ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag gaat Henk Pasman uitgebreid in op de Reforma-campagne van Gerrit Schotte.

Laat ik vooropstellen niet afwijzend te staan tegen het aanpassen van onze staatsregeling en ook het kiesstelsel eens onder de loep te nemen. Waar ik wel problemen mee heb, is de manier waarop Schotte dit doet. Ik doe niet mee aan de Schotte-poppenkast.

Het aanpassen gaat ons allemaal aan en moet dus een brede discussie worden op niveau. Voor het aanpassen van de staatsregeling is een tweederde meerderheid in de Staten nodig, dus minimaal veertien Statenleden. Als eerste zal je hierover uitleg moeten geven en vervolgens de voor- en nadelen op de rij zetten en daarna pas met mogelijke alternatieven en weer met de voor- en nadelen.

Hoe ziet ons kiessysteem er nu uit? Wij kiezen eenentwintig Statenleden gebaseerd op het kiezen van individuele burgers, die als taak hebben ons volk te vertegenwoordigen in de Staten. Dit op basis van evenredige vertegenwoordiging: dus haalt bijvoorbeeld een politieke groepering 20 procent van de uitgebrachte stemmen, dan heeft deze recht op 20 procent van de zetels. Wij kiezen dus geen politieke partij. Wij kiezen dat 21 individuele burgers ongeveer 115.500 kiesgerechtigden vertegenwoordigen. Dat is per Statenlid een vertegenwoordiging van 5500 kiesgerechtigden.

Het zijn de politieke partijen die de kiezer beloven dat hun kandidaten hun best zullen doen in hun vertegenwoordiging. Het fundament hiervan komt tot uiting in de af te leggen eed, samengevat: “ik zweer onafhankelijk van wie dan ook (inclusief de partij) en naar eer en geweten mijn stemrecht zal uitoefenen in het belang van het land Curaçao”. Om een zetel te kunnen halen is in eerste instantie de kiesdeler nodig en de kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door 21 (in 2012 was dit 4141). Probleem is nu: wat doe je met de stemmen die op één kandidaat zijn uitgebracht boven en onder de kiesdeler van 4141?

Hiervoor is bedacht de politieke groepering en dat zijn alle kandidaten die gezamenlijk een lijst vormen en waarvan dan het totaal aantal stemmen op deze lijst uitgebracht, verdeeld worden over deze lijst. Op nummer één zet een politieke partij meestal de politiek leider. Het merendeel van de kiezers doet verder geen moeite om naar andere kandidaten te kijken en stemt op de nummer één van de lijst. Ze geven daarmee eigenlijk aan dat ze het eens zijn met de voorgedragen kandidaten op die lijst
en de volgorde van die lijst. Hoe die lijst tot stand is gekomen is alleen bekend binnen de partij. Hiervoor zijn geen regels vastgelegd.

Het stemmen van een Statenlid is volgens het huidig fundament dus een zuivere persoonlijke aangelegenheid en behoort het Statenlid in alle vrijheid te kunnen uitvoeren. ‘Diefstal’ van een zetel kan dus niet aan de orde zijn en is een volledig verkeerde term en zelfs in strijd met onze fundamentele grondrechten. Om beter te kunnen begrijpen hoe we komen tot de 21 Statenleden ga ik terug naar de uitslag van 2012.

tabel Henk Pasman jpeg

Wat valt er dan op?
– PS heeft meer stemmen dan MFK, maar beide krijgen elk vijf zetels
– op basis van de kiesdeler zijn er achttien zetels gekozen, de resterende drie zetels zijn de restzetels
– de nummers één van de lijsten hebben tezamen gezorgd voor tien zetels van de 21, de overige kandidaten zorgen voor 8 van de 21 zetels
– bij MAN en PNP hebben de nummers één niet de kiesdeler gehaald, de andere stemmen hebben
ervoor gezorgd dat deze partijen toch resp. 2 en 1 zetel gekregen hebben.
– vier kandidaten hebben minimaal de kiesdeler gehaald

