Foto Athony Saiji: Amerigó ThodéCURAÇAO – Het wetsvoorstel van VVD-Kamerlid Andre Bosman deed al eerder stof opwaaien. Ook MFK-Statenlid Amerigo Thodé doet van zich spreken. In een persbericht noemt hij de voorgestelde Bosmanwet ‘racistisch’, en de indiener ervan een ‘bad loser’.

Thodé: “Het lijkt erop dat net nu Nederland een grote mond heeft over de buitenwereld, dat Nederland een land is dat elke vorm van racisme in de gemeenschap bestrijdt, ze nu een discriminatoire wet willen introduceren zoals meneer Bosman heeft voorgesteld.”

Slechte verliezer
Het Statenlid meldt dat de partij geen enkele vorm van beperkingen die Nederland aan inwoners van de voormalige Antillen wil stellen, accepteert. “In 2011 heeft het kabinet Schotte aan de heer Donner en de heer Leers duidelijk gezegd dat wij geen enkele wet accepteren die ons tweederangsburgers maakt”, aldus Thodé. “Het is gelijkheid in het koninkrijk dat telt. We kunnen geen onderscheid maken in hetzelfde koninkrijk door te komen met regelgeving voor yu di Kòrsou om zich in Nederland te vestigen. Meneer Bosman, wees een man en geen muis, u bent een slechte verliezer!”

50 reacties op “Thodé noemt Bosman een ‘bad loser’”

 1. @Henki:
  NVT is niet erfelijk:
  Mijn echtgenoot is NVTer, ik niet (Arubanen hebben op Curaçao dezelfde status als Macamba).
  1 van mijn kinderen is op Curaçao geboren dus YDK + NVT Aruba. Haar kinderen zijn alleen NVT Curaçao en “vreemdeling” op Aruba.
  De andere is in NL geboren, dus alleen NVT Aruba, op Curaçao “vreemdeling”. Zijn kinderen zijn dus Macamba (volgens de LTU).
  Geboorteplaats grootouders telt dus niet, ongeacht of je MP bent of een “gewoon mens”.
  Als de wet Bosman echt “gelijkheidsbeginsel” nastreeft, zouden ze ook een soort “NVT” moeten inbouwen, voor YDK, Arubianos en Sanmartein van wie 1 v.d. ouders in NL is geboren. Beter gaat meneer Thodé zich daarvoor sterk maken, want die Bosmanwet is van hier uit toch niet tegen te houden.

 2. Waarom toch wil Curacao mislukkelingen blijven exporteren naar Nederland? Zolang Curacao daar zelf niet over nadenkt, en haar problemen zelf oplost (daar was men toch zo goed in?), heeft de VVD munitie om haar initiatief door te zetten.

  M.a.w. Curacao: onderwijs, werkgelegenheid en sociale voorzieningen zijn hét antwoord op de wet Bosman. Handen uit de mouwen en grote mond houden: aan de slag, Curacao.

  Leuk idee: iedere Bekende Curacaoer (BC-er) adopteert 1 of 2 werklozen, en zorgt dat ze binnen 2 (of 3) maanden aan het werk zijn (leuk TV-programmaformat trouwens). Welke bekende BC-er wil aan zo’n TV-programma níet willen meedoen? Ook leerzaam voor BC-ers om eens kennis te maken met de weerbarstige praktijk van het werk vinden waar de lager (of slecht) opgeleiden mee te maken hebben.

 3. Really? Zo win je deze discussie? Door de bedenker van deze wet een ‘bad loser’ of een ‘muis’ te noemen? Very classy wederom.

 4. @Jan; Heb je de nieuws berichten wel gevolgt. Leeflang is net net terug van een wel verdiende vakantie. Ben jij er met jouw vakantie bij als er beslissingen genomen moeten worden.

