• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Andres Casimiri van Fundashon GreenTown zijn brief, over de het aankomende debat over raffinaderij, aan de Staten.

Curaçao gaat binnenkort de meest gewichtige afspraak tegemoet over haar toekomst. Volgende maand, na het reces, staat er een debat over de raffinaderij gepland. Eenentwintig (21) volksvertegenwoordigers, ingezworen om het beste met Curaçao voor te hebben, zullen gaan beslissen of we door gaan met olie raffineren of dat weer binnenkort mee stoppen.

Is dat wel de juiste discussie? Natuurlijk willen personen die er voordeel van trekken de plant behouden. Zelf zeggen de PWFC en APRI vakbonden hierover dat er meer dan 1000 personen werken. Dat er tussen de 1000 en 2000 aannemers hun brood verdienen en dat er tussen de 2000 en 3000 indirecte arbeidsplaatsen meegemoeid zijn. Verder stellen ze dat de raffinaderij tussen de 9 en 11% aan ons Nationaal GDP bijdraagt. Nogmaals wijzen ze erop dat ze de grootste werkgever van vakmensen zijn, en dat ze bijdragen aan de diversificatie van onze economie. Ze stellen dat hun aanwezigheid bijdraagt aan de bekendheid van het eiland. (De foto die een toerist genomen heeft bij het naderen van Curaçao zinspeelt hierop) Volgens hen zijn ze één van de voornaamste contribuanten van de olieindustrie in het Caribische gebied.

Ik laat even in het midden of wat ze claimen allemaal waar is. De Isla raffinaderij heeft er een handje van om zichzelf rijk te rekenen aan personeelsbestand en eigenbelang, en arm te rekenen aan de ellende en overlast die ze veroorzaken. Feit is dat sinds de tijd van de Shell het aantal werknemers elke jaar weer is gedaald. De 12000 werknemers zijn volgens eigen zeggen gedaald naar 1000. Laten we daarom van dit kleine groepje werknemers geen issue maken. Bij de 9 tot 11% bijdrage aan ons nationaal GDP zet ik grote vraagtekens. Zij zelf geven toe dat daarin ook de BOO of CRU (de elektrische centrale) verwerkt is.

Wat Isla ons moeten laten zien is hoeveel de raffinaderij precies bijdraagt in dollars en centen en welke onkosten en verliezen daar tegenover staan. Ze moeten naast hun financiële bijdrage een lijstje maken wat het de gemeenschap kost aan extra gezondheidszorg, straatmeubilair, hotelketens die niet naar Curaçao willen komen of toeristen die geen tweede keer terugkomen. Tel de megajachten die niet terug komen naar Curaçao, vanwege een met olie bevuilde scheepsromp en verstopte waterfilters.

Tel elke keer weer het schoonmaken van huizen die ondergeregend zijn met zwaveldioxide, witpoeder en recentelijk zwavelpoeder en de extra wasjes die gedraaid worden omdat het weer eens roet heeft geregend.

Isla werknemers geven een sterk vertekend beeld. Wanneer Isla de schade, ellende en narigheid van de 3 of 5miljoen gulden van hun bijdragen aftrekt dan kosten ze onze maatschappij rond de 120 miljoen gulden. Daarnaast houden ze ons gegijzeld om meer en duurzame werkplaatsen te creëren en forceren ze ons groengebieden te raseren, dus van begroeiing ontdoen (rosa mondi) om huizen te bouwen. Daar moet we even bij stilstaan.

De vraag echter die elke volksvertegenwoordiger zich zou moeten stellen is niet of de raffinaderij moetworden aangehouden of dat we er mee moeten ophouden. De discussie moet niet gaan over het behoud van de raffinaderij maar over de toekomst van ons land. Wat is beter voor Curaçao? Niet wat beter is voor de raffinaderij, de PDVSA of Venezuela.

Gaat het de volksvertegenwoordigers om de 1000 huidige werknemers of gaat het om tienduizend permanente duurzame nieuwe arbeidsplaatsen die in korte tijd gecreëerd kunnen worden? Gaat het erom de toekomst in eigen hand te houden of willen we onze toekomst leggen in handen van onze Venezolaanse buren? Gaan we een keer duurzaam op eigen kracht en steunend op onze eigen duurzame natuurbronnen verder of laten we ons weer overhalen op de steun van een ander?

Dat is de hamvraag. Dat is de essentie van de zaak.