Het aantal stemmen boven de kiesdeler dat een kandidaat krijgt, gaan over naar de volgende op de lijst van boven naar beneden. Een uitzondering geldt als een kandidaat de helft plus 1 van de kiesdeler gehaald heeft, dan gaat die eerst naar boven. Dit laatste van de helft plus 1 van de kiesdeler zou ik veranderen zodat het aantal uitgebrachte stemmen door de kiezer uiteindelijk bepalend is voor de volgorde waarop de kandidaten gekozen zijn. Met andere woorden: eerst de lijst sorteren op volgorde van uitgebrachte stemmen en dan van boven naar beneden de 21 Statenleden bepalen. De kiezer moet het laatste woord hebben op de volgorde, niet de partij.

Een kandidaat die bijvoorbeeld als laatste op de lijst staat en de kiesdeler gehaald heeft, is altijd gekozen. Stel: een
partijlijst waarvan één kandidaat is gekozen met de kiesdeler; als dat de laatste kandidaat zou zijn op de lijst, dan is die gekozen en niet de nummer één van de lijst. Of in een geval dat de nummer één en geen van de kandidaten de kiesdeler niet halen heeft, maar één kandidaat heeft meer stemmen dan de nummer één dan is deze gekozen en niet de nummer één.
(alle stemmen bij elkaar hebben dan wel de kiesdeler gehaald).

Ons fundament is dus nogmaals het individuele Statenlid die naar eer en geweten zijn keus moet maken in het stemgedrag. Dat is onze democratie en dat is ook ter voorkoming van dictatoriaal gedrag. Wij leggen nu de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de 21 Statenleden en niet bij bijvoorbeeld vijf partijen. Stel een Statenlid stemt anders dan de overige statenleden van de partij en breekt zelfs helemaal met de partij wat dan? Moet dit Statenlid dan bijvoorbeeld uit de Staten gezet worden door de eenmanspartij of nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden?

In het eerste geval ga je tegen het kiesrecht van de kiezer, aangezien die bepaalt heeft wie Statenlid is en niet een partij en in het tweede geval ga je elke keer vervroegde verkiezingen uitschrijven terwijl we eigenlijk gekozen hebben voor vier jaar. En wat gebeurt er in beide gevallen als de volgende of een ander weer tegenstemt? Opnieuw het hele verhaal?

Niet het Statenlid stemt dan naar eer en geweten, maar een partij of diens vertegenwoordiger (waarschijnlijk de politiek leider). Dan kan je net zo goed alleen de leider laten plaats nemen in de Staten en die vertegenwoordigt dan een x-aantal stemmen. Gevolg hiervan is dat we dictators kiezen met veel te veel macht!

Ligt het fundamentele probleem van ander stemgedrag niet bij de politieke groepering die de kandidaten heeft vastgesteld en dus blijkbaar geen goede afstemming geregeld heeft over het functioneren van de partij en waar de partij voor staat? Welke democratisch transparante regels hanteert een partij voor het bepalen van de kandidaten? Wat is de eerste functie van de gekozen Statenleden: het formeren van een coalitie en het bepalen van de ministers. Vervolgens het controleren van het functioneren van de minister.

Op dit moment hebben 11 van de 21 Statenleden een coalitie gevormd en de ministers bepaald. Een aantal van de Statenleden hebben gebroken met de partij. Sommige partijen vinden dit niet leuk! Vraag is echter of dit een probleem is voor de democratie of niet. Sommige vinden van wel en anderen niet. Waar we voor moeten oppassen is dictatoriaal gedrag!

