Ronald-Bandell thumbCURAÇAO – Ronald Bandell, voorzitter van de voortgangscommissie Sint Maarten, is niet blij met de wijze waarop de Nederlandse regering Sint Maarten verplicht om de integriteit te onderzoeken. Dat zegt hij in gesprek met Caribisch Netwerk.

“Dat de integriteit onderzocht moet worden stond al buiten kijf, maar ik word niet gelukkig van de wijze waarop dit nu gaat gebeuren. Dit is bijna een soort overval.”

Ontwikkelingen
Bandell volgt de ontwikkelingen op Sint Maarten al jaren van dichtbij. Hij had liever gezien dat minister van Justitie Dennis Richarson de kans had gekregen zijn eigen voorstel voor een integriteitsonderzoek uit te voeren. “Ik vind het voor hem een domper, terwijl hij zijn best doet om alles goed te regelen.” Premier Sarah Wescot-Williams en Richardson kondigden eerder al aan Transparency International in te schakelen voor een integriteitsonderzoek. Bandell had graag de uitkomsten daarvan afgewacht: “Als uiteindelijk blijkt dat het niet werkt of dat het vreselijk misgaat dan kun je altijd in goed overleg nog kijken wat je kunt doen.”

Ongunstig
Het door Nederland opgelegde onderzoek heeft een ongunstige invloed op de verhoudingen tussen Sint Maarten en Nederland, meent Bandell: “Die waren toch al niet altijd even prettig vanwege bijvoorbeeld de spanningen rond de begroting van het land. Dit speelt de mensen die toch al niet erg pro-Nederland zijn in de kaart. Bovendien brengt het de gouverneur in een lastige positie.”

Integriteit
Sint Maarten neemt thema’s als integriteit zeker serieus, meent Bandell. “Ik ben erg onder de indruk van de opbouw van de landsrecherche, die gevoelige zaken waarbij integriteit een rol speelt onderzoekt. “Ze moeten erg zorgvuldig zijn, omdat op een klein eiland als Sint Maarten de reputatie van mensen zo geschaad is.” De voortgangscommissie signaleert onlangs in haar laatste halfjaarlijkse rapportage dat er positieve ontwikkelingen zijn op Sint Maarten wat betreft onder meer de opbouw van politie, justitie en het vreemdelingenbeleid. Integriteit is eveneens een thema dat serieus is opgepakt door de regering. “Daarmee is niet ineens iedereen die de cursus heeft gevolgd ‘integer’, maar dit soort problemen spelen overal, ook in Nederland.”

Assertiever
De beeldvorming van het land Sint Maarten zou positiever kunnen zijn als het land wat ‘assertiever’ wordt en vaker naar buiten treedt met wat er allemaal gebeurt en goed gaat. “Ik vind het bijvoorbeeld een teken van zelfbewustzijn dat Sint Maarten de Raad van State gaat vragen of het Nederlandse besluit tot een opgelegd integriteitsonderzoek wel kan volgens de afspraken die rond 10-10-’10 zijn gemaakt en overkomt met het Statuut.” Bandell adviseert daarom : “Be good and tell.”

8 reacties op ““Eis integriteitsonderzoek Sint Maarten is een overval””

 1. De heer Bandell heeft een punt als het gaat om de timing van de aanwijzing. De nieuwe regering heeft aangegeven de integriteitsvraagstuk te willen oppakken en heeft stappen gezet om een plan te presenteren hoe dit aan te pakken.

  Bij dit soort besluiten heb ik altijd de vraag of Nederland met twee maten meet? Waarom roep dit vragen bij mij op? In de Nederland heb je op dit moment in zeker een provincie/gemeente een zaak nu lopen van fraude waarbij twee prominente landelijke politici van een van de regerende partijen betrokken zijn. Daarnaast heb je nu een casus lopen op Bonaire waarbij een vertegenwoordiger van de kroon verdacht wordt van fraude en bemoeienis met de rechtsgang van twee lopende zaken tegen lokale politici op Bonaire.

  Ik heb nog geen antwoord op deze vraag omdat ik de “kracht’ (reden) achter dit besluit nog niet kan doorgronden.

