• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

26 reacties op “Hof wijst beroep OM af inzake ongeluk EEG-weg af”

 1. We hebben hier nu 2 kampen. Het ene kamp wijst geheel terecht op de wet en dat de rechter die moet volgen. Het andere kamp betwijfelt de redelijkheid en rechtvaardigheid van de wet en ook dat is terecht. Dus kunnen ze nooit bij elkaar komen.

 2. WW, laten we hopen dat Nelson dos Santos zwaar gestraft wordt en jaren het gevang in gaat.

  Wellicht voor doorrijden, alhoewel ik zelf denk dat dat een schrikreactie was. Met een zwaar beschadigde huurauto en vele getuigen kon hij toch niet lang verborgen blijven en hij had niet gedronken dus hij vluchte ook niet voor een alcoholtest.

  Een tijdje zitten, een strafblad en geen normaal leven meer op Curacao lijkt me een passende straf. En tel daarbij de schadeclaims (uitvaarten slachtoffers, total loss huurauto) waaraam hij de rest van zijn leven mag afbetalen, want zijn verzekeraar vergoed natuurlijk niets omdat hij zonder rijbewijs reed.

 3. @Krabbel,

  Neen de gedraging is strafbaar gesteld, in dit geval is de gedraging: Hij die aan het verkeer deelneemt en zich daarbij zodanig gedraagt dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, het maakt niet uit of er 1 of 20 doden vallen de maximale straf bedraagd voor die gedraging is 4 jaar (bij roekeloos rijden 6 jaar).

  In dit geval is er spake van meerdaadse samenloop, het doorrijden na een ongeluk is een misdrijf, het rijden zonder rijbewijs is een overtreding. Op beide staat een maximale gevangenisstraf van 2 maanden en een boete van maximaal Naf 5000,=. Deze zouden bij de straf moeten worden op geteld (artikel 1:136 SR) tot maximaal een derde van de maximaal op te leggen straf, in het geval van roekeloos rijden zou er dus tot mximaal 2 jaar strafverhoging kunnen worden opgelgd. De maximale vier maanden moet dus bij de sraf moeten worden opgeteld. Voor een boete geld bovenstaand beperking overigens niet.

 4. @ww Zouden we daaruit afgeleid niet ook kunnen beargumenteren dat per slachtoffer 6 jaar geeist kan worden? Bovendien hebben we het over een boete voor zonder rijbewijs te rijden, de 6 jaar voor roekelois rijgedrag met dodelijk(e) slachtoffer(s) ten gevolge, maar zou er niet ook een straf moeten zijn voir het doorrijden na het veroorzaken van een (dodelijk) ongeluk?

 5. @ Evert, Wie er uiteindelijk de gevangenis in gaat is niet de beslissing van de rechter, de ten uitvoering van de straf is de verantwoordelijkheid van het OM.

  Een vraag aan jouw er is 1 cel beschikbaar en dos Santos en Brian Mariono zijn beide veroordeeld tot een celstraf. Aan jouw de keuze wie gaat er in die ene cel zitten?

 6. WW,

  Het is onverkoopbaar dat persoon A die veroordeeld is wel moet gaan zitten en persoon B niet. Jij zegt dat het delict van persoon B niet zo ernstig is en deze persoon niet in herhaling zal vallen? Kan zijn, maar dan moet de rechter daar bij zijn strafoplegging rekening mee houden en een lagere straf uitspreken.

  Als 3 voudig moordenaar dos Santos moet gaan zitten, en ik bid dat dat snel gaat gebeuren, dan zal hij zeggen waarom Brian Mariano niet terwijl diens kilo drugs goed is voor niet 3 maar 300 dodelijke overdosissen.

 7. @Egbert, dat hij geen inkomsten kan vinden is moeilijk aantoonbaar Brian is profesioneel sporter en heeft zoals iedereen kan zien de 4×100 meter gelopen op het WK.

  Wat betreft andere gevallen, ik denk dat het OM en ik geef ze daarin gelijk voornamelijk kijkt naar de kans op herhaling en ik denk dat die kans bij Brian Mariano heel erg klein is. Persoonlijk heb ik liever de mensen die aanzetten tot het vervoeren van drugs achter de tralies dan de koeriers zelf.