Mogelijke discussiepunten op het bestaande kiessysteem, een greep:
-idem voor Statenleden als Ministers.
-minimumopleidingsniveau (MBO/HBO).
-minimale leeftijd bijvoorbeeld 30 jaar.
-maximum aantal jaren Statenlid/minister (bijvoorbeeld tweemaal vier jaar, ter voorkoming van ‘beroepspolitici’).
-zelfde screening voor kandidaat-Statenleden als ministers (o.a. geen enkele veroordeling, civiel als strafrechtelijk, onberispelijk verleden).
-scheiding maken tussen de functie van Statenlid en minister: een gekozen Statenlid kan geen minister worden (ook niet als hij/zij daarna bedankt).
-afschaffen ‘helft plus 1’ om hoger op de lijst te komen, maar kiezer volgorde laten bepalen door stemgedrag, wie de meeste stemmen heeft komt boven te staan, enzovoorts.
-wijzigen van het aantal ondersteuningsstemmen om mee te mogen doen als groepering, dit is nu 743 handtekeningen; koppel dit aan de vorige kiesdeler. Ideaal zou zijn dat een groepering tenminste ondersteuning heeft van de kiesdeler of een redelijk hoog percentage hiervan (bijvoorbeeld 50 procent).
-ondersteuning is van toepassing voor nieuwe partijen, plus bestaande partijen, die bij de laatste verkiezingen de kiesdeler niet hebben gehaald.
-ondersteuning kan je vandaag de dag makkelijk organiseren via internet, zodat de ondersteuner alleen achter een computer hoeft
te gaan zitten.
-strenge eisen stellen aan het voorkomen van kopen van stemmen; wat mag wel weggegeven worden en wat niet, zoals vlaggetjes, t-shirts, telefoonkaarten enzovoorts; of idealiter helemaal niets.
-op de kieslijst een apart stemvakje maken boven de nummer 1 op de lijst, waarmee de kiezer de mogelijkheid word geboden de stem op de groepering te willen uitbrengen en daarmee aan te geven het eens te zijn met de volgorde op de lijst. Uiteindelijk heeft dit dan invloed op de definitieve volgorde waaruit de gekozen leden bepaald worden. De kiezer heeft dan de mogelijkheid te stemmen of op de groepering als geheel of op de individuele kandidaat.
-nieuwe landsverordening maken financiën politieke groeperingen met als uitgangspunten volledige transparantie en openbaarheid, uitgaven jaarlijks plus extra bij aanvang van de verkiezingen en bij sluiten van de verkiezingen twee weken voor de verkiezingsdatum.

20 reacties op “Ingezonden: ‘Reforma-discussie breed voeren’”

 1. @ R.Willems

  Lucille Wout is in 1950 geboren op Curaçao!
  bron: kiezerslijst 2012 van Kranshi.
  zie willemstadcuracao.com voor de definitie van Curaçaoënaar.
  Verder allemaal niet relevant tov de door mij aangehaalde mogelijke aanpassingen van de staatsregeling en het kiesstelsel.