 5. Philippe en Jan,
  kunnen we aub on topic blijven en dat is (1) dat Amerigo met een veroordeeld drugscrimineel als zoon nu juist het voorbeeld is waarom Nederland de toestroom vanuit Curacao wil beperken en (2) dat Amerigo volkomen ongeloofwaardig is omdat hij met een zoon in de drugshandel er alle belang bij heeft om zijn ‘handelsroute’ met Nederland open te houden

 6. Waar gaat het ook alweer over ??
  Doel van de Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland
  De Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland heeft als doel om de vestiging van migranten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (dus niet van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zoveel mogelijk te reguleren, door criteria te stellen voor vestiging in Nederland. Dit voorkomt de vestiging van kansarme migranten die bovengemiddeld veel in aanraking komen met criminaliteit en relatief vaak gebruik maken van een uitkering. Door de vestiging te beperken hebben zij geen automatische toegang meer tot de Nederlandse verzorgingsstaat. Wanneer de toegang tot de verzorgings-
  Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 325, nr. 3 3
  staat wordt beperkt, dan betekent dit dat een belangrijke pull factor voor de migratie naar Nederland wordt weggenomen.
  Daarnaast hebben Aruba, Curaçao en Sint Maarten reeds wetgeving ten aanzien van de instroom van Europese Nederlanders. Dit betekent dat Europese Nederlanders die naar een van de eilanden verhuizen ook aan verschillende criteria moeten voldoen. In het kader van een steeds verdere emancipatie van de autonome landen binnen het Koninkrijk is het goed dat op het gebied van binnenkoninkrijkse migratie de landen wetgeving hebben op basis van wederkerigheid.
  Een ander doel van de wet is dat de regulering een drukmiddel is op de autonome landen van het Koninkrijk om er voor te zorgen dat zij zelf gaan investeren in de toekomst van de mensen die niet aan de Nederlandse vestigingscriteria voldoen. Wanneer de landen hun verantwoordelijkheid nemen voor hen, dan kan er lokaal een perspectief worden geboden. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn erbij gebaat wanneer zij die verant- woordelijkheid nemen en investeren in hun eigen mensen. Door deze wet kan Nederland daarom niet meer worden gezien als de automatische achtervang van sociaaleconomische problemen op de eilanden en worden problemen in Nederland rond criminaliteit, schooluitval en werkloosheid met deze groep zoveel mogelijk voorkomen.

 7. @ Jan. @Zorro, waar was Leeflang toen er een beslissing genomen moest worden over DAE?

  Waar heb je het over, want er viel helemaal niets over DAE te beslissen. Ik weet waar ze was, maar waar was Schotte volgens jou? Zelfs over het wetsvoorstel van Bosman viel er niets te beslissen en zijn al die moties slechts windowdressing. Pas als het wetsvoorstel is aangenomen mag Curacao de vinger opsteken. Ze moeten zich met echt belangrijke zaken gaan bezighouden.

 8. @ Jan. @Zorro, in plaats van je druk te maken over Mariano

  Ga eens leren lezen. Ik maak me helemaal niet druk over Mariano en het kan me totaal niet boeien. Ik heb juist getracht om die discussie over Mariano te stoppen, omdat het voorbijgaat aan de werkelijkheid.

 9. Zoals ik de wet lees is dit het plan in de wet Bosman.

  De wet is van toepassing op Nederlanders die in Aruba, Curaçao of Sint Maarten door afstamming of optie het Nederlanderschap aldaar hebben verkregen of aan wie aldaar het Nederlanderschap is verleend.

  De wet is eveneens van toepassing op Nederlanders, geboren buiten het Koninkrijk, van wie de moeder ten tijde van de geboorte van die Nederlander hoofdverblijf had in Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten

 10. @Zorro, waar was Leefslang toen er een beslissing genomen moest worden over DAE?
  Zo te zien had dhr. Hodge toch gelijk. Mevrouw ontloopt heikele kwesties.
  Verbeter de wereld, begin bij jezelf!

  Parlementariërs hebben een voorbeeldfunctie. Waar niet gewerkt wordt wordt niet betaald. Voor niets gaat de ZON op !

 11. @Zorro, in plaats van je druk te maken over Mariano zou het jou sieren om jouw vriendin Leefslang op haar plichten te wijzen in het parlement.
  Als je zo graag in het parlement wilt blijven moet je niet rennen voor heikele kwesties. Daar wordt ze voor betaald!

