marije vadersCURAÇAO – Advocaat Marije Vaders is diep geschokt over de dood van haar cliënt Luigi Lorenzo Florentina. Zij heeft hem woensdag nog bezocht in het cellencomplex van de politiepost van Barber op Curaçao. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Daar had haar cliënt gezegd erg tevreden te zijn met zijn overplaatsing en het verloop van zijn zaak. ‘Pretu’, zoals Luigi F. beter bekend was, werd in de nacht van gisteren op vandaag dood aangetroffen in zijn cel. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd door zichzelf op te hangen. Pretu werd verdacht van de moord op Raul Martinez, die verdacht werd van de moord op politicus Helmin Wiels.

Goed gesprek
“We hebben een goed gesprek gehad en zelfs nog over een aantal zaken gelachen. Het nieuws over de dood van mijn cliënt heeft mij derhalve ook bijzonder geraakt”, zegt Vaders. Voor haar cliënt was zijn detentie bij de Marechaussee brigade naast de marinekazerne van Suffisant onverdraagzaam.

Overplaatsing
“De rechter-commissaris heeft afgelopen week inderdaad beslist dat mijn cliënt moest worden overgeplaatst omdat de kazerne niet geschikt is voor de detentie van een verdachte voor langere termijn. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ervoor gekozen om mijn cliënt naar Barber over te plaatsen, wat ook overeenkomstig was met zijn wens”, zegt Vaders.

Veiligheid
Vaders stelt dat de veiligheid van haar cliënt geheel onder de verantwoordelijkheid van het OM valt. “Het is het Openbaar Ministerie die ervoor moet zorgen dat een verdachte niet alleen op een adequate manier en plaats wordt gedetineerd en zijn rechten niet worden geschonden, maar ook dat hij geen gevaar loopt en geen gevaar voor zichzelf vormt.”

15 reacties op “Advocaat Luigi F. geschokt”

 1. Ik dacht dat zij zelf een groot voorstander was om de verdachte uit zijn veilige omgeving over te plaatsen.
  Voorwaar een rol waarbij tranen nu als krokodillen tranen overkomen. Mogelijk gaat iemand met enige macht, invloed, en niet corrupt zich afvragen wat precies de motieven van de overplaatsing waren.

 2. Zou advocaat Vaders ook op de payroll van de maffia staan?

 3. GESCHOKT…..???
  Zeker omdat haar “kip met de gouden eieren” is afgeslacht en ze een riant aantal te declareren uren gaat missen ……!!!!!!!!!

 4. Idd erg laf! En nog verbaasd zijn ook… dat is nog het ergste.. terwijl iedereen al wist wat er zou gaan gebeuren bij overplaatsing…..Dom? of mischien wel met voorbedachte rade? Alle hoge petten die “verdacht werden op de moord van de Heer Wiels” kunnen nu weer rustig slapen…

 5. VRAAGJE Mevrouw Vaders – u geeft aan dat de omstandigheden op de goed verzorgde Marinebasis Sufficant ‘onverdraagzaam’ waren voor haar cliënt Pretu. Kunt u alstublieft duidelijk aangeven welke omstandigheden er dan zoveel beter waren in de politiecellen van Barber?

 6. “Vaders is wel degelijk naïef geweest. zij had cliënt erop moeten wijzen dat zijn veiligheid er in Barber hoogstwaarschijnlijk niet beter op zou worden. ook dat behoort tot haar taak en daarmee had zij haar cliënt met raad en daad gediend. zij is niet voor niets raadsvrouw waarbij ik mij terdege besef dat er geen verantwoordelijkheid op haar schouders rust inzake de beveiliging. het is niet zo dat haar cliënt het eindoordeel heeft. haar strategie dient gebaseerd te zijn op informatie van buitenaf en inschatting, rekening houdend met de belangen van haar cliënt en dus niet ten koste van haar haar cliënt. in onderhavige kwestie helaas dus wel. de ervaring heeft in de loop der jaren vele buitenstaanders in deze zaak geleerd dat het justitiële sorganisatie en ook de politie op dit eiland uiterst kwetsbaar is en dat zal een strafpleiter niet onopgemerkt moeten zijn gebleven. en wat doe je dan in zo’n situatie? kiezen voor de veiligheid van je cliënt hoe navrant dat ook klinkt. een kwestie van wikken en wegen dus.”

 7. Artikel 6 EVRM

  2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
  3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
  a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
  b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
  c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
  d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;
  e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.

  Zullen we dit dan allemaal maar vergeten en iedere verdachte aan zijn lot overlaten…

 8. Belangrijker dan al het gejammer van mevr Vaders is de ondertoon over de geestelijke gesteldheid van Pretu.
  Zoals ik uit haar betoog lees wees niets op depressiviteit, angst voor een rechtszaak of wat dan ook dat een zelfmoord zou rechtvaardigen.

  Zou me dan ook niets verbazen wanneer men gaat beweren dat hij gevonden is, hangend aan de tralies van de deur………………………..aan een bedlaken.

  En de dienstdoende agenten hebben niets gezien en niets gehoord.

 9. Wat een toneelspel van deze ratvocate, geschokt door de dood van een van onze grootste criminelen.

  Als ze al geschokt is, dan is dat omdat ze nu niet meer kan declareren.

 10. mijn reactie was gericht aan @caribbeancynic

 11. laat het wel duidelijk zijn dat ik geen fan ben van Luigi F maar waar heb jij het eigenlijk over?? waarom moet mevrouw vaders de verdediging beeindigen?? omdat de heer Luigi om overplaatsing had gevraagd? Of misschien omdat jij hem al hebt veroordeeld? Ik dacht dat in een rechtsstaat iemand onschuldig was totdat het tegendeel bewezen wordt.

 12. De behandeling op Suffisant op onverdraagzaam?? Wat voor behandeling had hij als zware crimineel dan verwacht? Huisarrest in het Marriot of gewoon rondlopen met enkelband of een bewaker omkopen?

 13. Ik denk dat het OM hard getracht heeft Pretu op Suffisant te houden en goed beschikbaar te houden voor ondervraging. Dat is hen niet gelukt. Op uitdrukkelijk verzoek van Vaders (Pretu) heeft de rechter uiteindelijk besloten dat Suffisant niet geschikt was voor langdurig verblijf en dat een ander onderkomen gezocht moest worden. Mr. Vaders (Pretu) heeft er alles aan gedaan om op Barber te krijgen (met mediadruk). Vervolgens heeft Justitie (OM) uiteindelijk ingestemd met het Barber-verzoek.

  Een advocaat dient de belangen van cliënt naar beste kunnen en eer & geweten te dienen. Laten we vooralsnog aannemen dat het de wens van Pretu was naar Barber te gaan. Een gezond en verstandig mens in zijn positie zou dat niet moeten willen, iedereen riep hetzelfde: dat wordt zijn dood. Was het niet Mr. Vaders taak hem te doordringen van de gevaren hiervan en te voorkomen dat hij in levensgevaar begaf?

 14. en zo wassen we onze handen in onschuld…..

 15. Geschokt en iemand anders (OM) is de schuldige, want ik doe alleen maar wat mijn client wil, hoe onverstandig ook.
  Een advocaat hoeft niets te doen wat de verdachte wil, ze had de verdediging kunnen beeindigen en de rechter vragen een andere advocaat aan te wijzen.
  Wat een laf verhaal.