 2. Prima Ja-Ja, zo hoor ik het graag. recht door zee en geen gedonder nemen of laten!

 3. Geachte Edgar,
  Bedankt voor jouw reactie. Ik twijfel eventjes toch wel aan de breedheid van jouw denkwijze en beeldvorming.
  Er is een staatssysteem democratie en het volk, de mensen. Ik heb de neiging, die twee dingen los van elkaar te zien. Jij hoeft niet eens met mij te zijn, maar in de mens verschuilen zich blinde krachten, vatbaar voor corruptie, oplichting en onbetrouwbaarheid en nog veel meer en misschien ook het tegenovergestelde daarvan. Indien men geen ruimte hiervoor open laat, wordt men praktisch altijd verrast. Nu wij toch bezig zijn, even verscherpen:
  Curaçao wordt overheerst door de Surinamers, waarvoor velen hun kop onder het zand stoppen, niets gezien of gehoord! Het gerommeld met Schotte, de gouverneur Frits Goedgedrag en de actiegroepen heeft veel stof doen waaien en Goedgedrag werd ziek en verdween. Ik dacht, nu zal een Curaçaoënaar voor de rust en als Land Curaçao een Curaçaoënaar aangesteld worden als gouverneur. Lucille Wout een Surinaamse, die ik nog vroeger kende komt opdagen als Gouverneur! Ik weet niet, maar vroeger vermoedde ik altijd een complot tussen Nederland en de Surinamers m.b.t. Curaçao en vooral de Papiaments talige.
  Wat ik wil zeggen is, Land Curaçao 3jaar oud en weer een Surinaamse Gouverneur boven op de kop van de Papiaments talige, verrast mij in het geheel niet, immers hier is kennelijk sprake van het samengaan van de oer blinde krachten in de mens en kennelijk omkoperijen, waarvoor de meeste zeer gevoelig voor zijn. Maar het kan ook zo zijn, dat de Curaçaoënaar, de Papiaments talige, niets in de pap te brokkelen heeft! Hoe dan ook merkwaardige situaties, het veranderen van gebeurtenis, wanneer het wordt waargenomen. Naar mijn gevoel is hier iets, die niet zo helder is of…..misschien …..toch wel! In België zou benoeming van een vreemde Waal in Vlaams gebied, regelrechte revolutie betekenen.

 4. @Edgar, welke Salas bedoel je? Dacht dat Salas allang overleden is.
  Vroeger, vroeger en dan bedoel ik echt VROEGER toen DEMOCRAAT en NATIONAAL aan de macht waren was het een totale grabbelton op Curacao. Mensen die connecties hadden met bestuurders uit deze partijen verrijkten zich gigantisch met belastingcenten.
  Hun panden werden jarenlang voor miljoenen verhuurd aan de overheid. Alles draaide om deze elite. Af en toe doneerden ze een kleinigheid om daarna een grote vis te vangen.
  In dat reforma panel schijnt zelfs eentje te zitten die grote huizen liet bouwen van dubieus geld. Zodra men zijn naam noemde wist iedereen wat voor een persoon het was, o die van die huizen etc.
  Sommige mensen schreeuwen nu moord en brand omdat hun hebzuchtige spelletjes niet meer getolereerd worden. Ze willen terug naar vroeger…
  Helaas, er is geen weg terug.

 5. @ R Willems,

  Ik zeg niet dat mijn zienswijze de juiste is, ik stel alleen dat corrupte figuren (zoals Schotte, Salas, Godett, Monte, noem ze maar op) momenteel alle kans hebben om zich ‘in te kopen’ in de overheid.
  Eenmaal gezeteld gaan ze aan het werk, niet voor het volk of de gemeenschap, maar voor zichzelf. Met grote scheppen tegelijk verdwijnt het belastinggeld in de achterzak van henzelf en hun partners in crime.
  Velen zijn in het verleden al eens veroordeeld voor fraude en corruptie, dus het is zeker niet mijn mening in deze, het is de mening van de rechter.

  Toch blijven dit soort figuren kansen houden om hun praktijken voort te zetten, doordat een groot deel van de kiesgerechtigden zich vrolijk om laat kopen. Voor wat geld, een koelkast of zelfs een mobiele telefoon zijn ze bereid om op dit soort figuren te stemmen.

  Wie de democratie niet serieus neemt is deze ook niet waard en van mij mag je dan je stemrecht verliezen………….voorgoed. Die stem heeft immers niets met de stem van het volk te maken, ook niet met de mening van het volk, het heeft alleen met eigengewin te maken.

  Democratie is zeker niet het walhalla wat we moeten blijven handhaven onder alle omstandigheden. Wanneer we niet kunnen garanderen dat de gekozen bestuurders 100 % clean zijn dan moeten we wellicht het systeem zo aanpassen dat er meer checks and balances worden ingebouwd. Die ontbreken momenteel en dat kost ons simpelweg onze toekomst.