  Toen er over de motie van Bosman gestemd moest worden scheen Leefslang niet aanwezig te zijn. Kijk Zorro, daar moet jij over discussiëren en niet over Mariano, laat dat aan de rechter over en weet jou plaats is, in het parlement?
  Laf en zonder ruggengraat dus. Weg ermee!

 12. Angy en Henki, kunnen we aub on topic blijven en dat is (1) dat Amerigo met een veroordeeld drugscrimineel als zoon nu juist het voorbeeld is waarom Nederland de toestroom vanuit Curacao wil beperken en (2) dat Amerigo volkomen ongeloofwaardig is omdat hij met een zoon in de drugshandel er alle belang bij heeft om zijn ‘handelsroute’ met Nederland open te houden.

 13. toch leuk dat onze huidige MP een NVT is ( niet van toepassing),
  maar stel dat een kind van onze huidige MP die NVT is omdat zijn vader of moeder een YDK is nu een kond in nederland krijgt die is dan ook weer YDK of MP geboren in Nederland dus NVT-er en zijn kind word dan weer Y di hollandes?

 14. @Henki: Het is mij niet bekend of de “wet Bosman” zal voorzien in onderzoek of iemand die in NL is geboren, toevallig een NVTer van Curaçao is. Het zal er om spannen of er dan ook naar geboorte-akten van ouders mag worden gevraagd.
  Het is niet uitgesloten dat NVTers de voordelen van meer dan 1 land blijven genieten.
  Zoals de situatie momenteel is, kan iemand zelfs de voordelen van 3 landen genieten:
  Bij voorbeeld:
  mijn in Amsterdam geboren schoonzusje is NVTer op Aruba en ook op Curaçao (geboorteplaatsen vader resp. moeder).
  En idd: iemand die nog nooit op Curaçao geweest is, kan NVTer zijn ( wettelijk niet hetzelfde als YDK, maar qua vestiging en werk met dezelfde rechten).

 15. NVT-er , raar verhaal dus alle kinderen die in Nederland zijn geboren en misschien nog nooit op curacao zijn geweest maar ouders hebben die wel van curacao zijn, zijn dus landskinderen van curacao.
  Dus ook deze kunnen worden terug gezonden volgens de wet van Bosman.
  Als onze MP zich later wil vestigen en hij heeft een veroordeling aan zijn broek hangen , hmmm zeg fraude dan komt hij dus Nederland niet in

 16. @Henki en @Jochem:
  Als 1 van zijn ouders op Curaçao is geboren, is hij een zgn. “NVTer” (een persoon op wie de wet LTU Niet Van Toepassing is). Hij heeft dan eenmalig een NVT verklaring ontvangen van Imigrashon (en geen verblijfsvergunning). De NVT-verklaring is geldig voor het leven.
  Dit geldt niet alleen voor diegenen die in NL zijn geboren, maar ook voor bijvoorbeeld Arubanen.
  Voorbeeld:Mijn schoonmoeder is op Curaçao geboren: wij konden vanuit NL met one-way tickets naar Curaçao reizen: mijn man met een kopie geboortebewijs van zijn moeder, ik met een one-way ticket naar Aruba, 6 maanden later dus zgn. op doorreis naar huis. Ik heb daarna overigens binnen enkele weken mijn verblijfsvergunning ontvangen.
  Jasjes is dus zeer waarschijnlijk NVT-er en kan nooit worden uitgezet, (Ik wel!)

 17. @Henki, Dus als de MP zijn cedula wil verlengen moet hij ook met zijn originele verblijfsvergunning komen bij Kranshi?

 18. elk nadeel heeft een voordeel, onze MP kunnen we uitzetten richting Nederland hij is in Rotterdam geboren, dus mocht hij in de fout gaan.
  Zo zie je maar weer hoe krom de toelatingseisen zijn zelf in ons land. Vraag me eigenlijk wel af zal onze MP ook een formulier hebben met een bewijs van toelating of is hij illegaal?

 19. @ Unda Mariano ta? Belgie huurt voor Curacaose begrippen luxe cellen in Nederland wegens plaatsgebrek, maar dan zullen ongetwijfeld advocaten als Marije Vaders in woede uitbarsten vanwege de afstand voor familie om hem te bezoeken.