 8. @ Zorro, de rechter is de rechtsprekende macht en spreekt recht naar de letter van, in dit geva,l het Curacaose wetboek van strafrecht.

  Artikel 1:1
  1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

  De wet schrijft de strafmaat voor hiervan mag de rechter niet afwijken, immers hij is niet degene die de wetten maakt dat is de wetgevende macht (regering en de staten). De rechter mag niet de wetten inhoudelijk toetsen. De kans dat de verdachte nog een keer hetzelfde zal doen is iets wat meeweegd in de hoogte van de uiteindelijke straf maar de uiteindelijke straf kan nooit hoger zijn dat het strafmaximum door de wet gegeven.

  in dit geval;

  Artikel 2:284
  1. Hij die aan het verkeer deelneemt en zich daarbij zodanig gedraagt dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Indien de schuld bestaat uit roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  De maximale straf is dus 6 jaar, dat is niet hetzelfde als 6 jaar of meer, dus is aan de eerder genoemde vereiste voor voorlopige hechtenis niet voldaan (artikel 101 lid 2 sub a, 6 jaar of meer)

 9. Het is jammer dat criminele dood- en doorrijder dos Santos, zo heb ik gelezen, voor het feit dat hij zonder rijbewijs reed slecht licht beboet gaat worden. Dit is echt idioot.

  Dos Sanos gaat er vanaf komen met een flutstraf, maar laten we genoegdoening vinden in het feit dat de man overal waar hij op ons kleine eiland verschijnt zal worden gezien als een drievoudig dood- en daarna doorrijder.Geen zichzelf respecterend bedrijf zal hem nog in dienst nemen dus hem rest slechts de illegaliteit of het eiland verlaten.

  Met strafblad, dus ook elders zal het moeilijk voor hem worden.

  Maar hij kan nog altijd bij Brian Mariano in dienst treden.

 10. @ WW en Koekeloeres. Dus hij krijgt minder dan 6 jaar gevangenisstraf m.a.w. hooguit 2 jaar per dode door schuld. Het zou 100% zeker moeten zijn met maatregelen, dat dos Santos niet weer zoiets zal kunnen doen en die zekerheid zou de rechter moeten geven. Een medicus zelfs een EHBO-er moet altijd na een ongeluk uitgaan van het ergste en dat zou een rechter ook moeten doen op zijn niveau.

 11. WW, op zich heb je gelijk maar wat voor preventieve werking gaat er voor drugssmokkelaars uit van een straf die (zie Brian Mariano) toch niet hoeft te worden uitgezeten?

  Ik denk dat Brian Mariano ook nog eens een goede kans maakt de celstraf aan te vechten wanneer die na een jaar pas wordt uitgevoerd. Een slimme ratvocate als de welbekende Marije Vaders zal zeggen dat Mariano erg benadeeld is omdat hij geen inkomsten kon vinden omdat hem nog een hechtenis boven het hoofd hing.

  Het erge is dat we van Brian Mariano weten dat hij niet hoeft te gaan zitten omdat hij het nieuws haalde met zijn criminele activiteiten omdat hij een bekend atleet is. Maar ongetwijfeld gaan er ook veel drugssmokkelaars vrijuit waarvan wij het niet weten.

 12. @Boes, een grond voor voorlopige hechtenis is niet aanwezig, als de verdachte is veroordeeld, is zal de verdachte zijn straf krijgen en moeten uitzitten hij is nu vrij in afwachting tot zijn proces.

  Brian Mariano is veroordeeld, er is geen plaats in de gevangenis voor Brian Mariano. Het OM geeft prioriteit aan andere criminelen, die ergere misdaden hebben begaan of waar de kans op recidive groter is dan bij Brian Mariano.

 13. ” artikel 101 lid 2 aanhef en onder a” = grond voor voorlopige hechtenis niet aanwezig

  (dit heb ik niet zelf verzonnen !)

 14. En de wet schrijft regels voor, hoe om te gaan met “het in bewaringstelling / hechtenis” afwachtende de rechtszitting.

