• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Marvelyne WielsCURAÇAO – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft antwoord gegeven op Kamervragen. Die gingen over de vermeende cv-fraude en vriendjespolitiek van Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels. Hij deed dit in een brief aan de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Ronald van Raak had de vragen ingediend. Op de vraag of het klopt dat Wiels familie en vrienden in dienst heeft genomen zonder daarbij de gebruikelijke en afgesproken sollicitatieprocedures te volgen, geeft Plasterk aan dat het niet aan Nederland is om de sollicitatieprocedures van andere landen te beoordelen. “Het is niet aan de regering van Nederland om de sollicitatieprocedures voor functies in andere landen te beoordelen. Het omgekeerde zou ook niet op zijn plaats zijn”, aldus de minister.

Overige vragen
Op de overige vragen, die gaan over of de juistheid van het cv van Wiels is gecontroleerd en wat de gevolgen zijn van de vermeende cv-fraude, verwijst Plasterk naar het eerder gegeven antwoord.

beantwoording-kamervragen-over-de-gevolmachtigde-minister-van-curacao.pdf

7 reacties op “‘NL beoordeelt sollicitatieprocedures Wiels niet’”

 1. Wie heeft deze dame eigenlijk gescreend ? Die kan dan ook bij het rijtje ” onbetrouwbaren” worden bijgeschreven . Wie was dat? ( gaat de volgende screening van Schotte ook zo? Nee toch?).

 2. En deze “dame” beweert een leidinggevende functie bij de ABN Amro bekleed te hebben, vraag ik mij af of dat voor of na het Fortis debacle was. Maar kort samengevat, hoeveel leiding kun je geven in de postkamer ? En op welk niveau, contractarbeider, bijzonder procuratiehouder, algemeen procuratiehouder, onderdirecteur, directeur of misschien wel lid van de raad van bestuur who knows and who tells?

 3. Wanneer de aspirant Gevolmachtigde minister van Curacao haar CV – lees geloofsbrieven – want dat is het naar mijn oordeel indient bij de Rijksministerraad, hoort die informatie een gewetensvolle afspiegeling te zijn van haar professionele activiteiten.

  Mocht zij de waarheid geweld hebben aangedaan, waarbij ik niet op de feiten vooruit kan lopen maar tegelijkertijd vermoed dat deze powerwoman, tamelijk opportunistisch in staat is tot een cosmetische upgrade van haar CV, kan de Rijksministerraad niets uitrichten.

  Het zet de vertrouwensband wel stevig onder druk omdat in het achterhoofd blijft rondzingen dat deze vrouw het niet nauw neemt met de waarheid/ Dat lijkt mij geen basis tot vruchtbare samenwerking.

  Om die reden is de overheid op Curaçao aan de beurt, beseffende dat nepotisme in het woordenboek van dit eiland wordt omschreven als zijnde een legitieme handelswijze.

  Kortom, mevrouw Wiels is toegetreden tot de Farce Majeure der eilandelijke politieke elite waar geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zoiets betekent als vloeken in de kerk.

 4. … is het de beurt aan Asjess.. 🙂

 5. En wat is de reactie op Curacao? Of gaan we de mat weer optillen en alles er maar weer onder vegen zoals gewoonlijk?

 6. vreemd dat Helmin niet zijn zus heeft aangesteld, maar goed misschien had hij daar wel redenen voor net zo goed dat Asje haar wel heeft aangesteld.

 7. Prima, Duidelijk antwoord.
  Nu moet curacao zelf even duidelijkheid scheppen en indien nodig actie ondernemen.
  ….
  hahahahaha…..