 20. @ Unda Mariano ta? Zie Brian Mariano, bijna een jaar na zijn veroordeling nog geen minuut gezeten.

  Dat is niet de schuld van Mariano noch van het OM noch van wie dan ook. Er is geen plaats en dan heb ik toch liever, dat overvallers en moordenaars en kindermishandelaars preferent een plekje krijgen boven Mariano. We kunnen natuurlijk hierover blijven zeuren, maar dat is zinloos en toont weinig besef van de harde werkelijkheid.

 21. jaja allemaal gelijk in het koninkrijk…………….behalve als je naar Curacao komt daar gelden andere regels. zogenaamd ter bescherming van werk op het eiland?
  waarom dan het arbeidsvisa en de 80/20 regeling daaroverheen?

  racisme als het uitkomt. waarom worden kinderen geweigerd voor slecht nederlands in NL
  slecht onderwijs hier……..regel dat eerst voordat je wijst.
  waarom een zwngere nederlandse vrouw op hato weigeren???? …………..nee yu de kursou? nou die Yu moet dan nu voldoen aan regels van niet Yu……

 22. Henki, Curacao kan niet eens haar eigen veroordeelden opsluiten. Zie Brian Mariano, bijna een jaar na zijn veroordeling nog geen minuut gezeten.

  Het is alsof je kind stout is geweest en je een jaar later zegt ‘mag niet, en nu naar je kamer’.

 23. @Henki,
  blijkens cijfers van het CBS zitten er in Nederland gemiddeld ongeveer 1000 Antillianen vast in Nederland. Laten we veronderstellen dat er 500 (erg weinig) van Curacao zijn.

  In welke gevangenis op Curacao wil je die stoppen? Er passen er maar 586 in de Bon Futuro.

 24. Door dit gedrag ga je in toenemende mate de Curacaose politiek als niet serieus te nemen verschijnsel beschouwen. Politiek bedrijven bestaat uit het door kracht van argumenten anderen overtuigen om zo zaken te verbeteren. Door schelden vergroot je geen draagvlak. Thodé is een typisch gevalletje “wat je zegt ben je zelf”. Als hij wil schelden, doe dat dan richting verantwoordelijkheden voor de “schoolboeken-uitdeel-chaos” waar hij als Statenlid wél zeggenschap over heeft!

 25. Henki, er zitten geen Europese Nederlanders in de gevangenis op Curacao. Of heb je ooit een gearresteerde Nederlander op de voorpagina van Vigilante of Extra gezien.

  Toen onze Lieve Heer de normen en waarden uitdeelde stond de Nederlander vooraan, en had de Curacaoenaar zich weer eens verslapen.

 26. @ Henki. als de wet word aangenomen kunnen onze kinderen die nu vast zitten hun straf uitzitten op curacao. Wij kunnen de nederlanders die vast zitten in de gevangenis uitzetten richting Nederland

  Nee, dat kan niet, want er is geen plaats op Curacao voor honderden gevangenen. Voor eventueel die paar Nederlanders is er zeker plaats in enkele leegstaande gevangenissen.

 27. als de wet word aangenomen kunnen onze kinderen die nu vast zitten hun straf uitzitten op curacao. Wij kunnen de nederlanders die vast zitten in de gevangenis uitzetten richting Nederland

 28. June O, de politiek en het zakenleven zijn de enige plaatsen waar je als ongeschoolde succes kunt hebben. Schotte, gezakt op de MAVO, is in het zakenleven al 2 keer failliet gegaan en wel als broodjesverkoper en verfverkoper.

  Hij heeft goed gezien dat er in de politiek geen toelatingeisen zijn dus daarom heeft hij daar zijn heil gezocht, net als onder andere een winkeldievegge (Constantia) en een afwashulp van de Cactusclub (Garmes).

  En wij moeten waarde hechten aan de woorden van een Amerigo Thode, vader van een drugscrimineel, die zich aansluit bij bovengenoemd zooitje ongeregeld? Veel erger is dat die bende nog stemmen krijgt (of moet ik zeggen: koopt). Een MFK vlag of sticker staat voor ‘ik ben voor diefstal en corruptie’ maar helaas is het IQ van de gemiddelde MFK aanhanger te laag om dat te begrijpen en dat de aarde rond is.

