onderzoekCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer op Curaçao is in juli met 0,8 procent gedaald ten opzichte van juni. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juli, namen de prijzen met 2,1 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand juli 2013 met 0,8 procent gedaald ten opzichte van juni 2013, dus van 122,5 naar 121,5.

Significante verschillen
De prijswijzigingen met de grootste impact op de prijsontwikkeling van juli deden zich voor in de bestedingscategorieën ‘vervoer en communicatie’, ‘wonen’, ‘voeding’ en ‘dranken en rookwaren’. Van de negen bestedingscategorieën veranderden deze vier significant van prijs. ‘Vervoer en communicatie’ daalde met 2,2 procent, ‘dranken en rookwaren’ steeg met 1,4 procent, ‘voeding’ daalde met 0,7 procent en ‘wonen’ zakte met 0,6.

Invloeden
De prijsontwikkeling in de bestedingscategorie ‘vervoer en communicatie’ werd vooral beïnvloed door het goedkoper worden van kosten van het autorijden (5,9 procent), specifieker: door de prijsdaling van benzine met 5 procent. De prijsdaling in de bestedingscategorie ‘wonen’ werd in de afgelopen maand juli vooral gekenmerkt door de prijsdaling van elektriciteits- (3 procent) en waterverbruik (1 procent). De prijsstijging van de bestedingscategorie ‘dranken en rookwaren’ werd veroorzaakt door de prijsstijging van zowel de productgroep ‘dranken’ (1,3 procent) –met name alcoholische dranken– als de productgroep ‘rookwaren’ (1,7 procent). De prijsdaling van de bestedingscategorie ‘voeding’ is vooral veroorzaakt door het goedkoper worden van de productgroepen ‘aardappelen, groenten en fruit’ (2,2 procent), ‘graanproducten’ (1,4 procent), en ‘zuivelproducten’ (1 procent).

Lange-termijn inflatie
Het consumentenprijsindexcijfer nam tussen juli 2012 en juli 2013 toe van 121,0 naar 121,5, een stijging van 0,4 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand juli van dit jaar was ten opzichte van de maand juli vorig jaar. In juli 2013 lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 2,1 procent hoger dan in juli 2012, dus een stijging van het twaalfmaandsgemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 119,4 naar 122,0. Het cijfer van 2,1 procent geeft volgens het CBS een goed beeld van de lange-termijn inflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument. De inflatie op Curaçao vertoont de afgelopen maanden dus een dalende trend.

www.versgeperst.com