• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

sint maarten Sarah Wescot-WilliamsCURAÇAO – Premier Sarah Wescot-Williams (St.Maarten) in haar radio-programma ‘One on One with the Prime Minister’ heeft kritiek geuit op zowel de media als op minister-president Mark Rutte. Wescot-William zei dat de media Rutte’s uitspraak over onafhankelijkheid uit zijn verband heeft getrokken. Dat meldt Caribisch Netwerk.

“De opmerking ‘als u morgen wilt vertrekken dan belt u even en dan we regelen dat’ is gemaakt in de context van het afstand nemen van constitutionele onderwerpen en meer nadruk op gesprekken over economische ontwikkeling,” zei Wescot-Williams. “De enige opmerking die Rutte maakte was dat als landen onafhankelijk willen worden daarover kan worden gesproken.”

Integriteitsonderzoek
Wescot-Williams bleek minder te spreken over Rutte’s suggestie aan gouverneur Holiday om een integriteitsonderzoek te doen. “Wat mij zorgen baart is dat Rutte heeft aangegeven dat hij dit verzoek heeft gedaan namens hemzelf en minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties. Dat kan helemaal niet. Zulke beslissingen horen in de Rijksministerraad te worden genomen.”

Transparency International

De premier zei dat Rutte ervan op de hoogte is dat St. Maarten al sinds 10-10-10 een integriteitsprogramma heeft dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het Integriteitsbureau van Amsterdam. Ook heeft Wescot-Williams zelf al in maart contact gezocht met corruptie-waakhond Transparency International om een integriteitsscan te laten uitvoeren naar het voorbeeld van Curacao.

5 reacties op “Premier St.Maarten uit kritiek op Rutte”

 1. Wescot maakt zelf deel uit van de corrupte kliek. En die wil ze instandhouden. Ze heeft veel praatjes voor een vogelpoepje op de landkaart met zo’n 40.000 inwoners die nooit zelfstandig de eigen broek kan ophouden.. Minder inwoners dan de kleinste wijk in b.v. Amsterdam. Misschien moet St. Maarten wel weer door Curaçao bestuurt gaan worden. Zo wordt het in ieder geval niets. Behalvie een alsmaar groter Mafia-nest o.l.v. Wescot

 2. Ik deel haar mening over de uitlating van Rutte met betrekking tot volledige onafhankelijkheid van de landen die aangeven dat te willen.
  Wat vreemd vind ik haar verontwaardiging als er een integriteits onderzoek wordt geadviseerd.
  Al 34 maanden wordt er samen met Amsterdam aan een integriteis programma gewerkt en al 5 maanden bestaat er contact met Transparency International, voorwaar een duidelijk bewijs dat zij zelf weet dat er aan deze zaken nogal wat schort op St.Maarten.
  De verstreken tijd in zake van de gevoerde acties en de resultaten tot nog toe geven geen blijk van voortvarendheid en dat er politicie in het koninkrijk zijn die zich hierover zorgen maken kan toch geen bevreemding wekken.

 3. Ik denk dat het goed zou zijn als mevrouw Rozier haar hond eens uit ging laten in de tuin van mevrouw Wescott Williams.

 4. Deze mevrouw heeft geen enkel recht van spreken zolang Sint Maarten een door corruptie doordrenkte bananenrepubliek is waar maffia en drugshandel hoogtij viert en bewindslieden zich inlaten met allerlei schimmige figuren. Doei Wescott-Williams!

 5. In plaats van te wijzen op mogelijke vormfouten zou Wescott Williams zich moeten doodschamen voor de corrupte regeringskliek die ze aanvoert.

  Met een bordeelhouder als minister van justitie en die Patrick van de door en door bedorven Illidge familie waarvan de corruptie op beeld en geluid is vastgelegd maar die gewoon blijft zitten, met goedvinden van Wescott Williams.