• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

geld gevenCURAÇAO – AOW’ers die buiten Nederland wonen en geen recht hebben op de tegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen (KOB) krijgen met terugwerkende kracht een nabetaling. Dat meldt de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB). AOW’ers in Nederland ontvangen deze tegemoetkoming al.

De nabetaling is er onder meer voor AOW’ers die wonen op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba of Sint Maarten.

Koopkrachtverlies
De tegemoetkoming KOB is op 1 juni 2011 in werking getreden en kwam in de plaats van de toenmalige AOW-tegemoetkoming. De tegemoetkoming is destijds ingevoerd om het koopkrachtverlies ongedaan te maken, dat was ontstaan door belastingmaatregelen. Wie geen of weinig belasting betaalde in Nederland merkte niets van dat koopkrachtverlies. Daarom was de tegemoetkoming KOB alleen bedoeld voor 65-plussers in Nederland en voor 65-plussers buiten Nederland die over ten minste 90 procent van hun wereldinkomen belastingplichtig zijn in Nederland.

Nabetaling
Het niet betalen van de tegemoetkoming KOB aan AOW’ers buiten Nederland die niet voor ten minste 90 procent van hun wereldinkomen belastingplichtig zijn in Nederland blijkt juridisch kwetsbaar. Daarom voelt het kabinet zich genoodzaakt een qua hoogte vergelijkbare tegemoetkoming alsnog aan AOW’ers buiten Nederland te betalen. Zij krijgen in oktober een brief van de SVB over de nabetaling.

6 reacties op “Nabetaling voor AOW’ers buiten Nederland”

 1. @Samuel.. “De Nederlandse Sociale Verzekeringsbank kan nimmer uitkeringen,toeslagen of na-betalingen doen aan personen die nooit in Nederlandhebben gewoond.”

  Laatst was er in NL opwinding omdat Roemenen zich hadden ingeschreven in een gemeente.
  Daarna hadden ze een bankrekening geopend een pasje gekregen en huursubsidie aangevraagd. Die werd prompt gestort en in Roemenie per pin opgenomen. Ze hebben nooit in Nederland gewoond. Het liep in de miljoenen Euro’s.

  In het verlengde hiervan bleek dat men zich ook inschreef zonder verdere toelagen te claimen. Ze gingen gewoon even op en neer en bleven in Roemenie wonen. Het idee hiervan is om over 20 of 30 jaar gewoon AOW in Nederland te claimen. Ik weet van mensen die allang Nederland uit zijn, maar toch om die reden in Nederland ingeschreven bleven.

  Koste weinig en levert toch straks leuk op!

 2. @ samuel. Dus voor personen die voor korte of langere tijd in Nederland hebben gewoond!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Sorry hoor, maar was dat jou als enige echt niet duidelijk?????????

 3. Ik wil er bij deze met nadruk op wijzen, dat burgers door gebrek aan kennis en vooral door een gebrek aan informatie van Nederland geen aanvraag voor AOW hebben ingediend, terwijl ze daarop wel degelijk recht hebben. Het is een misvatting, dat er premie betaald zou moeten zijn, terwijl echt voldoende is dat je legaal in Nederland hebt gewoond. Door die misvatting werd voor iemand op haar 79-ste jaar pas AOW aangevraagd en goedgekeurd. Hemel en aarde werd bewogen om die 14 jaar AOW alsnog te krijgen, want het was immers de schuld van Nederland, maar Nederland was onvermurwbaar en bleef van de 14 jaar slechts 1 jaar met terugwerkende kracht over. Het was weliswaar een gering bedrag per maand vanwege een paar jaar Nederland, maar het tikt toch lekker aan 14×12 maandenx90 euro per maand. Wees alert voor jezelf en familieleden, vrienden en kennissen. Nederland kan het betalen.

 4. Heel netjes, zo hoort het ook.

 5. @Zorro
  Zorro juich niet te vroeg.
  De bedoelde nabetaling geldt voor personen die AOW -rechten hebben opgebouwd bij de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank en nu buiten Nederland wonen.
  Dus voor personen die voor korte of langere tijd in Nederland hebben gewoond!!!!!!!!!!!!!!!!!
  De Nederlandse Sociale Verzekeringsbank kan nimmer uitkeringen,toeslagen of na-
  betalingen doen aan personen die nooit in Nederland hebben gewoond.
  M.a.w.: de nabetaling geldt niet voor personen van de zes eilanden die nooit Nederlandse
  AOW-rechten hebben verworven.

 6. Het totaalbedrag van de nabetaling zal maximaal ongeveer 900 euro bedragen, indien de AOW per 1 juni 2011 of eerder is ingegaan. Voor elke maand later dan 1 juni 2011 is het ongeveer 30 euro per maand minder. Goed bericht voor onze gepensioneerden. Eindelijk gerechtigheid.