ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag reageert stichting SONA op de ontstane ophef over de subsidie die gedaan is aan de stichting.

Naar aanleiding van een bericht vandaag in een Nederlandse krant waarbij vraagtekens worden gezet bij het door SONA gevoerde beleid bij de besteding van Nederlandse hulpgelden, volstaat het SONA bestuur met het volgende commentaar.

Van de accountants van KPMG heeft SONA een goedkeurende verklaring gekregen over haar jaarrekeningen tot en met 2012. De accountantscontrole van KPMG wordt door de Auditdienst Rijk nog eens gecontroleerd. KPMG en Auditdienst Rijk kijken verschillend aan tegen de interpretatie van het controleprotocol. USONA heeft zich actief ingezet om die verschillen te overbruggen. In dat kader zijn al enige tijd succesvolle maatregelen van kracht voor de interne beheersing bij USONA en bij de projecten in uitvoering. Naar aanleiding hiervan heeft intussen ook de Auditdienst Rijk kort geleden een positief advies tot decharge afgegeven over de jaarrekening 2012 van SONA.

Binnen het totale bestek van een groot aantal projecten hebben zich zegge en schrijve twee gevallen voorgedaan waarbij een vermoeden bestaat dat de middelen niet helemaal correct zijn besteed. In een ervan heeft USONA zelf fraude geconstateerd. Conform het (U)SONA beleid is na constatering direct aangifte gedaan en de schade daarvan wordt op de veroorzakers verhaald.

Het beleid van SONA (bestuur) en USONA (uitvoeringsorgaan) is gericht op het voorkomen van onregelmatigheden bij de middelen die onder haar beheer zijn gesteld. Daarvoor is preventief toezicht van kracht op de projectuitvoering. Alleen onder strikte voorwaarden worden incidenteel voorschotten verstrekt. Het aangaan van verplichtingen en het uitbetalen van facturen is alleen mogelijk na voorafgaand akkoord van USONA. Jaarlijks handelt USONA in dat kader circa 6000 betalingen af.

Het is jammer dat de bewuste krant deze uitleg eveneens heeft ontvangen, maar er bewust voor gekozen heeft hier niets van mee te nemen in het artikel dat vandaag is afgedrukt.

8 reacties op “Ingezonden: reactie SONA op ophef over subsidie”

 1. De hieronder genoemde accountants van KPMG Curacao die door de tuchtrechter veroordeeld zijn voor grove nalatigheid bij hun beroepsuitoefening zijn overigens Danny Zonneveld en Victor Bergisch.

  Beiden zijn nog gewoon actief in hun beroep van controlerend accountant, want een accountantskantoor screent personeel natuurlijk niet. Dat adviseren ze alleen klanten in hun management letters.

 2. Letterlijke tekst uit rapport van Auditdienst Rijk over 2012 (Koninkrijkrelaties).
  Lijkt me toch wel duidelijk.

  “Onzekerheid over de rechtmatigheid projectuitgaven Sona (en daarmee afgewikkelde voorschotten)
  Sinds de oprichting in 2004 heeft het fonds Sona ruim €450 miljoen van Koninkrijksrelaties
  ontvangen. Sona kan de rechtmatigheid van de gerealiseerde projectuitgaven (circa €270
  miljoen sinds 2004) niet voldoende aantonen. Sona zegt wel veel te doen op dit gebied, alleen blijkt dit onvoldoende zichtbaar uit de projectdossiers. Wij hebben hierover reeds eerder gerapporteerd. Wij hebben Koninkrijksrelaties geadviseerd de bijdrage 2010 aan Sona niet vast te stellen totdat de herstelacties zijn uitgevoerd en dat KPMG deze heeft gecontroleerd. Koninkrijksrelaties heeft het bestuur van Sona in 2012 decharge verleend over het gevoerde beheer over 2010. Aangezien er onzekerheid bestaat over rechtmatigheid van de gerealiseerde projectuitgaven in 2010 (circa €50 miljoen) en het bedrag de rapporteringstolerantie overschrijdt, moet dit in de bedrijfsvoeringsparagraaf worden toegelicht. Begin 2012 zijn verbeteracties afgesproken die onder meer de rechtmatigheid van de uitgaven beter moeten waarborgen. In 2013 moet uit het rapport van de accountant van Sona blijken in hoeverre deze maatregelen effectief zijn geweest. Wij adviseren omwille van de transparantie de niet eerder in een verantwoording genoemde onzekerheden uit de oude jaren, die nu defnitief zijn, in de bedrijfsvoeringsparagraaf te melden.”

 3. Mooi praten over verduisterde subsidiegelden gaat iedereen goed af, zelfs Jacinta Constancia komt er mee weg met haar opgedoekte JVBS stichting Jeugd-Volwassen-Bemiddelings en Servicebureau?.

 4. Wanneer, door wie, waar, hoelang, en hoe?
  Vaag verhaal. Maar ja, dat schijnt erbij te horen…

 5. Vergeert niet dat diverse accountants van KPMG Curacao door de tuchtrechter zijn veroordeeld wegens wanprestatie, zoals in Nederland nu weer de KPMG accountant van Mtech voor de tuchtrechter staat omdat die een miljoenenfraude over het hoofd had gezien.

  Dus schermen met een accountantsverklaring van KPMG biedt geen enkele zekerheid, in tegendeel, het veroorzaakt alleen nog maar meer twijfel.

 6. Op St. Maarten zijn er meerder staaltjes van fraude geweest waarbij Usona niet eens aangifte wilde doen. Ook kwamen bouwprojecten terecht bij mensen zonder ervaring maar met de juiste politieke contacten. Denk aan dr. Friday (een gynaecoloog) die opeens een tweetal scholen met zijn vriendjes mocht gaan bouwen. Dat werd natuurlijk niets, maar de subsidie stroomde rijkelijk. Ook heeft USONA geld verstrekt om het Johan Cruyff court te bouwen. De subsidie zag volgens een ingewijde ook toe op het bouwen van verlichting (inclusief de rekening die GEBE je altijd op voorhand in de maag splitst). Ga nu maar kijken: er is geen verlichting. Ook hierover heeft USONA zich nimmer beklaagd. Het is ook niet gek als je dan ziet dat het hoofd op St. Maarten zich dik met politici inlaat tot aan het bijwonen van het derde kabinet van Wescot aan toe. Als dank is haar bovendien een lintje verstrekt. Maar aangifte doen ho maar, net als het streng toezien op de rechtmatigheid van de bestedingen.

 7. Dames en heren van Usona, u zult begrijpen dat wij meer vertrouwen hebben in een onafhankelijke auditdienst dan in de directie van Usona die er belang bij heeft het eigen straatje schoon te vegen.

  Of we moeten we de slager die zegt dat er met zijn vlees niets mis is ook op zijn blauwe ogen geloven?

 8. Gelukkig maar dat de schade op de veroorzakers verhaald kon worden en niet die 1,1 miljard bij Schotte, Jamaloodin, El Hakim, Constansia, Cooper, Wilsoe e.d.