• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

RechtbankCURAÇAO – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft een klachtenregeling opgesteld die iedereen de mogelijkheid geeft een klacht in te dienen bij het bestuur van het Hof. Dat meldt Radio Hoyer 2.

Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand zich niet correct door het gerecht of het Hof behandeld voelt of te lang heeft moeten wachten op beantwoording van een brief. Er kan niet worden geklaagd over de inhoud en motivering van beslissingen van rechters of over de totstandkoming van die beslissingen. Daarvoor geldt, waar mogelijk, dat beroep of cassatie kan worden ingesteld.

‘Onafhankelijke behandeling’
Een klacht gaat naar het bestuur van het Hof, en dat handelt een klacht doorgaans af binnen zes weken. Ondanks dat het ‘de slager is, die zijn eigen vlees keurt’, garandeert persrechter Mauritsz de Kort een onafhankelijke behandeling van een klacht. Afhankelijk van de aard van de in de klacht omschreven gedraging, kan het bestuur ook advies vragen van een klachtadviescommissie. Ook als een klacht betrekking heeft op iemand in het bestuur, wordt deze doorgeschoven naar de klachtadviescommissie.

De Kort legt uit waarom er nu een formele klachtenregeling is.

www.versgeperst.com