ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Eerder schreef Henk Pasman al over de houtrot op de Emmabrug. Vandaag deelt ook Marten Jan Groen zijn visie daarop.

In reactie op het ingezonden bericht van de heer Henk Pasman wil ik graag het volgende toevoegen. Inderdaad heeft de Emmabrug inmiddels last van ernstige houtrot. Feitelijk over de gehele brug. Het lijkt soms alsof je op mos loopt. Dit alles is zeer beslist niet het gevolg van het gebruik van een inferieure Afrikaanse hardhoutsoort. Zoals de heer Pasman al terecht opmerkt in zijn ingezonden bericht, rot het hardhout dat toegepast werd op de pontjes in het geheel niet weg. Ook hardhout dient men namelijk optimaal te ventileren. Zelfs een prachtig product als het Duitse trespa (kunststofmateriaal) rot volledig weg indien het aan de achterzijde niet optimaal geventileerd wordt.

De hele Emmabrug is aan de onderzijde voorzien van een afsluitende zwarte folie. Vermoedelijk om de zoutinwerking zoveel mogelijk af te remmen. Echter, door deze constructie is thans van enige ventilatie van het hardhout geen sprake zodat het hardhout op termijn vermoedelijk volledig zal wegrotten. In feite dient de gehele Emmabrug vervangen te worden door nieuw Afrikaans hardhout.

Ook de buitenzijdes van de brug zijn geheel afgesloten, zodat ook langs deze weg geen enkele ventilatie aan de onderzijde van het hout kan plaatsvinden. Het toegepaste hout op de pondjes kan zoals gezegd wel normaal ventileren en verrot zodoende niet. De zoutinwerking zal mogelijk wel een probleem blijven.

Het bovenstaande heb ik overigens bijna een jaar geleden per e-mail medegedeeld aan de havenmeester. Enige reactie heb ik niet vernomen.

De conclusie luidt dat bij de renovatie van de brug in 2005/2006 ten onrechte voorbij is gegaan aan de noodzakelijke ventilatie van het toegepaste hardhout. De zwakkere houtdelen – met veelal een lager soortelijk gewicht – rotten vanzelfsprekend het eerste weg. Best jammer, dat de renovatie indertijd niet met meer deskundigheid ter hand is genomen. Viereneenhalf miljoen euro is natuurlijk niet niks! Het Europese geld had wel een directe bijdrage aan de Curaçaose werkgelegenheid.

2 reacties op “Ingezonden: ‘Wegdek Emmabrug rot weg’ (2)”

  1. Het is een PONTJESBRUG. Je gaat er wel met je pondjes overheen, maar dat is een andere zaak.

  2. @ Marten Jan Groen,je heb exact het goede punt aangekaart,heb bij het afsluiten met de folie al gewaarschuwd, zowel mondelings als per E-mail, reactie NADA.