slavernijCURAÇAO – Leiders van diverse Caribische landen zijn in Miami bijeengekomen om een gezamenlijke eis te formuleren voor schadevergoedingen van Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland, voor wat zij de voortslepende erfenis van de Atlantische slavenhandel noemen.

De Caribische Gemeenschap (Caricom) heeft de hulp ingeroepen van het Britse advocatenkantoor Leigh Day, gespecialiseerd in mensenrechten, en richt een speciale commissie op om zich op de kwestie toe te leggen, zei Ralph Gonsalves, premier van Saint Vincent en de Grenadines. De wijdverspreide armoede en de ontwikkeling van de regio die maar niet op gang wil komen, zijn toe te schrijven aan de slavernij, aldus Gonsalves. Caricom verwacht ook excuses, maar zegt dat berouw alleen niet voldoende is. “We moeten een passende schadevergoeding hebben.”

Strijdplan
Al decennialang wordt door individuele Caribische landen aangedrongen op een vorm van herstelbetalingen door de landen die het meest hebben geprofiteerd van de handel in slaven. In landen als Jamaica en Antigua en Barbuda bestaan bijvoorbeeld al langer nationale commissies die zich hierop toeleggen. Het strijdplan dat de veertien Caricom-landen eerder deze maand in Trinidad omarmden moet omvangrijker en ambitieuzer zijn dan iedere tot nu toe ondernomen poging.

Regionale commissie
Elk betrokken land krijgt nu een commissie voor herstelbetalingen. Zij sturen gezanten naar de regionale commissie, die onder toezicht staat van de veertien premiers. De landen richten zich namens het Engelstalige deel van de Cariben op Groot-Brittannië, namens Haïti op Frankrijk en namens Caricom-lid Suriname op Nederland.

Onderhandelingen
Leigh Day zal de landen in hun juridische strijd bijstaan. Het advocatenkantoor leverde eerder succesvol slag voor honderden Kenianen die schadevergoeding ontvangen, omdat ze ten tijde van de zogenoemde Mau Mau-rebellie tegen de Britse koloniale heerschappij in de jaren vijftig en zestig werden gemarteld. Groot-Brittannië stemde in juni in met een spijtbetuiging en een schadevergoeding van omgerekend zo’n zestien miljoen euro. Allereerst zal waarschijnlijk via onderhandelingen worden geprobeerd tot een akkoord te komen met de regeringen van de drie Europese landen, zei Martyn Day van Leigh Day.

Bedrag
Aan wat voor bedragen de Caricom-landen denken is niet bekendgemaakt. Gonsalves en Verene Shepherd, voorzitter van de nationale commissie in Jamaica, zeiden eerder dat Groot-Brittannië Britse plantagehouders in de Cariben in 1834, het jaar dat de Britten de slavernij afschaften, twintig miljoen pond betaalden als schadevergoeding voor gederfde inkomsten. Dat bedrag staat gelijk aan tweehonderd miljard pond nu. “Onze voorouders kregen niets”, zei Shepherd. “Ze kregen hun vrijheid en de boodschap ‘ontwikkel jezelf’.”

Precedent
De Britse Hoge Commissaris in Jamaica David Fitton zei woensdag in een radiointerview dat de Mau Mau-zaak niet bedoeld is als precedent en dat zijn regering tegen het betalen van een schadevergoeding voor slavernij is. “Het is niet de juiste manier om een historisch probleem aan te pakken”, zei hij.

© Novum

33 reacties op “Cariben willen geld van Europese kolonisators”

 1. Oh en mevrouw weg met zwarte piet is ook voorzitter van de commissie om geld te eisen van europese landen.. mevrouw heeft dus een ander belang dan de zgn racistische zwarte piet!