 6. Edgar,
  Jij neemt de zaak letterlijk op. Het volk is niet Jan met de pet bedoeld: kortom het volk stemt en daaruit komt macht en machtsverdeling tot stand. Of het nu Zwitserland of Nederland is, in principe is het volksmacht, die afgeleid wordt tot regeringsmacht bij wijze van meerderheid. Jouw zienswijze sluit democratische “verkiezingen” uit, wat grote filosofen en denkers tot op heden toe tot stand hadden gebracht, niet ideaal, maar iets beter is er gewoonweg niet,( wel veel praat, die geen steek inhouden, anders was democratie als staatsvorm allang vervangen).
  Jij bekritiseert Schotte, Constancia, Godett en Salas, echter dat zij aan de macht kwamen, die jij kennelijk niet zint, was het gevolg van de Volksmacht zelf, de verkiezingen. Nu wil je dat diezelfde Volksmacht met beschermende maatregelen komt! Dus eerst fout en daarna correctie, terwijl de principe van democratie ongewijzigd is gebleven. Het moet je toch duidelijk zijn: niet het systeem democratie loopt mank, maar de kwaliteiten die het moeten uitvoeren. Of nu Schotte, Constancia, Godett en Salas fout zijn, is het jouw persoonlijke opvatting en zienswijze overeenkomstig jouw denkbeeld-vermogen. Nu van alle opvattingen die bestaan m.b.t. Schotte, Constancia, Godett en Salas, denk je werkelijk dat jouw opvatting de enige echte waarheid is? Edgar, ik geloof er niks van en jij zelf ook niet, op zijn minst zal jij twijfels hebben over datgene wat jij beweert, laat tan ik!

 7. @ R Willems

  Ben het met je eens dat in de ideale situatie het zo zou moeten zijn dat het volk regeert. Dan pas heb je echte democratie. In Zwitserland houdt men altijd over belangrijke zaken een referendum en kan de bevolking dus daadwerkelijk de mening uiten.

  In Nederland is echter ook geen sprake van echte democratie en in de EU al helemaal niet.
  Weten we nog hoe het ging met de Europese Grondwet ?
  Werd door de bevolking van een aantal landen weggestemd en wat zeiden de politici ?
  De bevolking snapt het niet en dus voeren we die grondwet gewoon toch in.

  M.a.w. democratie zoals bedoeld in ‘het volk regeert’ bestaat simpelweg niet.

  Dat houdt dan m.i. ook direct in dat er maatregelen (lees: wetgeving) moeten en kunnen worden genomen om Het Volk te beschermen tegen politici die hele andere ideëen hebben (zoals Schotte, Constancia, Godett, Salas, noem ze maar op).
  Onder het mom van democratie gebruiken zij de samenleving voor hun eigen doelstellingen, voornamelijk zelfverrijking. Door handig gebruik te maken van kiesgerechtigden die ook uit zijn op financieel gewin kunnen zij aan de macht komen en het land en het volk benadelen.

  Het is echter ook duidelijk dat, zolang dit soort politici er zitten, die regelgeving er nooit zal komen. Dit zou immers tegen hun belangen indruisen en dat kunnen we derhalve wel vergeten.
  De fabel dat de kiesgerechtigden dan wel gaan stemmen op personen, die het wel goed voor hebben met het volk en het land, moeten we maar snel vergeten. Sinds 1954 hebben we een lange lijst met corrupte politici voorbij zien komen en heeft het land geen enkele vooruitgang meer geboekt.
  Om het bot te stellen:
  Dit land staat inmiddels bijna 44 jaar economisch stil (na de rellen van 1969) en dit is voor een groot deel te danken aan corruptie, nepotisme en onkunde,

  Wellicht is het tijd om te concluderen dat deze maatschappij niet geschikt is voor deze vorm van democratie. Een groot deel van de bevolking snapt het niet of heeft andere ideëen (voornamelijk profiteren van het nepotisme) en de helft die het wel goed voor heeft met de maatschappij blijft continu buiten schot staan.

