’n toetsenbord moet vervangen worden maar dat zal wel duidelijk zijn, I hope.

 55. @Aurelius

  rJe opmerking slaat werkelijk nergens op.
  Je hoeft niet “donkergekleurd” te zijn om te ;liegen wat je Curriculum Vitae betreft.
  Kijk even naar “sjoemelen in de polder”, het is wel Vrij Nederland, dus hopelijk niet een tree te hoog voor je.
  Als je zegt dat men in zijn algemeenheid geen vertrouwen in het gros van de politici hebben kan ik nog met je meegaan. Wat een absurd reactie.

  http://www.vn.nl/Sjoemelen-in-de-Polder-1.htm

 56. En mevr. Wiels is helaas niet de enige. Kijk naar het nieuwste politieke wonder, meneertje Middelhof. Zonder gene zet hij neer in 3 jaar tijd 2 universitaire master EN een PhD gehaald te hebben. Die PhD in een jaar zelfs!

 57. Hoe belachelijk kan je jezelf maken en hoe integer kan iemand zijn? Nu blijkt weer hoe zulke mensen de hele bevolking van Curaçao in de maling neemt. Zich anders voordoen dan dat het werkelijk is. Hoe haal je zo iets in hoofd en denkt van alles te zijn en jezelf te veel kwaliteiten toe te schrijven. Heeft deze vrouw soms last van een psychische stoornis of zo?
  Diep en diep triest!

 58. Was er enkele jaren geleden niet een mevrouw die zich per rolstoel toegang tot de Nederlandse Tweede kamer had verschaft maar toen ze ontmaskerd werd is ze heel snel van het toneel verdwenen en ik heb niets meer van haar gehoord, how come ?

 59. Natuurlijk zegt mevrouw Wiels alleen verantwoording schuldig te zijn aan de Staten van Curacao. Want daarin zitten types als Rudney Garmes en Pik Pisas, die nog geen banaan van een appel kunnen onderscheiden.

  Wat ik hier lees is werkelijk een grote schande. Dan heb ik meer respect voor Gerrit Schotte die er rond voor uitkomt dat hij niet hoger geschoold is dan 2 jaar MAVO.

 60. Het is helemaal niet waar de een gevolmachtigde minister “alleen” verantwoording verschuldigd is aan de Staten van Curacao. De gevolmachtigde minister in ONS bestel is niet meer dan een soort (bijzondere) topambtenaar en is als zodanig direct verantwoording verschuldigd aan de Minister van Algemene Zaken, i.c. de Minister President. Echter, doordat de functionaris zitting heeft NAMENS de Minister President, in de Rijksministerraad, draagt hij/zij de titel van gevolmachtigde MINISTER en wordt, in Nederland, als zodanig ook met alle bij een Minister behorende egards behandeld. De GevMin heeft dus, als topambtenaar in ons bestel, geen enkele politieke verantwoording af te leggen. De MinPres/Min Alg.Zaken, die legt politiek verantwoording af in de Staten over het functioneren van de GevMin.

 61. Is dit de voorbode van de leiders van het gewenste ‘soevereine volk” gestoeld op list en bedrog.
  Is deze dame niet gescreend voor haar functie? Dit roept natuurlijk onvermijdelijk vragen op ten aanzien van haar capaciteiten en kennis en kunde, evenals die van haar geachte collegas.

 62. Overigens heeft ze haar linkedin account verwijderd… Zou ze zich toch schuldig voelen? Ik denk het niet, eerder betrapt. Ach, het waait wel weer over met de passaat, niet?

 63. Ja de lagere school hoeft niet op een CV tenzij je de kleuterklas alleen hebt gehad. Mevr. Wiels kan ik ook komen werken? Ik heb een Dr en Mr titel ( net gekocht) maakt niet uit he.

 64. Goh, hoe zou het toch komen dat donkergekleurden in Nederland niet serieus worden genomen? Pochen ze niet met hun scooter, pochen ze wel met hun CV. Van onder tot bovenklasse: het zijn en blijven bluffers. Dat is hier overigens genoeg om je een plaats in het pluche te bemachtigen… Wat een zielig figuur zeg, schande!

 65. Kan toch geen probleem zijn. Ze heeft met Constancia gesproken en die heeft haar geadviseerd dat een beetje diplomavervalsing geen peobleem is bij het ministerschap.
  Dr. Plasterk zal zijn respect voor onze politici niet veranderen.
  Hij zal haar bewonderen, ze heeft het toch maar geflikt.
  De screening van ministers is ongetwijfeld grondig geweest.
  Als het allemaal klopt is het wel een afgang eerste klas.

 66. Belachelijk zeg, het kan toch niet anders nu dan dat deze dame per direct opstapt?

 67. Is het een zus van het meisje uit Boca soms? Die wist zichzelf ook aardiger op te leuken vwb niveau dan dat de werkelijkheid was.

  Echt weer de reclame voor Curaçao die we gezien het toch al belachelijke niveau van de politiek alhier kunnen missen als kiespijn. We staan alweer op de kaart en alweer niet echt gunstig. Is verificatie van hetgeen een kandidaat minister van zichzelf beweert eigenlijk niet een onderdeel van de screening?

 68. Wat een grap…. PS stemmers blijven PS stemmen… PAIS zal van de aardbodem verdwijnen… geen standpunt innemen tegen haar coalitie partner…

  Hopen dat ze wel het termijn af mogen maken, want MFK is al hard bezig voor de volgende verkiezingen…. in de tussentijd maar een uitstapje plannen voor aantal jaren :).