asjes plasterk thumbCURAÇAO – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk en premier Ivar Asjes hebben zojuist gezamenlijk een perconferentie gegeven. Dat gebeurde in Fort Amsterdam. Plasterk is vandaag op werkbezoek op Curaçao en vertrekt later naar Bonaire.

Asjes opende de bijeenkomst met de medeling dat er gesproken is over de Isla-raffinaderij, de financiën en economische ontwikkeling van Curaçao, en tevens de financiering van een aantal sociale projecten op het eiland. Nederland heeft tot en met eind 2012 nog subsidies betaald voor deze projecten. Een aantal projecten zijn inmiddels stopgezet, met als resultaat dat er 9,5 miljoen gulden beschikbaar is gekomen. Vanaf 2014 zijn de landen zelf verantwoordelijk voor de financiering van non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Plasterk en Asjes tekenden daarop een protocol met daarin de gemaakte afspraken.

Fraudeonderzoek
De Curaçaose regering reserveert in 2014 2 miljoen gulden voor deze projecten, plus niet-besteed geld van stichting USONA ter waarde van 3 miljoen en het restvermogen van stichting AMFO. Vanaf 2015 wordt 8 miljoen gulden gereserveerd. Desgevraagd antwoorde Plasterk dat er niet is gesproken over het fraudeonderzoek naar Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA). Bij dit bureau zou geld zijn verdwenen dat SONA in beheer had voor de uitvoering van sociale projecten.

Raffinaderij Isla
Opvallend genoeg stond ook de Isla op de agenda. ‘De raffinaderij moet schoon functioneren, en dat traject bewandelen wij ook’, stelde Asjes. Plasterk ‘ziet het met waardering aan’ dat de regering een besluit heeft genomen over de toekomst van de raffinaderij. Volgens het tweesporenbeleid gaat de regering zowel op zoek naar investeerders voor een upgrade als naar alternatieven voor de raffinaderij. Dat betekent niet dat Nederland het niet als een binnenlandse aangelegenheid beschouwt, stelde de minister. “Het is een echt Curacaos onderwerp. Dat betekent niet dat je geen betrokkenheid kan tonen bij het milieu en de gezondheid van de omwonenden. Er is veel belangstelling voor in Nederland, ook Tweede Kamerleden vragen mij vaak naar de stand van zaken.”

Evaluatie
Er komt een evaluatie aan van de consensus-Rijkswetten. Over de procedure daaromtrent zijn inmiddels afspraken gemaakt. Plasterk benadrukte dat de inhoudelijke bespreking ervan pas later plaatsvindt. Onder meer over de Bosmanwet wilde Plasterk geen standpunt innemen.

Helmin Wiels
Plasterk toonde zich opgetogen over het verloop van het onderzoek naar de moord op Helmin Wiels. Kortgeleden zijn er enkele verdachten opgepakt. “Ik ben blij met de grote vorderingen die er gemaakt zijn. Het is goed om te zien dat het beweegt”, aldus de bewindsman. Het was op dat moment nog niet bekend dat verdachte J.D.C.B. (28) vandaag is vrijgelaten.

2 reacties op “Plasterk en Asjes praten bij, ook over Isla”

  1. Die wetten waren er om de bevolking goed bestuur te garanderen. Nederland zit daar duidelijk mee in de maag. Ingrijpen in slecht bestuur is kennelijk onmogelijk / ongewenst.
    Ik zie dat “aanscherpen” nog niet gebeuren, eerder het tegendeel.
    Bottom line : bye bye, zwaai zwaai.

  2. Er komt een evaluatie aan van de consensus-Rijkswetten

    Letterlijk is evaluatie”: beoordeling achteraf wat de waarde, uitwerking e.d. van een bepaalde handeling, regeling e.d. was en hoe men bepaalde fouten, procedures enz. kan verbeteren​

    Zie er dus van komen dat de gaten in de wet die de CFT heeft ontdekt bij het onttrekken van gelden uit overheidsbedrijven en de problemen rond het negeren van “coporate governance” aanleiding worden om de consensus rijkswetten aan te scherpen..