grafiekCURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) start deze maand met een conjunctuuronderzoek. Doel van dit onderzoek is om regelmatig actuele informatie te kunnen verschaffen over economische ontwikkelingen. Er worden 800 bedrijven geënquêteerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle bedrijven met tien of meer werknemers. Van de bedrijven met minder dan tien werknemers wordt een steekproef genomen.

Vragenlijsten
In totaal worden ruim 800 bedrijven benaderd. Daarvan worden 442 ondernemingen door enquêteurs bezocht. Andere bedrijven krijgen de vragenlijst per e-mail. De vragen gaan onder andere over schattingen van de omzet over het hele jaar van 2013.
Daarnaast zijn er ook vragen die betrekking hebben op het oordeel van de ondernemer over bijvoorbeeld investeringsbelemmeringen, concurrentiepositie, ondernemersvertrouwen en investeringsklimaat. Gezien de gevoeligheid van de informatie wordt het onderzoek vertrouwelijk uitgevoerd.

www.versgeperst.com