Geld ontvangenCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand september 0,2 procent gedaald ten opzichte van augustus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS). Echter, de prijzen zijn, gemeten over de afgelopen twaalf maanden, juist met 1,9 procent gestegen.

De prijswijzigingen die de prijsontwikkeling van september jongstleden het meest heeft beïnvloed deden zich voor in de bestedingscategorieën ‘wonen’ en ‘vervoer en communicatie’.

Prijsdalingen
Het CPI van Curaçao is in de maand september gedaald naar 212,2 ten opzichte van 121,5 in augustus. De belangrijkste prijsdalingen gedurende de maand september was de prijsverlaging van elektriciteits- en waterverbruik met respectievelijk 4 en 2 procent. Vooral hierdoor werd de bestedingscategorie ‘wonen’ goedkoper (-0,9 procent).

Prijsstijging
De belangrijkste prijsstijging gedurende de maand september was het duurder worden van benzine met 5 procent. Hierdoor stegen de kosten van autorijden met 2,2 procent en daardoor de prijs van de bestedingscategorie ‘transport en communicatie’ met 0,8 procent.

Prijsontwikkeling
De overige zeven bestedingscategorieën hadden een minder grote invloed op de prijsontwikkeling van de maand september. Van deze zeven bestedingscategorieën werden twee duurder en vijf goedkoper. Duurder werden ‘dranken en rookwaren’ (1,3 procent) en ‘recreatie, ontwikkeling en educatie’ (0,4 procent). Goedkoper werden ‘woninginrichting en huisraad’ (-0,7 procent), ‘voeding'(-0,5 procent), ‘overige producten en diensten’ (-0,3 procent), ‘gezondheidszorg’ (-0,3 procent) en ‘kleding en schoeisel’ (-0,2 procent).

Lange-termijninflatie
Het CPI nam tussen september 2012 en september 2013 toe van 120,8 naar 121,2, dat is een stijging van 0,3 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand september van dit jaar was ten opzichte van de maand september vorig jaar. In september 2013 lag het twaalf-maandsgemiddelde met een stijging van 119,9 naar 122,1, dat is 1,9 procent hoger dan in september 2012. Dit percentage geeft volgens het CBS een goed beeld van de lange-termijninflatie en wordt daarom gebruikt als indexeringsinstrument. De inflatie op Curaçao vertoont de afgelopen twee jaar dus eerst een geleidelijk stijgende trend van circa 2 procent naar ruim 3 procent, om vervolgens gedurende de afgelopen zeven maanden geleidelijk aan te dalen tot nu weer ongeveer 2 procent.

Inflatie afgelopen twee jaar

1 reactie op “Prijzen dalen 0,2 procent in september”

  1. Hmmm… kwestie van vraag en aanbod.

    Met de familie de Pool achter de tralies respectievelijk gevlucht naar het buitenland respectievelijk als miss Coca afgereisd naar Moskou is de vraag naar luxe goederen natuurlijk flink gedaald, en daarmee ook de prijzen.