Duurzaam als in bestendig houdbaar onvergankelijk is niet zomaar een modeterm. Het is de meest essentiële overweging naar onze toekomst. Als bij voorbaat de vraag draait om de raffinaderi,j dan zou de discussie snel afgelopen moeten zijn. Isla, de raffinaderij, kan niet wedijveren met een duurzaam project zoals GreenTown. Het is mispels met shimarukus vergelijken. Een duurzame schone industrie met duizenden kansen tegen een wegkwijnende industrie die het eiland vanwege haar aanwezigheid alleen maar meer werklozen oplevert is geen vergelijk. Het is geen optie meer.

Beter 10 GreenTown visies in de lucht, dan de lucht van één Isla. GreenTown kan er komen. Heeft bestaansrecht. Alles staat klaar om te starten. Ook geld is er. Politieke wil ontbreekt. De meeste Isla-werknemers, die hun baan gaan verliezen, kunnen in de metallurgische industrie overstappen. Waar wachten we op?

Andrés Casimiri – Voorzitter
Stichting GreenTown Curaçao

Oil Refinery Smoke Over Curacao

15 reacties op “Ingezonden: open brief aan Staten”

 1. Hmmmm vind het verhaal van mr. Casimiri niet erg sterk. Waar zijn de echte gefundeerde argumenten? Klinkt mooi, maar op deze wijze wel populistisch gebracht.
  Wie garandeerd het succes van Greentown?
  Als je je brief hiermee aflsuit: “Beter 10 GreenTown visies in de lucht, dan de lucht van één Isla.” ….Dan zeg ik: “Hebben we ook niet veel aan op dit moment”.
  En wie besluit zomaar dat deze mensen dan maar in de metallurgische industrie kunnen overstappen?
  Er zal vast wel een degelijk rapport zijn, maar laat dat dan maar zien. Klinkt nog allemaal wolkerig.
  En andere alternatieven dan blind staren op slechts deze 2 mogelijkheden…..?

 2. Ik ben er niet van overtuigd dat de ISLA hier wil blijven na 2019.
  Ze zijn niet van plan om grote sommen geld te investeren om een millieuvriendelijke fabriek neer te zetten.
  De vraag is dan:
  Willen wij als land geld verdienen door de verkoop van de terreinen aan een ieder die er in wil investeren of gaan we geld uitgeven om een ultra moderne fabriek te bouwen? Gezien de mislukking van de BOO hebben we niet de kennis in huis om dit te realiseren (of laten realiseren en controleren). Ik zie teveel risico’s om een nieuwe fabriek neer te zetten. Ik ga voor het Green town idee. Dat heeft voor de langere termijn een veel betere spin-off.

 3. De regel van Arthur Schopenhauer gaat ook binnen dit onderwerp op:

  All truth passes through three stages:
  – First, it is ridiculed.
  – Second, it is violently opposed.
  – Third, it is accepted as being self-evident.

  Gezien de diverse boze reacties hieronder zitten we vermoedelijk in fase 2 😉
  Ga vooral door Andres, maak ons bekend met realiteit en de waarheid. Elk slachtoffer, kind, dier, natuur of volwassene, is nog steeds 1 te veel.

 4. Greentown maakt geen enkele kans als venezuela de fabriek open wil houden na 2019.
  want onze corruptici zullen buigen voor venezuela en hun steekpenningen.

  Maar er is een ander groot pobleem.
  waar ik nog niemand over heb gehoort:
  oude fabrieken gaan vaak met een knal ten onder en waarschijnlijk met een hoop slachtoffers.
  Naar mijn idee is het niet de vraag of dit kan gebeuren, maar de vraag is wanneer….
  Er zijn al diverse incidenten geweest.
  en een fabriek van bijna 100 jaar oud, moet het een keer begeven.
  Ik hoop van niet, want op dit scenario zit niemand te wachten.
  Is curacao voorbereid op dit doemscenario?

 5. Nog 2 vragen:

  PAIS wenst een open en transparante discussie over het upgraden danwel ontmantelen van de raffinaderij Isla, samen met het volk. Dat is een stap in de goede richting. Maar waarom wil regering Asjes dan het het kennelijk ‘te hete’ SESNA rapport 2005 (gemaakt door de EU, met de cijfers van financiële impact van de raffinaderij op de economie van Curaçao) dan niet prijsgeven?

  En maakt de Centrale Bank nu nog even snel snel een eigen economisch rapport?

 6. @ Sander. Ik ben zeker positief over Green Town al is het wel onzeker of de investeerders staan te trappelen vanwege de instabiele situatie en de politieke kwaliteiten. Institutionele beleggers moeten 60% van hun winsten in de lokale economie steken. Waar blijven zij of zijn hun voorwaarden te streng? Ik ben het met cur eye eens, dat we er klaar voor moeten zijn. Het slechtste en domste scenario is immers om in 2019 geen raffinaderij meer te hebben en ook geen alternatief, omdat we weer eens te laat zijn.

