Super-RHIBCURAÇAO – Het interne onderzoek van de Kustwacht naar het ongeluk op 2 juli is afgerond. Ook had de Havenveiligheid Inspectie (HVI) een eigen onderzoek ingesteld. Beide onderzoeken stellen vast dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van één bestuurder van de betrokken Super-RHIB’s.

De directeur heeft besloten de minister van Justitie te adviseren de schuldige kustwachter in rang en salaris te degraderen van bootsman naar kwartiermeester. Ook mag hij als het aan de directeur ligt, twee jaar lang niet in aanmerking komen voor een bevordering. Tevens dient hij zich opnieuw te kwalificeren als bestuurder van een Super-RHIB.

Geen ontslag
De directeur Kustwacht heeft wel overwogen om de Minister te adviseren om de bij het ongeval betrokken collega te ontslaan. Dat is niet doorgezet, omdat “deze collega zijn gehele loopbaan al voorbeeldig gedrag vertoont en zich altijd volledig inzet voor de Kustwacht”, aldus de Kustwacht in een verklaring.

2 reacties op “Onderzoek Kustwacht: ‘degradatie voor schuldige ongeluk’”

  1. Onbegrijpelijk dat als er sprake is van ernstige verwijtbaarheid de persoon niet oneervol wordt ontslagen. Een vlek op het blazoen van de Kustwacht!

  2. Dit ongeval legt een probleem bij de Kustwacht bloot wat reeds aanwezig was vanaf het moment dat de Kustwacht werd opgericht.

    Het is zeer droef gesteld met het verantwoordelijkheidsbesef en de discipline van veel Kustwachters. In het verleden heeft dat al eens tot een dodelijk ongeval geleid, nu weer tot een levensgevaarlijke situatie.
    De leiding van de Kustwacht hoort de bevolking tegen dit soort medewerkers in bescherming te nemen. Er dient een bepaalde standaard te zijn en wanneer men daar niet aan voldoet dan kan alleen ontslag volgen. We moeten niet de standaard gaan verlagen omdat er op dit eiland geen goed personeel te vinden is.
    Dan kunnen we weer gaan wachten op het volgende dodelijk ongeval.