  Hoe we die verandering zouden moeten invoeren ?

  Ik heb wel een idee: een aanwijzing !

 8. @Willems
  altijd vermakelijk om uw woorden acher elkaar te lezen. Ik moet er altijd om lachen en dat is tenslotte gezond. Maar eh, u bent toch nog wel onder behandeling zeker? Wel blijven gaan hoor, u bent er nog niet maar er is hoop. En ook de voorgeschreven medicijnen blijven innemen ,u kunt zo te zien nog niet zonder ;-).
  Wel doorgaan met uw hilarische stukjes op deze site.Dat is een deel van uw therapie.
  Ik ben in afwachting van uw hopelijk snelle reactie ,stel me niet teleur.

 9. Zeepie,
  Jij praat over een “democratie van eigen makelij”. De “democratische” uitgangspunt werd bedacht door hoogstaande intelligentie, niet door jou of Pasman, het is nog steeds: Het Volk regeert! De kwaliteit van democratie is afhankelijk van de kwaliteit van de leiders en politieke partijen. Vind je een leider of geheel een partij boeven, dan stem je gewoon voor een ander, immers wie zegt wat jij denkt de realiteit is?

  Luctor,
  De redenatie van Pasman is een redenatie op een redenatie zonder poten om erop te staan!
  Leiders en partijen zijn bekend vóór het stemmen en “democratie is steeds: het volk regeert (door te kiezen wat zij menen wat ‘kwaliteit’ is) Leiders en zelfs politieke partijen kunnen vals spelen, maar niet een volk als geheel. Dat is de risico niet alleen bij democratie als hulpmiddel voor de mensheid, maar bij alles wat met de menselijke rede te maken heeft. De mens is blijft een niet te vertrouwen geslepen rat! Denk niet dat jij beter bent!

  Guus,
  Het volk bepaalt en democratie werd bedacht door hoogstaande intelligentie en al eeuwen geleden toegepast. En het is nog steeds “ het volk regeert” als uitgangspunt. Het zwaartepunt kan wel verschuiven van direct kiezen tot indirect (getrapt), uiteindelijk ontwikkelde de politieke macht naar het volk toe, dat tenslotte bepaalt. Door de tijd heen heeft men allerlei sluip en kruipwegen bedacht, zoals thans bij jullie het geval is, echter de hoofdlijnen, de kern blijft overeind staan. Of het volk of partijen of leiders schurken zijn, staat geheel los van het begrip ‘democratie’. Het is legaal. Het systeem ‘democratie’ verandert niet, partijen mensen wel. In geval van schurken, wel of niet door het Volk of wat dan ook aangewezen, moet men dan de relevante schurkstreken bewijzen en democratisch weerleggen. Leiders en partijen kunnen fout zijn, maar niet geheel een volk waar het om gaat. Geheel een volk fout, zal de wereld dan moeten corrigeren of uitstoten. Maar heel dikwijls komen dergelijke scheef denken uit bepaalde erbarmelijke ziekelijke denkwijze die uitsluitend eigen belangen op het oog heeft.

 10. Mooi epistle van Henk, dat ik nog eens geheel ga lezen met een biertje erbij. Interessant.

  Maar heeft discussie over het staatsbestel eigenlijk wel zin als je een volk hebt dat massaal op corruptie en fraude stemt?

  Dat men niet weet dat Cooper fout is kan ik nog begrijpen, die is nooit veroordeeld. Maar van Schotte (creditcardfraudes, faillisssementen, doodrijden, verzekeringsfraude) zijn alle wandaden bekend en ook nog eens uitvoerig gedocumenteerd. Ook weet iedereen dat Schotte nooit verder is gekomen dan 2 MAVO, maar het Curacaose volk vindt een ongeschoolde bij uitstek geschikt om ministepresident te worden. Het gevolg daarvan hebben we gezien, een ministerpresident die nog niet tot tien kan tellen veroorzaakt in 2 jaar een gigantisch begrotingstekort.

