geld thumbCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao is in augustus ongewijzigd gebleven ten opzichte van juli. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met augustus namen de prijzen met 2 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

De prijswijzigingen die de prijsontwikkeling van de vorige maand het meest hebben beïnvloed deden zich voor in de bestedingscategorieën ‘Wonen’, ‘Voeding’, ‘Dranken en rookwaren’ en ‘Vervoer en communicatie’.

Prijswijzigingen
Per bestedingscategorieën hebben er prijswijzigingen plaatsgevonden. “Voeding” werd0,7 procent goedkoper, prijzen voor “Vervoer en communicatie” daalden met 0,3 procent, kosten voor “Gezondheidszorg” namen 0,2 procent af en categorie “Recreatie, educatie en ontwikkeling” daalde eveneens: 0,1 procent. De prijzen binnen “Dranken en rookwaren” stegen met 2 procent, evenals “Wonen” (0,3 procent) en ook “Kleding en schoeisel” werd 0,3 procent duurder. Bestedingscategorieën “Woninginrichting en huisraad” en “Overig” bleven gelijk. Over het geheel hebben de prijsstijgingen en prijsdalingen gedurende de maand augustus elkaar in evenwicht gehouden, waardoor de CPI (Consumenten Prijs Index, het gemiddelde prijsniveau) ongewijzigd is gebleven.

Lange termijn
Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) nam tussen augustus 2012 en augustus toe van 120,7 naar 121,5. Dat is een stijging van 0,7 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand augustus van dit jaar was ten opzichte van de maand augustus vorig jaar. In augustus lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 2,0 procent hoger dan in augustus 2012, wat een stijging van het twaalfmaandsgemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 119,7 naar 122,1 inhoudt. Het CPI geeft volgens het CBS een goed beeld van de inflatie op lange termijn en wordt daarom gebruikt als indexeringsinstrument. De inflatie op Curaçao vertoont de afgelopen zes maanden dus een dalende trend.

Meest opvallend
De volgens het CBS meest opvallende specifieke prijswijzigingen in de maand augustus zijn:
* tariefverhoging voor water- en elektriciteitsverbruik met respectievelijk 3 en 0,4 procent (bestedingscategorie “Wonen”).
* prijsdaling van de voedingsgroepen “aardappelen, groenten en fruit” (-3,5 procent) en “graanproducten” (-1,2 procent) – met name witte rijst (-7 procent) en bruine rijst (-6 procent). De producten vallen onder de bestedingscategorie “Voeding”.
* prijsstijging van de productgroepen “dranken” (+2,0 procent) en “rookwaren”(+1,7 procent), wat valt onder “Dranken en rookwaren”
* prijsdaling van benzine met 2 procent, wat valt onder bestedingscategorie “Vervoer en communicatie”.

1 reactie op “Consumentenprijzen stabiel in vergelijking met juli”

  1. Dank je de koekkoek,de prijzen zijn de laatste tijd met sprongen omhoog gevlogen,maar ondanks benzienen en dieseldaling zijn de prijzen niet gedaald.