 2. @Kenneth de marchena

  de echte nederlandse geschiedenis?? ja slaventransport werd ook door nederland gedaan
  maar die rijkdom die de gouden eeuw heette kwam voor 80% uit handel uit de Oostzee en indie en azie. nu niet gaan doen alsof nederland de slavernij heeft uitgevonden.
  bestaat en bestond al jaren( eeuwen voordat de europese landen dit gingen doen).zelfs ook al in de bijbel vernoemd.
  maar wie vaardigde de contracten uit voor transport en koop van slaven? .. Spanje
  alleen door gevrek aan eigen transport schepen werden deze contracten vergeven aan engeland en nederland.

  schuldige? ja dan moet je naar Afrika gaan waar ze werden verkocht door andere of eigen stammen aan de slavenkopers in Afrika.

  maar ongetwijfeld weet u het beter, de echte rijkdom kwam door massa productie schepen( windmolens/zaagmolens en een zeer rijke laag van boerenbedrijven) waardoor nederland een rijke eeuw kon hebben.

  en over afschaffen slavernij…………bestaat nog steeds op Curacao.
  de illegalen worden uitgebuit en onderbetaald…..maar dat mogen we niet zeggen.

  maar u “nederlandse geschiedenis zal wel veel beter zijn dan de werkelijkheid”

 3. Kolonie:
  Curaçao en de andere Antilliaanse eilanden waren een kolonie ja, maar ook weer geen kolonie zoals andere toenmalige Nederlandse Kolonies waren.
  Het is veroverd en heroverd op de Spanjaarden en anderen.
  De inheemse indiaanse bevolking was door hen al grotendeels verdreven en daarna zelfs volledig verdwenen.
  Daarna was dus van een koloniale “bezetter” geen sprake meer.
  Dit was wel het geval in bijvoorbeeld Indonesie waar de lokale bevolking op een zeer brute manier eeuwenlang onderdrukt is geweest.
  Eindigend zelfs in “moord partijen” (Politioneele acties)

  Slavernij:
  In Afrika bestaat slavernij en slavenhandel duizenden jaren, tot op de dag van vandaag.
  In het rijk Senegambia was een derde van de bevolking slaaf tussen 1300 en 1900.
  Afrikaanse volkeren zoals de Ashanti in Ghana en de Yoruba in Nigeria waren economisch afhankelijk van slavenhandel.
  De Imbangala van Angola en de Nyamwezi van Tanzania dienden als makelaars of voerden oorlog met andere volkeren om slaven buit te maken voor Europeanen.
  Piet Emmer beschrijft in zijn boek De Nederlandse Slavenhandel 1500-1850 hoe in oorlogen tussen Afrikaanse volkeren veel krijgsgevangenen werden gemaakt, die als ze niet vermoord werden als slaven werden gebruikt of verkocht. (bron: Wikepedia, lees het eens volledig)
  Slavernij is al duizenden jaren een feit en is ook zeker niet specifiek gebonden aan kleur, ras of bevolkings groep.

  Alleen al in recente geschiedenis, ondermeer tijdens en na de wereld oorlogen zijn meerdere tientallen miljoen mensen gevangen en of tewerkgesteld geweest, onder de meest erbarmelijke omstandigheden. In de vorige eeuw zijn tijdens alle europeese oorlogen meer dan 100 miljoen mensen dood gegaan en nog meer verwond.
  150 jaar geleden en meer was het leven niet zo als nu.

  Slavenschepen:
  Iedereen aan boord van die schepen ging dood. Niet alleen op slaven schepen op alle schepen.
  Veel normale handels schepen kwamen nooit aan of terug.
  De verslaglegging was beperkt in die tijden ook is geen zuiver beeld materiaal zoals foto’s etc. En als er nu fraude is met cijfers dan was dat toen zeker ook….
  Er is beperkt materiaal verstopt in archieven hetgeen heel veel werk en hoge integriteit vereist om een en ander in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.
  Een goede zuiver beeldvoming is dus niet makkelijk en zou best minder scherp kunnen zijn dan vaak wordt gesteld.
  Ik meen dat ik dat ook terug las in de publicaties van wijlen Els Langeveld.
  Zou dit ook gewardeerd kunnen worden met een speciale plek op Curacao. Misschien een beeld of een naam van een school, of een straat naam.

  In latere jaren tijdens de grote West Zuid en Oost Europese emigraties naar de USA gingen ook enorme aantallen mensen dood tijdens de “vrijwillige” overtocht.
  Daar is uitgebreide verslag legging van en ook beeld materiaal.
  In die tijden waren dingen gewoon anders dan nu.
  Dat was toen.

