• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Dag van de ArbeidCURAÇAO – Interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) gaan op pad gaan om huishoudens te bezoeken. Dat gebeurt in het kader van het Arbeidskrachtenonderzoek. Daarbij stellen ze alle leden vragen over hun positie op de arbeidsmarkt. Het onderzoek duurt tot 25 oktober.

Het AKO is een steekproefonderzoek dat het CBS iedere jaar onder circa 2700 huishoudens op Curaçao organiseert. Het is het belangrijkste onderzoek om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Half december zijn de belangrijkste resultaten beschikbaar.

Werkloosheid
Een van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. Belangrijk is ook om te weten hoeveel personen werken en hoeveel personen op zoek zijn naar werk.

Vertrouwelijk
Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is verplicht zich te legitimeren op moment van het bezoek.

2 reacties op “Arbeidskrachtenonderzoek van start”

  1. Tja je kan het onderzoek natuurlijk zo breed maken als je wilt. ze zijn bij mij al geweest. Je kan volgens de enquete ook werkzoekend zijn als je al een baan hebt, dus dat onderscheid wordt wel gemaakt. En als je niet kan werken zoek je volgens dit onderzoek ook niet, dus val je niet onder werkzoekende.

  2. ‘Belangrijk is ook om te weten hoeveel personen werken’. Kan dit nader gedefinieerd worden?

    Ik denk namelijk van de 100 personen die werken er zeker 40 alleen aanwezig zijn en geen steek uitvoeren.