 7. Prima verwoord Andres!

  Er zijn geen rationale, noch economische reden te bedenken voor het standpunt om de sterk vervuilende Isla-raffinaderij voor Curacao te behouden, danwel te upgraden.

  Redenen waarom deze lobby toch plaatsvindt -inclusief een laster-campagne tegen SMOC- zijn slechts te vinden bij PDVSA en in de Curaçaose politieke arena (bij enkelen).

 8. misschien had ik de woorden ” ik weet ” moeten vervangen voor ” ik ben er van overtuigd ”
  Maar de negatieve reacties die ik hier lees zijn van angsthazen, die alles bij het oude willen laten.
  Dat gebied daar is goud waard, voor overslag bedrijven, voor jachthavens, voor recratie woningbouw, bedrijven enzovoort.
  Nu zien de toeristen een stinkfabriek en gaan de volgende keer naar een anderl tropisch eiland.
  die stinkfabriek veroorzaakt ziektes en milieuschade.
  Curacao kan op de wereldkaart gezet worden, door dit gebied te ontwikkelen.
  De investeerders zullen zeker willen investeren, dat is wat ze doen.
  het geld moet ergens geinvesteerd worden.
  Dat zal een hoop bedrijven doen aantrekken om zich aldaar te gaan vestigen.
  Ik geloof echt dat dit plan de vooruitgang van Curacao kan betekenen.
  Maar de angsthazen zullen dit tegenwerken en Smoc zal verder strijden, totdat de fabriek moet sluiten van de internationale rechtbank, want investeren in die roest zooi zal venezuela niet doen.
  dan hebben we niks….geen banen, geen inkomsten, maar wel een hoop oud roest.
  in een smerig gebied.
  het kan schoongemaakt worden, maar dan moet er wel een plan achter liggen die het rendabel maakt voor de investeerders..
  En dat plan is Greentown.

 9. @Henk Op dit moment krijgen we juist geld van het buitenland binnen (deviezen) door olie te verkopen aan andere landen.

  Henk, je weet wel dat die olie niet van ons is he… we raffineren het gewoon. We krijgen huur voor de fabriek. De winst van de olieproducten is voor Venezuela…Wij moeten op marktprijzen inkopen. Buitenlandse inkomsten zijn meer de gelden die de haven vangt voor de olieschepen etc. i.m.h.o

 10. Beste R,

  Los van de vraag of Green Town de oplossing is.
  Geluisterd naar het staten debat over de isla, waarbij het eigenlijk ging over de *must* om over te gaan op gas om de rafinaderij enigszins concurerend te houden.
  Zie ik weinig toekomst in onze rafinaderij, tenzij we hier zelf olie of gas kunnen winnen. 2019 komt en snel ook.
  Moeten wij zoals Cooper zegt: “ik praat niet over wel of niet idla, isla blijft. Klaar.” Of moeten wij ruimer kijken en ook een toekomst zonder isla anticiperen?

  Ik vind ook dat Casimiri iets te makkelijk omgaat met de directe levensonderhoud van 1000! mensen. Maar dat is geen rede om niet naar alternatieven te kijken. Ik ben bang dat wij en onze regering geen donder hebben in te brengen over het wel of niet sluiten in 2019. Die kaarten zijn al geschud. De vraag is alleen zijn wij klaar voor iedere uitkomst?

 11. @Sander >ik weet ook dat dit gebied schoongemaakt kan worden en dat er alleen maar banen bij gaan komen.<

  Beste Sander je schijnt heel veel te weten. Weet jij ook waar al het chemisch afval gedumpt gaat worden? Hoop niet in onze zeeën want dan komt het in onze voedselketen terecht.

  Je weet ook dat er banen erbij gaan komen. Weet jij ook wie die banen moet betalen? Ik hoop niet onze overheid. Op dit moment krijgen we juist geld van het buitenland binnen (deviezen) door olie te verkopen aan andere landen.

  Wat nodig is zijn goede filters op die schoorstenen, begin daar maar eens mee.

  Green Town is een fabel, er zal niets kunnen groeien en bloeien op chemisch afval. Dat gebied is tot in de grondwater aan toe vervuild met giftige zware metalen / zwartelijst stoffen.
  Goede sanering is onmogelijk, onbetaalbaar en maakt Curaçao failliet.

