leden CFTCURAÇAO – De Curaçaose begroting over 2013 ligt op koers, vindt het College Financieel Toezicht (Cft). Het College heeft vertrouwen dat de begroting in evenwicht komt. Afgelopen week sprak het Cft met de Gouverneur, premier, minister van Financiën , Raad van Ministers en commissie Financiën van de Staten.

Een evenwichtige begroting was een voorwaarde om begin september een lening van 60 miljoen gulden af te kunnen sluiten bij Nederland. Met dit geld worden investeringen in de sociaaleconomische en educatieve infrastructuur van Curaçao bekostigd.

Aanwijzing
Het Cft toetst nog op twee van de oorspronkelijk zes onderdelen van de aanwijzing. Dat zijn de vacaturestop en de compensatie van tekorten uit voorgaande jaren. De regering heeft aangegeven dat de tekorten uit voorgaande jaren conform de aanwijzing gecompenseerd worden. Het Cft zal, zodra dit volledig is verwerkt in de begroting, niet langer toetsen op dit onderdeel van de aanwijzing.

Vacaturestop
Het College toetst ook hoe Curaçao uitvoering geeft aan de vacaturestop. Uit de gesprekken met de bestuurders is naar voren gekomen dat de personeelsaantallen inderdaad teruglopen, maar dat de personeelskosten niet met gelijke tred dalen. De minister is bezig met een analyse om de oorzaken hiervan te kunnen bepalen. De vacaturestop is onderdeel van de maatregelen om de begroting 2013 in evenwicht te houden.

Uitdagingen
Dat er op dit moment vertrouwen is in de overheidsfinanciën, betekent niet dat er geen uitdagingen zijn voor de komende tijd. Allereerst wordt er gewerkt aan reparatiewetgeving ten aanzien van de basisverzekering. Daarnaast heeft de regering een meerjarig plan opgesteld om de efficiency en effectiviteit van het overheidsapparaat te vergroten en de begroting meerjarig in evenwicht te houden. De regering is hier intensief mee bezig en heeft het College tijdens het bezoek over de voortgang van dit project geïnformeerd. Een stuurgroep is bezig met het uitwerken van concrete plannen om het functioneren van het overheidsapparaat te optimaliseren.

1 reactie op “Cft: Begroting 2013 ligt op koers”

  1. Als het maar voor 75% waarheid is wat het CFT predikt staan wij “de gemeenschap”er een stuk beter voor als toen die rovers aan de macht waren,nou ja waren! ze waren altijd op snoepreisjes ken ik mij herrinner.