  De afschaffing van “de” slavernij ging ook niet zo maar.
  Heel veel mensen hebben zich daarvoor tot het uiterste toe voor ingezet.
  Bijvoorbeeld in de USA is daar 4 jaar over gevochten, met zo’n 618.000 doden en 500.000 gewonden.

  “De slavernij” is officieel afgeschaft in Nederland 150 jaar geleden.
  En ja dat is goed.
  En het is ook goed om er bij stil te staan.
  Maar zie ook al die andere ellende zaken die we nu zien als misstanden, huidige en die uit directe en verre verleden.
  Kinderen op Curacao gaan naar school met honger, vandaag….
  Wat heeft prioriteit. Het verleden ?

 4. @lokoloko, je doet jouw naam eer aan. Ooit bij stilgestaan dat die landen geboycot worden omdat de ex-kononisator deze landen niet meer kan uitbuiten?
  Haiti wordt sinds ze onafhankelijk is geboycot. Probeer maar eens handel te drijven met Haiti, je krijgt Frankrijk op jouw dak. Probeer maar handel te drijven met Cuba, krijg je Amerika op jouw dak. Probeer maar handel te drijven met Afrikaanse landen, je krijgt Engeland op jouw dak.
  Dat Spaanssprekende landen het beter doen is omdat Spanje niet aan boycot van ex-kolonien doet. Amerika was de laatste kolonisator van Cuba.
  Men ontneemt een complete bevolking het recht op welvaart alleen maar omdat de bevolking niet meer onderdrukt wenst teworden.
  Beleid van de kolonisator is: slikken of we laten je stikken.
  Anno 2013 is nog steeds niets veranderd.

 5. 1. Dan moet ook Afrika in de buidel tasten voor schadevergoeding: het zijn de eigen mensen die hen hebben verkocht.
  2. In plaats van een schadevergoeding zou ik vliegtuigtickets ter beschikking stellen voor degenen die het hier niet prettig vinden en het kennelijk beter lijkt in het land van verre herkomst: alsof het hier zijn een straf is ten opzichte van daar in Afrika leven.
  3. Zowel de Europeanen als de Afrikanen horen hier niet thuis: Indianen zijn hier de oorspronkelijke bewoners. We zijn samen met elkaar gekomen en niemand moet ook maar iemand schadevergoeding betalen. Als je hier niet wilt zijn kun je ergens anders heen: je bent vrij om te gaan en staan waar je wil.
  4. KIJK NAAR DE TOEKOMST en wat je kunt doen om die voorjezelf beter te maken (gekke tip: een opleiding ?)

 6. Laat deze Cariben maar eerst goed uitzoeken wat de Eigen politici hebben gestolen van de Eigen land.. en daarna zal de titel zijn Cariben willen geld zien van Eigen politici!

 7. Het zou de Caribische premiers sieren als ze zich allereerst ontdeden van hun criminele collega’s. Deze 14 premiers zijn een bont gezelschap waar ook mensenrechtenschenders, drugdealers en fraudeurs deel van uitmaken. De Caribische landen hebben ondanks massieve economische steun van met name de voormalige kolonisatoren hun samenlevingen maar mondjesmaat kunnen ontwikkelen en niet de gewenste welvaart gebracht. In plaats van naar herstelbetalingen te zoeken (nieuwe vorm van bedelen) doen deze heren er beter aan de ongekende criminaliteit en corruptie in hun landen aan te pakken. Deze aanslag (criminaliteit, corruptie, incompetentie) op het Caribisch gebied is niet het gevolg van de slavernij maar wordt veroorzaakt door incompetente en corrupte politici.

 8. Hee Kenneth, verdiep jij je eens echt in de Nederlandse geschiedenis. Dan kom je er achter dat er slechts een paar mensen rijk zijn geworden van slavernij, en dat de rest gewoon moest ploeteren voor een grijpstuiver of minder, op het land, later in fabrieken, net als ieder ander op de wereld. De geschiedenis van een groot deel van de bevolking van Europa wordt gekenschetst door hongersnoden (nog tot laat in de negentiende eeuw), ziekteplagen, uitbuiting en rechteloosheid. Het valt wel mee wat voor invloed de slavenhandel en de slavernij in een ver deel van de wereld op hun leven heeft gehad. Ze moesten zelf ook ploeteren voor andermans rijkdom. De huidige welvaart is pas na de tweede wereldoorlog ontstaan en beter verdeeld.

