Ronald PlasterkCURAÇAO – Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt Amerikaanse aanbevelingen over mensenhandel niet zonder meer over. In het rapport ‘Trafficking in persons’ staan aanbevelingen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Plasterk heeft de Kamer geïnformeerd per brief.

“Het jaarlijkse Trafficking in Persons Report is een nationaal Amerikaans initiatief en kan daarom geen juridisch verbindende maatstaf zijn voor het autonome beleidsgebied van de bestrijding van mensensmokkel en –handel door de landen van het Koninkrijk”, schrijft Plasterk.

De Verenigde Staten drukken de eilanden op het hart om samen te blijven werken met Nederland op gebied van mensenhandel en -smokkel. Plasterk noemt daar in de brief drie voorbeelden van. De bewindsman noemt de bijdrage van de Kustwacht Caribisch Nederland, de Recherche Samenwerkingsteams (RST’s) die bijstand verlenen bij grotere zaken en de Koninklijke Marechaussee.

Kamerbrief Plasterk mensensmokkel

www.versgeperst.com