OnderzoekCURAÇAO – In opdracht van de Procureur-Generaal is maandag een strategische analyse van de misdaad in Curaçao van start gegaan. Onder de noemer ‘Criminaliteitsbeeldanalyse 2013’, gaan onderzoekers van het bureau Faber de komende vijf maanden in kaart brengen hoe het gesteld is met  verschillende soorten delicten en de openbare orde.

Bij de analyse ligt de nadruk op de positie van jeugd als slachtoffer en als mogelijke daders. Ook de verkeersveiligheid is nadrukkelijk onderwerp van de studie.

Ervaring
De onderzoekers hebben reeds ervaring met de analyse van criminaliteit in Curaçao. Eerder voerden zij de zogenaamde “Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire‟ uit (2004-2006). Dankzij de medewerking van vele partijen in Curaçao heeft de Baselinestudy nieuwe inzichten opgeleverd, waar zeven jaar na afronding nog steeds op wordt teruggevallen.

Experimenten
Als bijzondere innovatie, zal de Criminaliteitsbeeldanalyse Curaçao 2013 zich niet beperken tot een analyse. Op nadrukkelijk verzoek van het Openbaar Ministerie, zullen gelijktijdig met de ontwikkeling van inzichten, praktische en haalbare maatregelen worden bedacht om de veiligheidssituatie waar nodig te beïnvloeden. Die maatregelen zullen bovendien tijdens de uitvoering van de criminaliteitsbeeldanalyse ook worden uitgevoerd in de vorm van experimenten. Zo kan direct al worden bezien wat de effecten van de maatregelen zullen zijn. Het gaat het Openbaar Ministerie uiteindelijk niet om een rapport, maar om concrete positieve veiligheidsresultaten voor de Curaçaose samenleving.

Aanleiding en doel
Het Jaarplan 2013 van het Parket in eerste aanleg Curacao bevat het streven om in dit jaar een Criminaliteitsbeeldanalyse te laten uitvoeren voor Curaçao. Een criminaliteitsbeeldanalyse of CBA, is gericht op het verwerven van beleidsrelevante kennis over criminaliteit, en het omzetten van die kennis in beleidskeuzes ten aanzien van preventie, te stellen prioriteiten, de werkwijze van politie en justitie of de verdeling van middelen. Deze analyse van de criminaliteit in Curaçao, wil in een vroegtijdig stadium trends ten aanzien van delicten, daders, objecten, plaatsen en tijdstippen signaleren.

Trends
Die trends worden ingeschat op maatschappelijke gevolgen in het algemeen, en die voor de opsporing en vervolging in het bijzonder. Ze worden door het Openbaar Ministerie vertaald in een anticiperend strategisch ontwerp (beleid) voor de justitiële aanpak in het kader van een te bereiken of in stand te houden aanvaardbaar veiligheidsniveau.

Laatste CBA
De laatste CBA dateert van vijf jaar geleden (2008). Door de staatkundige herstructurering is de gewenste periodieke uitvoering van een CBA tijdelijk stilgelegd. De CBA wordt geleid door het Openbaar Ministerie, en begeleid door een commissie bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Curaçao en het Recherche SamenwerkingsTeam (RST).

8 reacties op “Criminaliteitsbeeldanalyse Curaçao van start”

 1. Wat valt er te analyseren? Gewoon armen en benen afkappen en in zee gooien.

 2. Leuk klusje voor Faber om in 5 maanden iets te ontdekken wat bij het OM, justitie, publiek op de plank ligt.
  Geld moet rollen en met de vergaarde cijfers zullen wij stellig de boodschap krijgen dat er plekken op de wereld zijn waar de criminaliteit veel ernstigere vormen heeft.
  Zolang de handhavers bestaan uit familie, vrienden, kennissen, belanghebbers, afhankelijken enz. zal er weinig veranderen.
  .

 3. Samengevat : het is er al , maar het werkt niet. Laten we het nog eens proberen, want het staat zo stoer in de krant. Hoofdmoot : Preventie. Werkt natuurlijk niet bij coke-heads.
  Conclusie : Curacaose oplossing = een Commissie.