  Aan Constantia (Schoop?) hangt de geur van nepotisme en diplomavervalsing, maar er zijn ook hier keiharde bewijzen van veroordelingen voor een reeks winkeldiefstallen en grove meineed.

  Van Jamaloodin en el Hakim zijn alle enorme belastingschulden en schulden aan Aqualectra bij iedereen bekend, maar toch kiezen onze dushi hende juist pistolen Paultje Jamaloodin notabene als minister van financien!

  Nee, een staatsbestel is goed voor een beschaafde samenleving, maar als je het Curacaose volk laat kiezen maak je hen tot een bedreiging van henzelf.

 11. MFK, we zijn helemaal in de aap gelogeerd als yamolokuku heeft geteld, dan twijfel ik ook aan het aantal

 12. @heer Pasman
  U schrijft:
  Dan kan je net zo goed alleen de leider laten plaats nemen in de Staten en die vertegenwoordigt dan een x-aantal stemmen. Gevolg hiervan is dat we dictators kiezen met veel te veel macht!
  Volledig met u eens !
  Stel nou eens dat een partij in de verkiezingstijd allemaal mooie plannen verteld die het volk
  betere welvaart/welzijn zal brengen. Nadat die partij de grootste is geworden en aan de macht is, blijkt dat dat allemaal gelogen is en dat het niets anders is dan een mafia-partij die de staatskas ten eigen faveure wil leegroven en het geld in eigen zak (en die van de mafia-vrienden) wil steken. Dan is het de redding van de democratie dat een parlementslid die op basis van valse voorspiegelingen zich voor verkiesbaar heeft gesteld zegt dat hij/zij daar niet aan mee doet en zich terugtrekt met behoud van zijn persoonlijk verworven zetel.
  Zeker in een klein land waar gezien het beperkte aantal inwoners de kiezer nog min of meer rechtstreeks en face to face te beïnvloeden is, is dit van cruciaal belang. Er is een (ei-)land waarbij op deze wijze onlangs een einde is gemaakt aan een waarlijk crimineel bewind dat anders het land geheel en doelbewust naar de donder had geholpen(kan even niet op de naam komen).
  Chapeau voor uw onderbouwde stellingen.

 13. @ r.k
  Je voorstel heeft het volgende probleem: Stel even zwart/wit dat de kiezer alleen op 21 kandidaten heeft gestemd en dat alleen één kandidaat alle stemmen heeft gekregen behalve 20 stemmen die elk zijn uitgebracht op de overige 20 kandidaten, dus elk één stem. Vervolgens zitten deze 21 kandidaten in de staten en elk heeft één stemrecht, maar een van hun heeft 99,999 % van alle stemmen. Juist voor dit probleem is de politieke groepering (bewust niet genoemd partij) gemaakt, zodat de stemmen boven de kiesdeler gaan naar de anderen op de lijst, plus deze kandidaten hebben een gelijke doelstelling/ideaal als politieke partij, dus kunnen in principe samenwerken.
  Boodschap is er is in het verleden goed nagedacht over dit systeem en moet je dus ook goed nadenken over veranderingen, vooral fundamentele veranderingen.
  Alleen veranderen wat echt een toegevoegde waarde heeft.

