Elektronisch dossierCURAÇAO – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) heeft op 15 juli prof. mr. Willems als onderzoeker benoemd, met de opdracht een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij de Curaçaose overheidsvennootschappen Aqualectra, Curoil en RdK. Dat meldt het Hof zelf.

Prof. mr. Willems heeft het Hof bericht inmiddels te zijn begonnen met het bestuderen van de stukken. Na kennisname van het dossier brengt hij enkele bezoeken aan Curaçao om relevante stukken bij de vennootschappen op te vragen en te bestuderen en gesprekken met betrokkenen te voeren. Zijn eerste bezoek vindt volgende week plaats.

Verslag
Na afloop van zijn werkzaamheden maakt prof. mr. Willems een verslag van zijn bevindingen dat hij bij het Hof zal inleveren. Op dit moment kan er nog geen uitspraken worden gedaan over de duur van het onderzoek. Het Hof zal bekend maken wanneer het onderzoek is afgerond.

12 reacties op “Professor buigt zich over beleid overheid-nv’s”

 1. @ Tygo. Zelf als ze niet willen praten, zijn er bewijzen van hun handelen, Dingen die onder getuigen zijn gezegd die , tellen wel degelijk mee. Aqualectra medewerkers die rechtstreeks opdrachten kregen van commissaris Wiels, zullen hier vrolijk over vertellen.
  Voor Willems tellen de feiten, deze man hoeft dat vak echt niet hier te leren.
  Dat bedoelde ik met ” zo gemakkelijk gaat dat niet”
  We zullen zien of en nog een Godfather 5 in zet.

 2. @pukkie

  Wat bedoel je met ” zo gemalkkelijk gaat dat niet” ? Wat gaat niet gemakkelijk? Ik schreef alleen maar dat de schuldigen hun mond zullen houden tegen de heer Willems. En dat de schuldigen niet gedwongen kunnen worden uitspraken te doen. That’s all.

 3. Kan deze man ook meteen onderzoek doen naar een niet functionered OM op Curacao?

 4. Pukkie, het is inderdaad te triest voor woorden dat we het bestuur van grote overheids NV’s, van levensbelang voor het eiland, laten controleren door nobodies als Rudney Garmes en Pik Pisas.

  De eerste heeft op zijn CV het om de 3 dagen vervangen van het frituurvet bij de Cactus Club, de laatste heeft op zijn CV het vervangen van de inkt van het copieerapparaat van de politie.

 5. Weet niet wat voor volmacht de professor krijgt, maar vragen naar relevante stukken en gesprekken met de betrokkene, klinkt zonder meer leuk, maar of de stukken aan de vrager worden overgedragen en of de gesprekken de gewenste informatie op zal leveren valt te betwijfelen. Zelfs de inwoners en dus eigenaren van de overheids n.v.”s lukt het niet om via de staten informatie te krijgen.

 6. @ Tygo. Zo gemakkelijk gaat dat niet. Directies voeren het vooraf vastgestelde dagelijks beleid van een bedrijf uit.
  De RvC houdt toezicht op de directie en kan alleen ingrijpen, door bij ernstig falen een directie(lid) te vervangen.
  De aandeelhouder, in wiens naam de RvC optreedt, heeft de jaarvergadering om eventueel beleid bij te stellen of te wijzigen. Meer niet.
  Schotte heeft onder meer eigenhandig het electriciteitstarief gewijzigd, buiten de directie om. Wat miljoenentekorten opleverde.
  Directieleden zijn onterecht ontslagen en RvC leden acteerden als directie van diverse bedrijven.
  De Staten, waaraan deze mensen refereren voor verantwoording, worden gevormd door partijmannetjes, te betitelen als ambtelijk onbenul. Die vinden alles prachtig.
  Mr. Willems gaat een mooie roman schrijven. Misschien zit er wel een film in. Godfather 4 of zo.

 7. William, ik hoop dat je gelijk hebt.

  Nu de heer Willems over het dossier Schotte beschikt stel ik voor dat we hem allemaal als bezorgde bewoners van Curacao een mail sturen waarin we onze afkeer van de MFK mafia kenbaar maken en onze hoop uitspreken dat zijn onderzoek voldoende oplevert om de kopstukken daarvan achter de tralies te krijgen.

  Ik kijk al uit naar de de dagelijkse Facebook updates van Ramsay Soemanta met foto’s van Schotte in Bon Futuro tenue.

  Like like like like!

 8. Ik heb de heer Willems per e-mail (zijn adres staat op de website van de Universiteit Groningen) het hele dossier Schotte gestuurd met daarin alle voor Schotte belastende stukken (van creditcard fraudes en verzekeringsfraude tot dodelijk verkeersongeluk) omdat ik van mening ben dat de heer Willems dient te weten welke louche payaso er achter het drsma van dr overheids N’s zit.

  De heer Willems heeft ontvangst van dit dossier bevestigd maar gaf aan niet inhoudelijk te kunnen reageren.

  Ik wens hem veel succes met zijn onderzoek en hoop dat het ertoe leid dat de verantwoordelijken daar belanden waar ze al lang hadden moeten verblijven, en dat is in Huize de Goede Toekomst.

 9. Mag hij beter maar een wapen dragen ………….. ?

 10. Jammer dat degenen waarom het gaat, politici-rvc’s-directies-en andere betrokkenen,geen zinvolle bijdragen zullen leveren. ( ” ik ben alleen verantwoording verschuldigd aan de Staten!” Hetgeen de betrokken persoon overigens ook aan zijn laars lapte). En aangezien het een enqueteverzoek betreft kunnen ze ook niet gedwongen worden. Dezelfde tactiek die deze malafide figuren, maar ook bijna alle politieke partijen!!!, toepasten bij Transparency International.

 11. Wat kennelijk niemand meer weet, is dat mr Willems voorafgaand aan zijn voorzitterschap van de Ondernemingskamer te Amsterdam, strafrechter was. En in die hoedanigheid werd hij de ‘beul van Amsterdam’ genoemd. Zie: http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Straf/art01.html

  Voor de betrokkenen hoop ik daarom dat er geen aanwijzingen van strafbare feiten in het dossier zitten. Mr Willems is namelijk niet zo barmhartig.

 12. Vergeet niet de rol van Gerrit Schotte mee te nemen in dit onderzoek!