 29. Serious??!! Do you know how messed up immigration laws/practices are in Curacao??!! As a holder of an NL-EU passport with assets, with insurance, with employment, with a Curacaolean wife, with no tax issues, with a uni degree, with no police report???!! 2 bloody years!!!! Standing in line with illegal “boat people” for hours from third world countries???!!!

  Your boarders arent even managed fully independently but with Dutch support! The Dutch you sad figures slam in the ground every time you open your mouths?

  Racism, apartheid, colonial abuse…grow up and focus locally because these words will no longer win votes!

  You talk discrimination, colonial abuse, racism,apartheid…
  Grow up and smell the isla!

 30. Nou Americo, wat dacht jij van de voormalige gevolmachtigde minister Osepa van de MFK? Het gerucht gaat dat het juist deze Osepa was die Bosman de duivelse versies had ingefluisterd. Je weet wel….
  Volgens Osepa waren ze ”goede vrienden.” Dat zijn ze nu natuurlijk niet meer want Osepa is geen minister meer…
  Ik zou zeggen roep meneer Osepa van de MFK op het matje voordat je Bosman aanvalt.

 31. Bosman is not my cup of tea, maat Thode spant de kroon. Oerdom figuur.

 32. Zijn toch juist losers die in curacao de politiek ingaan? daarom klagen ze achteraf ook dat ze geen normale baan kunnen krijgen..

  Alle intelligente slimme en hardwerkenden ydk die ik ken die willen voor geen goud de politiek in..

 33. Als er nou één bad loser is dan is het deze Thodé wel, het is niet Bosman die jouw zoon op Schiphol wegens een drugsdelict heeft ge-arresteert en of jij die Bosmanwet nou accepteert of niet daar zullen wij niet wakker van liggen. Als je hem maar respecteert, doe je dat niet dan denk ik dat je na aankomst op Schiphol snel je zoon kan begroeten.

 34. waar maken we ons zo druk over, iedereen die een bewijs van goed gedrag heeft komt kan je zo nederland gewoon binnen.
  bewijs van goed gedrag kan je zo halen op Kranchi, wat je kan er zelf als je door de screening komt MIn_pres mee worden.
  so no worry and be happy

 35. Beste meneer Thode,
  Als wij onze kinderen goed opvoeden;
  Als wij onze kinderen goed onderwijs geven;
  Als de politici meer voor het algemeen belang werken;
  Als ons belastinggeld goed geinvesteerd wordt;
  Als we die stinkfabriek eindelijk eens opdoeken;
  Als we de haven tot iets moois ontwikkelen;
  Als we elkaar het zonlicht gunnen;
  Als we elkaar eens respectect GEVEN;
  dan hebben wij hier het paradijs op aarde en wil geen enkele YdK naar Nederland toegaan en doet die hele Bosman wet er niet toe.
  Je moet je energie in positieve zaken steken meneer Thode en begin eens goed in de spiegel te kijken. Houd je van de man die je daar ziet staan?

 36. thode, heeft zich weer eens het lachertje van het parlement gemaakt.
  Net als Constantia met haar ziekenhuis uitspraken.
  ze doen een wedstrijdje wie kan het domst overkomen.

 37. Altijd weer een genoegen om te zien hoe Thode zijn domheid weet te exploiteren. Al die opmerkingen van hem zijn uitsluitend voor binnenlands gebruik. Buiten Curacao hoor of lees je hier nauwelijks iets over. Nu de functie van brulaap, door het verscheiden van Helmin Wiels vakant is, doet Rhode kennelijk een gooi naar deze titel.
  Benieuwd of hij binnenkort ook een radioprogramma gaat presenteren.
  @ Maaskant : begin maar met de organisatie van een onafhankelijkheidsenquete, dan zakt je enthousiasme vanzelf wel weer naar een realistisch peil. Dat Rutte het wil , wil niets zeggen. Curacao moet het willen in meerderheid. Succes!