 2. @Vogel, thx, snap nu waarom ik steeds in California terecht kwam. 🙂

 3. Als uiteindelijk blijkt dat het niet werkt of dat het vreselijk misgaat dan kun je altijd in goed overleg nog kijken wat je kunt doen. Aldus deze meneer Blandall.
  Waar het dus op neer komt is dat als St.Maarten in brand staat, zij in overleg gaan met Nederland, hoe deze brand te blussen.
  Volgens mij doet Nederland eindelijk iets aan brandpreventie en dan is het ook weer niet goed.

 4. TI is een excuus om lekker 1 jaar door te gaan met zakkenvullen, daarna heb je een rapportje waar iedereen nu al de inhoud van kent en dan doet men er niets mee.. lekker makkelijk!

 5. @ Phillippe
  De drie letter aanduiding voor St. Maarten is SXM, niet SMX.
  Met vriendelijke groet.

 6. ik ben het met de heer Bandell grotendeels eens. Hij slaat echter de plank mis waar hij stelt dat de Landsrecherche goed functioneert. Die heeft namelijk sinds de oprichting op St. Maarten nog geen noemenswaardige resultaten bereikt. Opvallend is wel dat hij zegt dat die dienst pas 2 jaar actief is. Het Koninkrijk dient zich aan te trekken dat er sinds 101010 tot een jaar nadien er geen strafrechtelijk toezicht is geweest op ambtenaren en politici, toch een wezenlijk en omvangrijk onderdeel van de samenleving en bovendien in het hart van de bestuurlijke integriteit.

  Ik hoop dat deze kwalijke en voorzienbare omissie van het Koninkrijk uitvoerig aan de orde komt bij de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen en dat de verantwoordelijken daarvoor (onder meer Ank Bijleveld en Guusje ter Horst) stevig worden aangepakt.

 7. Transparency International is op Curacao ook ingeschakeld.
  Niemand viel omver van de conclusies en de Staten hebben geen actie ondernomen. Was een zoethoudertje. Dus waarom zou dat op SMX anders zijn?

  “Het door Nederland opgelegde onderzoek heeft een ongunstige invloed op de verhoudingen tussen Sint Maarten en Nederland.”

  Denk dat dit ook de bedoeling is. SMX ook zo snel mogelijk uit het koninkrijk. SMX is een smeltkroes waar minder dan 30% van de bevolking er zelf is geboren, niemand iets met Nederland heeft en criminaliteit ook al tijdens de “Nederlandse Antillen” punt van zorg was.

  Nederland wil geen gedonder met Frankrijk. Als SMX ooit onafhankelijk zou worden moeten we niet eens verbaasd zijn als Frankrijk er “de orde gaat herstellen”. Op Curacao kan bij ingrijpen door Nederland nog een racistisch georienteerde tegenbeweging ontstaan, maar dat zal op SMX geen issue zijn.

 8. Transparency Int. is weggegooid geld. Kijk naar Curacao. Vele partijen wilde geen infomatie geven aan T.I. Waaronder…..DE POLITIEKE PARTIJEN ! Zlefs de MFK van mijnheer Schotte ,die zelf dat onderzoek had geïnitieerd, gaf niet thuis ! Ook de PS van Asjes wiegerde. Asjes die nu zegt de aanbevelingen in het T.I. -rapport te gaan uitvoeren. Geloof er maar niets van. Dit geeft aan dat de opdrachtgever nooit de onderzochte mag zijn !
  Plasterk heeft gewoon gelijk dat HIJ heeft opdracht gegeven tot en integriteitsonderzoek.

  “Bandell volgt de ontwikkelingen op Sint Maarten al jaren van dichtbij ” :dat heeft dus weinig opgeleverd en de man is niet meer onbevooroordeeld. ( Ik volg al jaren de ontwikkelingen van FC Barcelona, Nou en….?). Ook op St Maarten tiert de corruptie welig, ook bij de politici en andere zgn. machthebbers. Goede zet van Plasterk ten voordele van de bevolking van Sint Maarten. ( het enorme tegensputteren van Westcot betekent dat ze veel te verbergen heeft. Daar hoef je geen psychologie voor gestudeerd te hebben).