 12. @ Hr.Casimiri
  Een ongefundeerd stuk van Dhr Casimiri. Zolang u geen betere cijfermatige informatie over de
  Isla heeft kunt u er beter over zwijgen.
  U stelt dat “tienduizend permanente, duurzame arbeidsplaatsen in “korte” tijd gecreëerd kunnen worden. Onderbouw dit eens.
  U stelt dat de Isla de gewoonte heeft zich rijk te rekenen,echter de voorvechters van het Green Town project doen niet minder.
  Misschien kunt u eens een cijfermatige voorstelling geven. A: Wat gaat het project kosten (welke investeerders staan daar garant voor en voor welk bedrag)
  B: Wat is op lange termijn de opbrengst (bijdrage nationaal GPD)
  C: Wat zijn de kosten voor de afbraak van de raffinaderij
  D; Wat zijn de kosten van de grondsanering en als dat niet mogelijk is waar wordt deze vervuilde grond gedumpt.
  Kom eens met een open agenda!!
  @Pukkie; Curaçao is al een mooie proeftuin voor de wereld. Ga de mondi maar eens in. Dan kan je trots zijn op de Curacaose bevolking die daar allerlei rotzooi dumpt

 13. U heeft volkomen gelijk mijnheer Casimiri. Het zou verstandig zijn de opmerkingen van Jeremy Rifkin (Youtube) eens goed te bestuderen.
  Curacao zou een unieke proeftuin kunnen zijn voor de wereld, wat betreft gebruik van natuurlijke energiebronnen en waterstof. De bewoners hebben dan echt iets om trots op te zijn, in plaats van een eeuw oude stinkfabriek.
  Helaas prevaleert politiek het eigenbelang en vriendendiensten.

 14. @ À Casimiri.

  U schrijft laten we van deze kleine groep werknemers geen issue maken.

  Het moge duidelijk zijn dat dit een zeer confronterende zin is. Het is geheel logisch dat deze mensen die zich dagelijks inzetten voor hun werk, familie en bedrijf, hun baan willen behouden.
  En niet in U fabeltjes geloven. Omdat ze weten dat U en Uw ( investeerders ) bij lange na niet het loon kunnen betalen dat hun huidige werkgever hen nu betaald.
  En omdat ze weten dat mede door hun inzet en het bedrijf waar ze voor werken het eiland jaarlijks kan genieten van 14 procent aan deviezen invoer.
  Die vogel is in hand en de tien Greentown vogels van U vliegen op ongrijpbare hoogte hoog in de lucht.
  U belangen bij dit alles en de groep waar U voor werkt daar zwijgt U over.
  Voor deze kleine groep werknemers zal U geen issue zijn.
  Er is voldoende plek op dit eiland ( Oostpunt ) om met Uw droom aan de gang te gaan.
  En mocht dat niet lukken verkoop dit fantastische concept dan elders in de wereld.
  En behoed dit eiland voor de confrontatie die U nu duidelijk heeft ingezet.
  Waren er maar meer van zulke kleine groepen hard werkende mensen op dit eiland die dat beetje aan deviezen jaarlijks binnen brengen.
  Inplaats om allemaal cijfers van de raffinaderij op te vragen zou het misschien eerlijker zijn om eens te vertellen wat Uw project gaat kosten, waar dat vandaan moet komen en wie daarvan uiteindelijk rijker gaat worden.
  En welke doorsnee eilandbewoner welkom is in deze fatamorgana.
  Wat al aan de kaak is gesteld in de tweede kamer van Nederland die de bui al ziet hangen.
  Het verschil tussen rijk en arm zal alleenmaar toenemen.
  Uiteindelijk zullen de rijken snakken weg te gaan als ze merken dat hun investeringen en onroerend goed hier niets meer waard zal zijn.
  Omdat het eiland dan simpelweg echt failliet zal zijn.
  Weet aan welke confrontatie U begonnen bent. En wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn.

 15. ik weet dat er genoeg investeerders zijn om in dit grootse plan te stappen.
  ik weet ook dat, als dit plan door gaat Curacao in een stroomversnelling gaat komen en op de wereldkaart komt te staan.
  ik weet ook dat dit gebied schoongemaakt kan worden en dat er alleeen maar banen bij gaan komen.
  Maar ik weet ook dat onze corruptici, voor het eigen gewin gaan en ze krijgen allemaal een lekkere bonus van de PDVSA en de stemming is klaar.
  Greentown maakt met onze politici/corruptici geen enkele kans.
  Greentown is de enige kans die Curacao heeft om uit deze ellende te komen…..