 4. Dat de Procureur general er mee komt mhhh..

  Lijkt er op dat dit een voorzetje is uit Nederland….
  Er wordt naar wetenschappelijk cijfermateriaal gevraagd.. Denk ik
  Om een bepaalde wet te gaan ondersteunen..

  Wiels vermoord
  Curacao drugs huurmoordenaar bende in Nederland.
  De laatste week zijn er meerdere yu korsows nergeschoten.
  Antilliaanse groeps overlast bij zwemplekken
  En nog een aantal zaken..
  Sagiaires worden beroofd en verkracht.
  Toeristen bestolen.
  Jongens die hier dingen op hun kerfstok hebben worden in Nederland opgepakt…
  En makamba’s die ideologisch komen helpen voor de goede zaak worden dood gereden…

  Er zullen “praktische en haalbare maatregelen worden bedacht”
  Er staat niet bij precies voor wie en waar….
  Ma kompronde.
  Iemand opperde eens hek om klein Curacao… En ver plaats koraal specht..
  Ehh.
  In Nederland zijn ze dat hek voor heel Curacao al op papier aan het maken ….
  Lijkt me echt geen goed zaak.

  Als de politiek het volk alleen maar laat zien ze mogen liegen,stelen en bedriegen.
  Dat jusitie daar niet zo heel veel mee doet…. Bepaalde groepen komen weg met alles.
  En politie controle…..

  Wat verwacht je dan van je volk / kinderen van t eiland.
  En ja dat zijn ook mijn kinderen.

  Zeg eerlijk.. Wilen we nu echt een paspoort met op de voorzijde alleen Curacao….
  Beter laten we het niet zo ver komen.

 5. Nog meer geld weg gooien. Elke burger op Curacao weet, vaak lijfelijk ondervonden, hoe het met de criminilateit staat.
  Het onderzoek zou zich moeten richten op de vraag: waarom wordt er zo weinig aan gedaan?
  Justitie/ rechtshandhaving heeft de meeste ambtenaren van alle ministeries met de best betaalde baantjes, maar presteren het minste van allemaal.
  De beste manier om de criminaliteit te bestrijden is om als allereerste de helft van die niet functionerende ambtenaren naar huis te sturen. Alhoewel de meeste zitten al thuis met ziekteverlof (stress) of met (hoog nodige) vakantie, of zijn gewoon spookambtenaren.
  Alle problemen op dit eiland zijn ambtenaar gerelateerd.

 6. Je vraagt je af waarom het Ministerie van Justitie dit niet zelf doet.

  Er staan in de afdelingen Secretaris Generaal, Kabinet, Staf en Beleid samen 31 functies op de begroting voor Naf 4.640.000 Dat is gemiddeld zo’n Naf 150.000 pp. (Salarissen, Lonen, Bezoldigingen, Overwerk. Kindertoelage Vakantietoelage; staat B2 van begroting 2013 van febr. 2013 op site CFT) .

  Je zou dus verwachten dat er voldoende gekwalificeerd personeel bij het ministerie zelf is om een analyse van de criminaliteit, zeker met de details die de politie al verstrekt, te kunnen doen.

  Het gaat in 2013 vermoedelijk om (extrapolatie halfjaar cijfers 2013) 18 moorden, 568 overvallen, 10 verkeersdoden, 238 autodiefstallen. Nog geen 1000 zaken samen. Beetje heftig om daar een onderzoeksbureau voor in te schakelen. En wat doen we ermee?

  Is het rapport van Transparancy International al in de Staten besproken?
  Is het rapport van Thierry Apoteker Consultants al in de Staten besproken?
  Is het rapport van Unicef al in de Staten besproken?

  En.. al ik het gemist heb, welke conclusies hebben de Staten getrokken?

 7. Misschien ook onderzoeken hoe criminelen in politieke partijen zitten?

 8. Altijd leuk zo’n onderzoekje……………..maar gaan we er nog iets mee doen of gaat het meteen in het ronde archief ?