Sint EustatiusCURAÇAO – Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen welk taalbeleid op Sint Eustatius het beste aansluit bij het lokale onderwijs. Dat hebben staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gedeputeerde Zaandam (Onderwijs) gisteren besloten tijdens overleg in Den Haag.

Volgens recent onderzoek vinden de Statianen dat leerlingen zowel het Engels als het Nederlands goed moeten beheersen. In de eerste helft van 2013 is in opdracht van OCW en het bestuurscollege van Sint Eustatius onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een overstap naar het Engels als instructietaal en naar het behoud van Nederlands als instructietaal. De onderzoekers hebben klassen bezocht, interviews met leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals gehouden, leerlingen getest en literatuur bestudeerd over samenlevingen met een vergelijkbare taalsituatie.

Eerste taal
Op Sint Eustatius is Engels voor verreweg de meeste leerlingen hun eerste of tweede taal en ook in het publieke leven wordt vooral Engels gesproken. Vóór de staatkundige veranderingen van 10-10-’10 was Nederlands al de taal waarin leerlingen eindexamen deden. In het primair onderwijs startten leerlingen met Engels als instructietaal en schakelden in de loop van de schoolloopbaan over op het Nederlands. Met de veranderingen van 10-10-’10 besloten de autoriteiten om deze situatie te handhaven. Tegelijk werd afgesproken dat eraan gewerkt zou worden om de kwaliteit van het onderwijs voor 2016 te brengen naar een voor Europees èn Caribisch Nederland aanvaardbaar niveau. Op de scholen worden daarom sindsdien extra lesuren besteed aan onder andere de Nederlandse taal.

Barrière
In hun rapport ‘Language of instruction in Sint Eustatius’ concluderen de onderzoekers dat het Nederlands als instructietaal momenteel voor leerlingen op Sint Eustatius een barrière vormt voor het behalen van goede resultaten op school of het doorstromen naar vervolgonderwijs. Om een goede taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels te bereiken, stellen de onderzoekers dat Engels (Standard/school English) de instructietaal moet zijn in het voorschools, primair en voortgezet onderwijs. Dit omdat Engels de eerste of tweede taal is voor de meerderheid van de leerlingen. Nederlands moet volgens het research team als vreemde taal worden onderwezen omdat die taal nauwelijks in het dagelijkse leven op het eiland wordt gebruikt.

Twee opties
De onderzoekers presenteren twee mogelijke opties voor de toekomst van het taalbeleid op Sint Eustatius. Optie één is een overstap naar het Engels als instructietaal waarbij het Nederlands alleen als een vreemde taal wordt onderwezen. Bij de tweede optie gaat het ook om een overstap naar het Engels, maar dan met een keuzemoment in het tweede jaar van de middelbare school. Leerlingen kunnen dan, afhankelijk van hun toekomstplannen, kiezen uit een beroepsonderwijsrichting met het Engels als instructietaal en Nederlands als een vreemde taal of voor een havo/vmbo-richting met het Nederlands als instructietaal.

Resultaten
In het voorjaar van 2014 zal het onderzoeksteam naar Sint Eustatius komen om de resultaten van het onderzoek ‘Language of instruction in Sint Eustatius’ aan de bevolking te presenteren. In de tussentijd kunnen geïnteresseerden een publieke versie van het onderzoeksrapport opvragen bij RCN/OCW en bij de scholen op Sint Eustatius.

Scenario’s
De haalbaarheidsstudie zal binnenkort al van start gaan. Behalve de twee opties uit het rapport ‘Language of instruction in Sint Eustatius’ neemt de haalbaarheidsstudie ook andere mogelijke scenario’s mee die ertoe moeten leiden dat de instructietaal op Sint Eustatius het succes van de leerlingen niet langer in de weg zal staan.

12 reacties op “Sint Eustatius onderzoekt Engels als instructietaal”

 1. @ Accenture,
  Ok, ik had even niet door dat op St. Eustatius de mogelijkheid daartoe niet bestaat.
  Waarom zouden ze niet op de omringende eilanden een MBO-opleiding doen?

 2. @Yoshi, de meeste statianen gaan geen wetenschappelijk onderwijs volgen maar gaan juist voor mbo opleidingen.. ze solliciteren voor beroepen waarvoor je Nederlands moet spreken… als je dat niet goed kan dan kan je het wel schudden

 3. op de beroepenmarkt*
  Kijk een naar de HHS: er zijn meer dan etc. *

 4. Ik zie geen directe problemen met doorstuderen met engels als moedertaal.
  Kijk maar eens naar bijvoorbeeld de Haagse Hogeschool zijn er meer dan 400 nationaliteiten aanwezig die veelal een opleiding in het Engels volgen.
  Ook op het beroepenmarkt is er geen probleem als je alleen engels spreekt.
  Masteropleidingen? >90% volledig in het engels

 5. Dan ontneem je de Statianen dus hun kans op een carriere (niet alleen werk, maar ook prive) in Nederland. Beheersing van het Nederlands blijft een vereiste voor 100% participatie in die Nederlandse samenleving. De verjaardagsfeestjes, media, overheidsinformatie – alles wat niet werk/studie gerelateerd wordt is in het Nederlands, zeker voor Nederlandse staatsburgers.

  Denk goed na! Want de keuze heeft grote invloed op het verdere leven van deze jonge mensen. Aangezien verder onderwijs in het buitenland (Amerika) nog altijd onbetaalbaar is (zelfs voor ons die een Europees-Nederlands inkomen genieten) lijkt mij de keuze wel duidelijk…

 6. @Etienne, dan moeten die ouders niet hun kinderen naar Nederland sturen als ze de Nederlandse taal niet machtig zijn…

 7. Dit idee lost alle problemen op:

  Laat de ouders ZELF beslissen in welke taal ze hun kinderen willen laten onderwijzen. Niemand anders dan de ouders.

 8. handighoor, ben het helemaal met je eens (komt door mijn Curaçaose scholing) en komt goed van pas als ik naar dat ene Chinese restaurant ga. Zo zet je Vlieland op de kaart !

 9. @ Pukkie : In Nederland wordt bij veel bedrijven al Engels gesproken (ING bijvoorbeeld)

  In Nederland is al vele jaren 2-talig onderwijs (op vrijwillige basis), ook op mavo-niveau.
  Op NL universiteiten waren sommige colleges decennia terug reeds volledig in het Engels, daar de hoogleraar geen Nederlands sprak.

  (de stap van Papiamento naar Spaans en/of Portugees, is aanzienlijk eenvoudiger dan van het Nederlands)

 10. @Pukkie, die mensen worden wel met een Nederlands paspoort geboren en dan spreken ze geen Nederlands.. en klagen dat ze in NL geen werk kunnen vinden

 11. Heel goed, met Nederlands kom je in de wereld niet veel verder. Hoewel, verder dan met papiamentu. Engels en Spaans zijn voor deze regio veel belangrijker.
  In Nederland wordt bij veel bedrijven al Engels gesproken (ING bijvoorbeeld)

 12. Misschien kunnen ze ook op Vlieland chinees als instructietaal nemen