kustwachtCURAÇAO – Kustwacht Caribisch gebied heeft maandag toezicht gehouden op het scheepvaartverkeer dat het August Monday festival bezocht op Anguilla. Hierbij zijn twee Super-RHIB’s van het steunpunt St.Maarten en de Zr. Ms. Holland met de snelle FRISC interceptor ingezet.

Deze pleziervaart was in groten getale op weg van en naar het Anguilla Summer Festival ‘August Monday’ in Road Bay op Anguilla. Het Anguilla Summer Festival is een muziek- en zeilfestijn dat in de eerste week van augustus wordt georganiseerd.

Feesten
De focus van de feesten ligt op de eerste maandag van augustus, August Monday. Op deze dag komen veel mensen van andere eilanden in de buurt met bootjes en scheepjes naar Road Bay waar een muziekfestival op het strand plaats vindt. Tijdens deze massale oversteek vanuit vooral St Martin en St Maarten is door Zr.Ms. Holland en haar FRISC interceptor, twee Super RHIBs van steunpunt St Maarten, en patrouilleboten van de Franse gendarmerie en de politie van Anguilla, toezicht gehouden op de veiligheid.

Controle
Daarbij zijn de scheepjes steekproefsgewijs gecontroleerd op papieren, reddingsmiddelen en aantallen mensen aan boord. Helaas moesten enkele bootjes worden teruggestuurd omdat zij onvoldoende reddingsmiddelen of veel te veel mensen aan boord hadden. Rond middernacht waren de meeste vaartuigen weer veilig teruggekeerd op Saint Martin en Sint Maarten.

1 reactie op “Kustwacht ondersteunt August Monday”

  1. De Kustwacht houdt zich bezig met feestjes terwijl intussen tonnen drugs ons eiland binnen komen.