 14. @Edgar. Helemaal met je eens. Democratie werkt alleen als de bevolking enigzins is opgeleid, zoniet dan krijg je dat enkele slimme valse dictators-in-spe, die de democratie misbruiken voor hun eigen gewin. Behalve Venezuela is Curacao hier ook een duidelijk voorbeeld. Domme mensen geloven alles, vooral valse verkiezings-beloftes dat het daarna beter met ze zal gaan. De enige oplossing is dan ook onderwijs, daarmee komen mensen uit de armoede, leren ze voor zichtzelf zorgen en zijn niet meer ‘afhankelijk’ van de politiek.
  Voor Curacao zou kiesrecht dus gekoppeld moeten zijn aan minimaal een SBO diploma. Dan hebben ze een beetje geschiedenis, maatschappijleer en sociale vaardigheden gehad. Ratten zoals Schotte zouden dan geen kans meer hebben en het eiland zou er een stuk beter uitzien. Dat gecombineerd met gratis onderwijs sluit dan in principe niemand uit.

 15. Hoe zit dat eigenlijk met die zgn 6789 stemmers.. Meerendeel was onder de 18 en mag niet eens stemmen

 16. Edgar, helemaal mee eens.
  Ook met dit artikel grotendeels eens.

  echter politieke partijen… is dat nog zo wenselijk.
  what about dat elk persoon zelf los verkiesbaar is.
  misschien kunnen ze een samenwerking met elkaar beginnen voor de campagne etc maar je kiest een persoon geen partij.

  Dan kan je de hele kies deler vergeten. het is eenvoudig, de 21 mensen met de meeste stemmen zijn de 21 vertegenwoordigers.

  Misschien moeten we zelfs er van af laten hangen hoeveel stemmen je hebt ontvangen hoe zwaar je stem in het parlement telt.

  bv.

  Jan heeft 100 stemmen
  Piet heeft 75 stemmen
  Paul heeft 75 stemmen
  klaas heeft 50 stemmen

  dan is als piet & paul voor stemmen heb je 150/300 voor
  stemt jan & piet voor, dan heb je 175/300 voor
  stemmen piet & klaas voor dan heb je 125/300 voor.

  Ik ben benieuwd naar de reacties hierop…

 17. Ik ben heel blij dat ook de heer Pasman , net als ikzelf, er van overtuigd is , dat “zetelroof” niet bestaat. En wat niet bestaat kun je ook niet verbieden. Jammer he, Gerrit.

 18. Het klinkt vreemd en misschien ook hard, maar wellicht dat we ook maar eens moeten gaan kijken naar een opleidingsniveau voor de kiesgerechtigden op zich.
  Wie bereidt is te stemmen op wie dan ook, alleen omdat er financieel gewin uit is te halen, neemt de democratie niet serieus en zou het stemrecht ontzegd moeten worden.

  Helaas is deze club op Curacao tegenwoordig zo groot dat zij het bestuur van Curacao daadwerkelijk beïnvloeden. Zonder dit soort stemmers zouden figuren als Schotte nooit en te nimmer de kans hebben gekregen om aan de macht te komen.

  Het zal ondoenlijk zijn, maar ik wil toch pleiten voor een soort van examen voor kiesgerechtigden. Daarnaast moet het kopen van stemmen (en het zich laten kopen) worden bestraft met minimaal 10 jaar gevangenisstraf. Denk dat het heel snel zal zijn afgelopen met dit soort kiesfraude.

 19. Het zelfs maar in overweging nemen van de plannen van een beroepsfraudeur / aartsleugenaar en fantast zou strafbaar moeten zijn. Deze plannen zijn namenlijk altijd in de een of andere vorm persoonlijk voordeeel, dat is nu eenmaal zo met mensen die bepaalde trekjes en eigenschappen hebben. Wie deze clown die ons, samen met zijn companen op de rand van de afgrond heeft gezet, nog vertrouwt moet toch wel ongelofelijk dom zijn.

 20. @ Met andere woorden: eerst de lijst sorteren op volgorde van uitgebrachte stemmen en dan van boven naar beneden de 21 Statenleden bepalen. De kiezer moet het laatste woord hebben op de volgorde, niet de partij.

  Ware deze regel er geweest dan was Glenn Sulvaran een simpel lid van de PAR geweest en was hij geen Statenlid geworden en was veel ellende voor de PAR voorkomen.