• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Jardim en Francisca thumbnailCURAÇAO – Minister José Jardim van Financiën is niet van plan om een grotere groep minvermogende mensen te ontzien bij de premieheffing basisverzekering ziektekosten (BVZ). Een poging daartoe strandde gisteren in de ministerraad op Curaçao. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) deed gisteren tijdens de ministerraad een poging om tot een akkoord te komen die een grotere groep minder vermogende mensen zou ontzien bij de premieheffing BVZ. Dit is niet gelukt en naar verluidt zijn de partijen woest uit elkaar gegaan.

Gliding scale
De regering heeft bij de invoering van het nieuwe stelsel BVZ in februari afgesproken een ‘gliding scale’ toe te passen bij de premieheffing. Jardim gaat daarbij uit van fiscale en begrotingstechnische aspecten. De inkomensgrens van 12.000 gulden per jaar is daarbij leidend. Mensen die daar net boven zitten moeten 10 procent premie betalen, mensen daaronder worden vrijgesteld. In overleg met het ministerie van Financiën, Gezondheid en Milieu, SOAW en overheidsaccountant SOAB is de regering akkoord gegaan om een groep ouderdomspensioen-gerechtigden die vanwege hun bijzondere situatie net boven die inkomensgrens vallen, ook te ontzien. Francisca wil die groep uitbreiden naar onder meer loontrekkers en zelfstandigen.

Armoedegrens
Uitgangspunt voor het bepalen van de armoedegrens bij die groepen zou, volgens Francisca, de berekening moeten zijn zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek die hanteert (zie tabel). Het CBS voegt naast inkomen nog een tweede variabele toe om de armoedegrens te bepalen: de gezinssamenstelling. De groep die dan zou worden ontzien, stijgt daardoor aanzienlijk. Dat ziet de minister van Financiën niet zitten.

Klik op de tabel om te vergroten:
tabel in armoede cbs

Meevaller
De financiering van het voorstel van Francisca moet komen uit een mogelijke meevaller van 40 miljoen gulden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), aan het eind van dit jaar. Daarmee vraagt de minister om te breken met het uitgangspunt dat het ministerie van SOAW zelf moet opdraaien voor de gederfde inkomsten uit premieontheffing, als gevolg van het toepassen van de gliding scale. Volgens Francisca wordt het tijd dat haar regering na alle harde maatregelen weer eens een sociaal gezicht laat zien, waarbij de mens centraal staat. “Dat heeft zij beloofd aan het volk”, aldus de minister. Jardim was niet bereikbaar voor commentaar.

4 reacties op “José Jardim wil geen uitbreiding sociaal flankerend beleid”

 1. belachelijke regeling, immers de inkomens worden al gewoon belast via de inkomsten belasting.
  we moeten oppassen dat we niet doorslaan, schouderbelasting , BZV belasting, inkomen afhankelijk belasting op de Motorrijtuigen belasting.

  iedereen een kans geven op een gelijke behandeling is mooi, maaar dan ook wel eerlijk.
  worden de betalingen loon aan derden wel goed gecontroleerd, is de huursubsudie wel mee geteld.
  is het niet beter om de inkomsten belasting te verhogen zodat iedereen bij draagt voor onze zwakkere broeders en zusters.
  moeten wij geen projecten opzetten waar we mensen in de onderstand hebben nuttig werk gaan doen zodat er een stimulans komt om gepaste arbeid te zoeken.
  .

 2. Zijn dit haarscheurtjes in de regering?

 3. Waarom niet de 50% laagste inkomens gratis ziektekostenverzekering? Of wacht: laagste 70%, dat is nog socialer! Als het land dan failliet gaat, verhuizen we gewoon naar Nederland!

 4. Ik ben het niet eens met Fransisca, er zal uiteindelijk altijd een grens gesteld moeten worden aan maatregelen. Dat dit inkomensafhankelijk is, zie ik niet als probleem. Bij belasting gebeurt dat toch ook?

  Als tegenargument tegen haar maatregel kan je jezelf afvragen of dan een gezin met 3 kinderen en een iets hoger salaris (2700) ook gedispenseerd worden?

  En hoe zit het dan met een gezin dat 2900 verdiend maar 5 kinderen heeft?
  De grens moet nou eenmaal getrokken worden…