ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag gaat Joseph ‘Jopi’ Hart in op het fenomeen georganiseerde misdaad op het eiland en op zijn nieuwe roman.

Geachte lezer, in de tweede aflevering over misdaad schreef ik het volgende: “Een kritisch ingestelde en goed ingelichte bevolking kan zelfs corruptie bestrijden, die een zeer ernstige vorm van misdaad is, die ons hele gemeenschap aantast. Corruptie, zowel in de politiek, de overheid als het bedrijfsleven, maakt de weg vrij voor de internationale georganiseerde misdaad om binnen te dringen en de macht in ons land over te nemen. Deze ramp is reeds gaande!”

In mijn roman ‘Verkiezingsdans’ (de Nederlandse versie van ‘Election Dance’), die binnenkort te koop is op Curaçao, behandel ik onder andere de georganiseerde misdaad, wanneer een karakter in het boek probeert een monopolie te vestigen in het criminele circuit van drugshandel en het witwassen van geld. Toen ik deze roman concipieerde in de jaren 2004-2005, kon ik me niet voorstellen dat wat ik toen beschreef nu aan het gebeuren is in onze gemeenschap.

De heer Helmin Wiels, een parlementariër en leider van Pueblo Soberano, werd op 5 mei vermoord. Er zijn nu bendes in verscheidene wijken, met hun vertakkingen in Nederland, die criminele activiteiten bedrijven, onder andere betaalde executies.
Ze worden betaald omdat er daarvoor geld beschikbaar is en er redenen zijn om sommige personen te liquideren omdat ze een gevaar zijn voor sommige goedgeorganiseerde lokale en internationale criminele groepen.

We doen er goed aan ons te realiseren dat georganiseerde internationale misdaad zich heeft genesteld in onze gemeenschap. Al jaren is er een onderzoek gaande, zoals ‘Bientu’. Maar tot op heden heeft dit onderzoek niet geleid tot een definitieve conclusie. Wanneer georganiseerde misdaad zich vestigt in een gemeenschap, is het uitkijken geblazen.

De criminele figuur is in staat alles en iedereen om te kopen door een onbeperkte hoeveelheid geld. Men betaalt voor bewezen diensten, of het nou voor de bevoorrechting gaat in de overheidsbureaucratie om een stuk terrein te krijgen, een vergunning, importfaciliteiten, of om gevrijwaard te zijn van de toepassing van sommige wetten op hun persoon of bezittingen. In een gemeenschap waar de georganiseerde misdaad zich heeft gevestigd, boet het democratisch systeem aan kracht in, en zal die gemeenschap geleidelijk aan beheerst worden door enkele criminele families die alleen nog de naam dragen van ‘fatsoenlijke welgestelde mensen’, maar die in feite alle regels vertrappen die niet in overstemming zijn met hun belangen. In zo’n gemeenschap wordt het recht van de mens, van het individu, onderworpen aan de criminele belangen van de organisatie, en wordt het democratisch recht van het individu vertrapt.

Tegenwoordig concentreert de internationale georganiseerde misdaad zich op de export en import van drugs en van vrouwen, die dan als slaven in de prostitutie worden misbruikt, en op het witwassen van geld via zogenaamd legale transacties en concentreert men zich op het monopoliseren van deze handel. Dit betekent dat men van alles probeert om degenen die kunnen beconcurreren of een gevaar zijn voor de organisatie uit te schakelen, zoals een fatsoenlijke politicus, of een sterk en goed functionerend politieapparaat. En als het niet lukt met omkoperij dan wordt degene die in de weg staat vermoord, wat Helmin Wiels is overkomen. De persoon of personen die een vermoeden of weet hadden van wat Wiels zou gaan doen, hebben de geijkte maatregelen getroffen.

In mijn roman, ‘Verkiezingsdans’, een gefantaseerd verhaal, maar wel eentje dat zekere tendensen signaleert in onze gemeenschap van zo’n acht tot tien jaar geleden, voer ik een misdadige geni ten tonele die de ambitie nastreeft om Curaçao een centrum te maken van de drugshandel en witwaspraktijken, waar alles gecentraliseerd is in zijn macht – ook de overheid. God beware ons voor deze ramp! In mijn roman heb ik een held neergezet die met enkele trouwe vrienden dit monster bevechten en erin slagen om Curaçao te redden. Zal dit ook het geval zijn in de realiteit van ons leven van vandaag?

2 reacties op “Ingezonden: ‘Wat onze ontwikkeling in de weg staat (5)’”

 1. @Sander,

  Kan je onderbouwen waarom je denkt dat de rechterlijke macht incapabel/corrupt is op Curacao?

  Ik heb namelijk vaak het idee dat personen een verkeerd beeld hebben van de daadwerkelijke macht/taken van de rechterlijke macht.

 2. sinds het kabinet Schotte ben ik er van overtuigd, dat de maffia hier op het eiland niet meer uit te roeien valt.
  deze groep hebben genoeg geld om stemmen te kopen en dus mee te regeren of zelfs de grootste patrij te worden.
  De rechterlijke macht is hier incapabel of ook corrupt.
  of ze worden op dit kleine eiland gechanteerd en durven geen actie te ondernemen.
  Alleen als NL hier deze zaken wil gaan aanpakken, heeft curacao nog een kans.
  Maar de politiek en de rechterlijkie macht, zijn onbekwaam of onwillend om dit grondig aan te pakken.
  de angst en zwijgkultuur zijn hier ook debet aan.
  het zelfde geld voor St. Maarten!!!