 9. In nederland hadden we de tweede wereldoorlog. Na de oorlog heeft het volk hard gewerkt om te komen waar we nu zijn.
  En niet met de hand op nee hard werken,laat ze daar maar eens een voorbeeld aan nemen.

 10. Dat is dus weer decennia lang volop brood op de plank voor de advocaten. Voor de rest zal het een heilloze missie worden, die meer gaat kosten dan opleveren/

 11. @hypocriet.. Slimme sturende vraag maar daar trap k niet in. Is weer een HEEL ander discussie.. Blijf gewoon bij de feiten hypocriet.. Curacao heeft niks te maken dit bericht, curacao is niet lid van de caricom. Als versgeperst ooitt met de stelling komt waar jij op doelt is een ander vehaal..

  Waar De bewindslieden van Curacao fout zijn ben ik de eerste die kritisch is maar waar Curacao oneigenlijk wordt aangevallen ben k ook de eerste om te vermelden dat t nergens om gaat..

 12. Deze “Claims” hebben niets met emotionele schade te maken. Pure wanhoop om financieele genoegdoening te krijgen voor het eigen falen.
  Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er in die periode plaats heeft gevonden.

  De (ei)landen die een schade vergoeding eisen, kunnen als het zo moet dan ook maar de rekening van de infrastructuur terugbetalen.
  Iedereen die in landen als Ivoorkust, Nigeria en Senegal is geweest, kan zien dat de erbarmelijke omstandigheden in sommige landen, niets met de Europese invloed te maken heeft. In tegendeel, het kleine beetje beschaving die men heeft, heeft men aan de vroegere kolonisator te danken.
  Het zit in de mensen zelf, niets meer en niets minder.

  Men zou eens op moeten houden met zeuren, en bijvoorbeeld eens gaan werken…..
  Ik woon al meer dan 10 jaar in Zuid Oost Azie, de gemiddelde Caribische Afrikaan zou eens een kijkje moeten nemen hoe men hier met armoede omgaat.

 13. Een goed begin van deze Caricom landen. Dit moet inderdaad gezamelijk aangekaart worden ipv indivdueel, eigenlijk moet Amerika ook mee gaan bemoeien dan zul je zien hoe die arrogante Europeese houding snel zal veranderen in ja knikkerij. Europa heeft haar mond vol over herstelbetalingen voor de tweede Wereld Oorlog door Duitsland en Japan, dus nu ook niet zeuren, de Cariben is inderdaad laat mee maar zeker niet te laat. Kijk hoe Nederland Suriname achter gelaten heeft in 1975, schandalig gewoon. Ik hoop echt dat ze winnen. En ja slavernijverleden zal altijd iets blijven waar de Europeanen niets van willen weten, maar dat is HUN probleem.

 14. Valt het niemand op dat juist op die eilanden, waar de blanke kolonisator zich niet vermengd heeft met slaven en hun nakomelingen maar vertrokken, er de grootste armoede heerst?
  Het eerste eiland, Haiti die de blanken verjoeg is er het slechtste aan toe.
  St. Lucia, Grenada etc. zijn 98% zwart en het verschil in welvaart met de eilanden waar er wel blanken bleven wonen, zoals Guadeloupe, Martinique, St. Maarten, Dominicaanse Republiek en zelfs Cuba is enorm. Rara hoe komt dat? Trek je conclusie.

 15. Kunnen we de voormalige slaven dan ook aanspreken op het kiezen van de mafiosoMFK/PS regering en de het tekort van honderden miljoenen dat daar het gevolg van was en waar Nederland (want nos mes no por) voor mag opdraaien?

 16. Wel een creatieve oplossing, typisch ook!…zonder te willen werken toch proberen geld los te peuteren…

 17. Deze caribische landen zien geen andere uitweg dan hun rol als slaaf ten gelde maken.
  Laten we blij zijn dat Curacao die fase is ontstegen.
  Het Curacao (post Wiels) is op weg een eigen waardigheid op te bouwen zoals Aruba.