 38. ‘Wees een man en geen muis’? Wat voor een man is Amerigo Thode dan, die een drugssmokkelaar heeft grootgebracht?

  Het is door onverantwoordelijke ouders als Amerigo Thode dat Nederland de grenzen met Curacao wil sluiten.

  Zielig mannetje, Amerigo.

 39. @Sin berguensa… Full eens!!!!

 40. Amerigo Thode, als lid van de mafia partij MFK bent u zelf de grootste loser van allemaal. want een mens met enig besef van normen en waarden distantieert zich van deze club vol strafbladbezittters en wanbetalers.

  Niet Amerigo Thode, die wordt er zelfs voorzitter van.

  Mijnheer Thode, welk geloof moeten wij hechten aan de woorden van iemand die zijn zoon tot drugssmokkelaar heeft opgevoed?

 41. Je bent pas een slecht verliezer, als je inderdaad verloren hebt en zo ver is het (nog) niet. Het wetsvoorstel moet nog door de kamers af- of goedgekeurd worden.

 42. Volgens mij is hij gewoon bang dat Bosman (Nederland) zijn zoon bij hem op de stoep zet naar de detentie.

 43. Staaltje peuterspeelzaal gezwets van dit schepsel!

  Blijft lachwekkend…

 44. Als dhr. Bosman een ‘bad loser’ is kan alleen maar geconcludeerd worden dat dhr. Thode de ‘worst loser’ is. De op Curacao geldende wetgeving welke volgens de redering van dhr Thode eveneens racistisch en discriminatoir wordt immers niets aan gedaan. Volgens Thode geldt; ik ben een beetje meer gelijk dan jij.

 45. Beste meneer Thode, zodra bv de 80/20 regeling weer eens ter tafel komt neem ik aan dat u dan ook gaat roepen dat deze discriminatoir is, want hierin wordt onderscheid gemaakt waar bv je wiegje heeft gestaan….
  Verder, worden in de ‘Bosman wet’ dezelde eisen gesteld die Curaçao aan Europeese Nederlanders stelt; dus wat is daar dan vreemd en discriminatoir aan? We zitten toch in hetzelfde koninkrijk???

 46. Het steeds maar weer uitspelen van de kaart “racisme” of “discriminatie” zonder op de achterliggende zaken in te gaan, verliest aan kracht.

  We willen andere (…) Nederlanders in Hato in een andere rij laten staan.
  We willen onze criminele jongeren naar Nederland kunnen exporteren.
  We willen de toelating en uitzetting van andere Nederlanders (de eerste rangs Nederlanders?) kunnen blijven regelen naar eigen believen.

  “….dat wij geen enkele wet accepteren die ons tweederangsburgers maakt”

  Rutte c.s. Vinden dat prima. “U belt maar en de onafhankelijkheid wordt per kerende post geregeld”. Niet accepteren..zo is dat! ..weg met Nederland, Onafhankelijk!
  Geen woorden maar daden.

  PS is de zoon van Thode al vrij in NL?

 47. Vergelijk Bosman nou niet met een dier (muis).. Dat kan Bosman heel wat makkelijker richting Thodé. Daar vraagt T. dan zelf om. Maar ik denk dat Bosman meer innerlijk beschaafdheid bezit en T. niet van repliek zal dienen.
  Wat is “racisme” toch een heerlijk woord meneer Thodé. Als de juiste argumentatie ontbreekt, noem je het gewoon “racistisch”. (ps. hoe vergaat het je zoon?).

 48. En nu afwachten wie van de twee losers het gelijk grijgt aan zijn zijde.OP WIE GOKT U !.

 49. Natuurlijk wil Thode geen beperkingen aan het verkeer vanuit Curacao, want zijn zoon is recent veroordeeld voor drugssmokkel naar Nederland en dat lijntje moet als hij vrij komt wel open blijven.

  Het lijkt me raadzaam dat Thode zich eens met de opvoeding van zijn kinderen in plaats van Nederland als afvalbak van Curacao te gebruiken.

 50. hahahahahahaha,……HAHAHAHAHAHA,……..

  Maar goed, eigenlijk is dit natuurlijk (weer) in en in triest!

  @Thodé; Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.