Geld ontvangenCURAÇAO – De laagste inkomensklasse tot en met 1000 gulden per maand bestaat voor bijna 66 procent uit huishoudens met een vrouw aan het hoofd. 41 Procent van de huishoudens met een vrouwelijk hoofd heeft een inkomen tot 2000 gulden per maand. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gezinnen met een vrouw aan het hoofd zijn dus oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen. Bij huishoudens met een man aan het hoofd beschikt 22 procent (6.687) over een inkomen van 2000 gulden of minder.

Gemiddeld inkomen
In 2011 heeft 14 procent (7.767) van alle huishoudens een inkomen van 1000 gulden of minder per maand; 16 procent (8.728 huishoudens) beschikt over een inkomen van 1000 tot en met 2000 gulden per maand. Het aandeel huishoudens met een huishoudinkomen boven de 10.000 gulden per maand is 12 procent (6.594). Het gemiddelde van alle huishoudinkomens bedraagt 5.332 gulden per maand. Het gemiddelde huishoudinkomen is afhankelijk van de huishoudgrootte en het aantal personen in een huishouden dat een inkomen heeft. Vergeleken met het gemiddelde huishoudinkomen in 2001 (gecorrigeerd voor inflatie) is dit een stijging van 9,4 procent.

Gezinshoofd
Huishoudens met een man aan het hoofd hebben een gemiddeld huishoudinkomen van 6.389 gulden per maand. Bij huishoudens met een vrouw aan het hoofd is het gemiddeld huishoudinkomen 3.981 gulden per maand. Dat is bijna 40 procent lager. Op basis van de inkomensgegevens uit de Census bestudeert het CBS op korte termijn de ontwikkeling van de inkomensverdeling tussen 2001 en 2011.

Inkomen naar geslacht

10 reacties op “Huishoudens met vrouw aan het hoofd vaker arm”

 1. @Angy….Punt 1..scherpe constatering! Nice

 2. Titanic, waarom is 2,000 gulden per maand armoede? Daar kun je heel goed van leven en miljarden mensen tekenen er meteen voor.

  Het probleem op Curacao is dat we allerlei zaken tot de eerste levensbehoeften rekenen die dat helemaal niet zijn. Iedereen eist een iPod, een iPad en een iPhone, 4 verre vakanties per jaar en een grote auto.

  Men moet hier eens leren de tering naar de nering te zetten, maar men wil hier vooral uit statusoverwegingen alles hebben. Zoals een grote SUV, vaak groter dan het huis van de eigenaar en 100% eigendom van de bank, want statussymbolen financieren we gewoon voor 100% ook al hebben we daarna niets meer over om van te leven.

 3. @titanic, leven in armoede maar toch een blackberry hebben en gouden kettingen

 4. M.a.w 30% van de bevolking leeft in armoede (hebben minder dan Naf 2.000 per maand).

 5. @Alwin, lijken wel ydk’s.. maarja onderhoud plegen ze niet.. pas als iets stuk is wordt het vervangen

 6. Suggestieve titel…. !

 7. @GB: Bo tin 100% razon!

  @Carlos:
  1 Ik voer die discussie niet met mijn man: Ik heb vanaf day 1 van ons huwelijk besloten dat hij het hoofd is; ik bevind mij direct onder het hoofd en ben dus de nek (probeer maar eens je hoofd te keren als de nek niet meewerkt!).
  2 Ik denk dat het idd vastligt bij Kranshi: toen wij onze verzekeringskaart bij SVB lieten maken, verscheen er bij het invoeren van mijn meisjesnaam direct ook de naam van mijn echtgenoot, andersom niet! Maar mogelijk wordt er in het onderzoek bedoeld: “hoofdkostwinner”.
  3 Ik ben ook benieuwd of de pensionados zijn meegeteld: in dat geval wordt het beeld zeker vertekend.

 8. Wie bepaalt wie er “gezinshoofd” is? Ligt dat vast bij Kranshi?
  Mijn vrouw en ik hebben die discussie al jaaaaren!

  Tellen de pensionados ook mee en hoe vertekent dat het beeld?

 9. Dit is in lijn met de rest van de wereld. Armoede heeft een vrouwelijk gezicht. Vooral als je voor kinderen hebt.

 10. Een latina aan het hoofd is helemaal erg!

  Iedere week is bij mijn schoonfamilie de auto stuk, het dak lek, de koelkast kapot, de waterleiding gebroken, oma ziek, opa dood en ga zo maar door.