  Tenzij…Asjes knel komt met onze mafia en een uitweg moet zoeken, dan gaat het alsnog goed mis. Raar dat PAIS geen rol van betekenis speelt en als bijwagen af en toe klein grut mag doen.

 18. @obi, leg me aub uit waar ik de link heb gelegt met Curacao.. Wellicht dat mijn verhaal over de andere eilanden jou meteen doet denken aan Curacao.. maar dat is jouw probleem!

 19. @hypocriet.. waar gaat dit allemaal over????? Weer zo’n antwoord om moedeloos van te worden. Dit bericht heeft 0,0 niks nada noppes met Curacao te maken.. Zo kan alles wat er in de wereld gebeurt worden vertaald naar Curacao.. doet mij denken aan dat bericht toen er iets op Statia werd gezegd en men hier op versgeperst afging op Curacao.. zonder enige reden.. keer op keer wordt het meer beaamt dat mensen echt niks beters te doen hebben dan om elke aangelegenheid.. als er zelfs iets in Papoea Nieuw Guinnea gebeurt. Curacao erbij te betrekken en in de negatieve daglicht te stellen of door t slijk te halen.. -_-“

 20. Beetje raar want de meerderheid van de Surinamers zijn een Javanen en Hindoestanen.. die zijn niet als slaaf gebracht.. Dan heb je nog de joden, chinezen, boeroes en libanezen die er wonen.. zijn ook niet als slaaf gekomen.. de creolen zijn een mix van alles.. de aanwezige indianen zijn niet als slaaf gekomen en een groot deel van de afrikaanse slaven zijn eigenlijk er gekomen toen het nog van Engeland was (daarom hebben ook veel surinamers een Engelse achternaam).. Veel van de plantages waren ook in handen van bv buitenlanders… en dan moet Nederland betalen voor wat precies?

 21. Cariben willen geld! Wie niet? Wat is hier het nieuws?

  Laat iedereen die slaaf geweest is zich maar melden, met bewijzen, dan zullen we zien in hoeverre die persoon benadeeld is.
  We tellen al die schadeclaims bij elkaar op en trekken daar van af de waarde van het grondgebied en het onroerend goed dat verkregen is bij de onafhankelijkheid. Trekken er van af de kosten van het vervoer naar de Cariben, de kosten van verwerving van de slaven, het geboden onderdak, de kleding en voeding, opleiding, enzovoorts.
  Hopen maar dat er tenslotte dan geen negatief bedrag onderaan de streep overblijft.

  Er moet natuurlijk een verdeling komen in de aanspraken naar de schuldigen, te weten de broeders in Afrika die hen verkocht hebben, de handelaars die hen gekocht hebben en de eigenaren die hen tewerkgesteld hebben.
  Dan is het natuurlijk nog de vraag in hoeverre iemand slaaf is geweest. Als je vader plantagehouder was, ben je dan half slaaf geweest? Heeft je moeder vervolgens een leuke Europeaan ontmoet ben je dan een kwart slaaf? Komen er geen ex-slaven met valse schadeclaims zoals die “bestolen” stagiaires?

  Kortom, ik ben zeer benieuwd waar men mee komt. Niets waarschijnlijk, het is gewoon niet te doen. Iemand die enigszins intelligent is begrijpt ook wel dat dit soort zaken in de landen van de voormalige kolonisatoren niet serieus genomen kan worden. Men zou wel gek zijn. Een combinatie van frustraties, nattevingerwerk en bluf van geslepen lieden met hun eigen agenda’s, meer is het niet.
  Laat men zich ook eens voorstellen wat de reactie zal zijn op zo’n claim van de huidige inwoners van die landen, die nooit iets met slavernij te maken hebben gehad, maar wel te maken hebben met Caribische landgenoten die zich misdragen, van de sociale voorzieningen leven, en dan geconfronteerd wordt met absurde eisen uit die hoek tot schadevergoeding. Aan lieden dus die nooit kunnen aantonen benadeeld te zijn omdat ze zelf niet eens weten wat hun eventuele slavernijverleden dan wel is.

  Als het onderwerp niet zo ernstig was zou men als een grote cynische klucht kunnen zien.