 15. @Zorro: Motivatie =
  *MOORD is het op onwettige wijze OPZETTELIJK en met VOORBEDACHTEN RADE beëindigen van het leven van een ander mens.
  *DOODSLAG is het opzettelijk doden van iemand ZONDER VOORBEDACHTEN RADE.
  blijft over :
  **DOOD DOOR SCHULD is als iemand om het leven komt door verwijtbaar gedrag of nalatigheid, waarbij de dader niet bedoelde te doden.

 16. Een kilo drugs smokkelen (Brian Mariano): straf 0,0.

  Een moord op 3 onschuldige wandelaars: 1 week cel.

  Het duurt niet lang meer voordat slachtoffers voor eigen rechter gaan spelen, en ik geef ze groot gelijk.

 17. @zorro, motivatie van het hof:

  Het hof vindt niet dat er gevaar is dat de verdachte het onderzoek zal dwarsbomen.

  en

  Artikel 101

  2. Een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid kan voor de toepassing van het eerste lid slechts in aanmerking worden genomen:

  a.indien wegens het vermoedelijk begane feit levenslange gevangenisstraf, dan wel tijdelijke van zes jaren of meer kan worden opgelegd of de rechtsorde ernstig door dat feit is geschokt, of

  Het hof vindt niet dat de rechtsorde dermate geschokt is dat er gronden zijn voor voorlopige hechtenis, daarnaast gaat het hof ervanuit dat de strafmaat van het ten laste gelegde lager zal zijn dan de 6 jaar waar artikel 101 lid 2 sub het over heeft. dit zijn de wettelijke minima waarvoor voorlopige hechtenis mag worden oplegt.

 18. ..for the record, hij is geen familie van , er zijn nog meer Dos Santos op het eiland

 19. Zucht …als hij al die tijd in bewaring zijn zaak gaat afwachten dan word dat tenslotte van zijn straf afgetrokken, iets wat heet ‘met aftrek van zijn voorarrest’ , hij krijgt zijn straf no matter what. Pasenshi mensen, hij kan nergens naartoe en zijn leven is bij voorbaat al een hell.

 20. Als de motivatie erbij zou staan, hadden we transparantie gehad of gefronste wenkbrauwen.

 21. Dit doet het geloof in justitie nog verder afnemen: 3 moorden, en een week later ben je weer vrij.

  De reden waarom het OM verlenging van de hechtenis vroeg, het feit dat de moordenaar het onderzoek kon beinvloeden, lijkt me ook vreemd. Want wat zou hij nog hebben beinvloeden (als er wat te beinvloeden was had hij dat meteen na vrijlating wel gedaan).

  De enige reden om zijn hechtenis te verlengen was het rechtsgevoel, of wat daar nog van over is. Het kan niet zo zijn dat iemand een 3 voudige moord pleegt en na een paar hechtenis in vrijheid de strafzaak kan gaan afwachten.

  Dos Santos heeft 3 onschuldige mensen het leven ontnomen en de nabestaanden levenslang met een ondraaglijk verdriet opgezadeld, maar de rechter doet het voorkomen alsof hij een pastechi gestolen heeft.

  Schande.

 22. Bomboklad wil weer even de aandacht hebben?

  Jammer dat het adres van verdachte onleesbaar is gemaakt, velen zullen deze 3 voudig moordenaar wel een bezoekje willen brengen.

  Jusititie op Curacao anno 2013. Moordenaars gaan vrijuit, drugssmokkelaars worden veroordeeld maar hoeven de gevangenis niet in.

  Luilekkerland voor criminelen!

 23. BOMBOKLAD, op 10-09-2013 om 15:23 schreef:
  hopi bon !! justice

  Snap je comment niet. Ben je vergeten wat deze malloot/imbeciel heeft veroorzaakt? Zolang mogelijk zitten moet hij!

 24. 3 mensenlevens zijn niets waard voor de rechter.. Ik hoop dat er karma bestaat! Rechtspraak pp curacao bestaat niet meer

 25. hopi bon !! justice

 26. toch weer een voordeel dat je achternaam DosSantos is en daardoor een goede advocaat kan betalen.