StatistiekenCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer is in de maand juni 2013 met 0,5 procent gedaald ten opzichte van mei 2013. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juni 2013, namen de prijzen met 2,3 procent toe. Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijswijzigingen met de grootste impact op de prijsontwikkeling van juni jongstleden deden zich voor in de bestedingscategorieën ‘Wonen’ en ‘Vervoer en communicatie’.

Categorieën
Goedkoper werden de bestedingscategorieën ‘Voeding'(-1,2 procent), ‘Wonen'(-0,8 procent), ‘Kleding en schoeisel'(-0,5 procent), ‘Vervoer en communicatie'(-0,5 procent), ‘Gezondheidszorg'(-0,3 procent) en ‘Woninginrichting en huisraad'(-0,2 procent). Duurder werden de bestedingscategorieën “Dranken en rookwaren”(+1,7 procent), ‘Recreatie, ontwikkeling en educatie'(+0,3 procent) en ‘Overig'(+0,1 procent).

Elektriciteit
De grootste impact op de prijsontwikkeling gedurende de maand juni werd veroorzaakt door de prijsdaling van elektriciteit met 3 procent. De tweede grootste impact betreft de prijsdaling van benzine met 3 procent. Op de derde plaats had ook de prijsdaling van drinkwater uit de kraan met 3 procent een invloed van betekenis op de prijsontwikkeling gedurende de afgelopen maand juni.

Dalende trend
Het consumentenprijsindexcijfer nam tussen juni 2012 en juni 2013 toe van 121,0 naar 122,5, een stijging van 1,2 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand juni van dit jaar was ten opzichte van de maand juni vorig jaar. In juni 2013 lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 2,3 procent hoger dan in juni 2012, dus een stijging van het 12-maands-gemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 119,2 naar 122,0. De inflatie op Curaçao vertoont de afgelopen maanden dus een dalende trend.

CBS

www.versgeperst.com