 22. kansloos!!
  de daders en slachtoffers liggen al meer dan 100 jaar op het kerkhof.
  maar er wordt weer geld verdient door een paar louche advocaten.
  en men maakt zich weer blij met een dode mus.
  ga gewoon eens fatsoenlijke regeringen aanstellen ipv al die maffia regeringen in dit gebied.
  Armoede wordt in stand gehouden door deze mafiosa figuren!!!
  wanneer gaan ze dat hier begrijpen???

 23. Echt triest vind ik de reacties…Soms moet je eerst je geschiedenis gaan leren voordat je reageert op zo’n onderwerp. Vraag eerst wie de schuldige waren van de slavernij en wie de laatste waren die het afschafte. Ze werden ontvoerd, verkracht, uitgebuit, gemarteld, misbruik en vermoord…..en dankzij hun hebben jullie nou het mooie leven te danken wat jullie vandaag hebben…Echt heel erg triest…Ik zou jullie wel de Nederlandse geschiedenis willen leren…De echte Nederlandse Geschiedenis!!!!!

 24. @danx80 en Obi, ook in deze caricom landen zijn de politici corrupt net zoals in Curacao. Oorzaken van armoede daar ligt ook aan wanbeleid en corruptie van juist deze regeringen!

 25. @ Maran Benders. En niet te vergeten de honderden miljoenen aan bijstandsuitkeringen.

 26. Vrienden, wees gerust. Dit is een Caribische droom (afhankelijk zijn, slaaf zijn vand e Europese Kolonisator) waar geen land in Europa aan wil meewerken. Er zal nooit een cent van Europa naar de Cariben meer gaan, dit is een verloren zaak. Maar in de Cariben dromen ze liever dan te werken…

 27. Zo zie je maar weer dat de meesten die reageren totaal niet weten waar ze over praten. Er staat nergens dat Curacao meedoet! Curacao is niet eens lid van de Caricom!! Blijf eens bij de feiten mensen en voorkom deze hersenscheten.. Moedeloosheid. -_-“

 28. Sommige mensen kunnen niet lezen. Stond er ergens Curaçao in dit verhaal? Ik dacht dat ze het over caricom-lid Suriname hadden die ook een gezamenlijke claim gaat indienen op Nederland.

 29. Die armoede komt door de lage arbeidsproduktiviteit van de inwoners van de eilanden (‘geen zin in werken’) en de corruptie van de overheden (ook ‘geen zin in werken, ik steel liever van het volk’-mentaliteit). Waarom kwam NL er na de oorlog in 10 jaar weer bovenop? Juist ja, onze (groot)ouders werkten verschrikkelijk hard, leefden zuinig en gaven geen geld uit aan sieraden, grote auto’s en overdaad aan drank en feesten. Overigens is het in Afrika nog erger, dus de Cariben mogen blij zijn met de erfenis die ze mee hebben gekregen.

 30. Laat Schotte bij de rechter aantonen dat de armoede op Curacao aan de slavernij te wijten is ! De rechter zal vragen naar malversaties, maffia- inmenging, min. van financiën die niet weten wat debet en credit is, nepotisme, personeelstoevloed bij Aqualectra enz enz. Case closed.

 31. Gaan deze politici dan ook zichzelf aanklagen? Aangezien zij juist de reden zijn dat er zoveel armoede is op de eilanden.. tientallen jaren van corruptie en vriendjespolitiek! De landen hadden geen schulden toen ze onafhankelijk werden (maar kregen wel een gouden handdruk). en nu wel..

  Ik verwacht dat Nederland nu ook een claim gaat indien bij Marokko (voor tot slaaf maken van Nederlanders) bij de vikingen, bij de romeinen, bij de duitsers, engelsen, spanje en fransen voor de meerdere aanvallen en bezettingen van Nederland!

 32. Misschien is dat wel het belangrijkste in een mensenleven: vrijheid zodat je jezelf kan ontwikkelen. Tegenwoordig ruilen we vrijheid zo makkelijk in voor cadeautjes van de overheid. Het zal ons nog duur te staan komen.

 33. Hebben we in Europa de schade aangericht door criminelen uit deze landen al in kaart gebracht?

  Alleen hun verblijf in de ‘staatshotels’ kost de Nederlandse belastingbetaler al 200 euro per gedetineerde per dag.