• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt MFK-Statenlid Amerigo Thodé zijn open brief aan Tweede Kamerlid André Bosman.

WIN TODAY AND LOOSE A LOT TOMORROW

‘Thodé begrijpt niets van parlementaire democratie’: zo citeert de correspondent van het Antilliaans Dagblad in Den Haag in de krant van dinsdag 23 juli de heer Andre Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD.
Als politicus weet ik, dat als een politieke tegenstander op jou kritiek reageert met een stoot onder de gordel, dan heb je doel getroffen en heeft hij eigenlijk geen enkel weerwoord.

Wat heeft de heer Bosman getriggerd tot deze ondermaatse reactie?

Ik heb namens de MFK-fractie in de Staten aan Minister-president Rutte tijdens diens bezoek aan Curaçao een protestbrief overhandigd. Ons protest betrof een initiatiefontwerp ter regulering van de vestiging van inwoners van Curaçao in Nederland, dat kort tevoren door de heer Bosman bij de Tweede Kamer (opnieuw) was ingediend.
Wij wezen de heer Rutte er op, dat dit ontwerp, net zoals diverse eerdere Nederlandse voorstellen, in strijd is met het Statuut, met internationale verdragen, met de Nederlandse Grondwet en nog meer. Lees het advies van de Raad van State er maar op na.

Bovendien zijn er met Nederland afspraken gemaakt over hoe verder te handelen over het vraagstuk van het inter-landelijk verkeer binnen het Koninkrijk. Ik herhaal: er zijn afspraken gemaakt, en horen we niet altijd, dat afspraken in beton gegoten zijn? Wie ook weer hebben wij dat vaak horen zeggen?

Wij hebben de heer Rutte 4 verzoeken gedaan:
1. Wij verwachten van hem als Minister-President van Nederland dat hij toezeggingen zal nakomen en dat hij zich aan afspraken zal houden.
2. Dit voorstel niet te steunen en te trachten als VVD-leider het VVD-lid de heer Bosman te bewegen tot intrekking van het ontwerp.
3. Voor het geval het initiatiefontwerp mocht worden aangenomen door het Nederlandse Parlement, verwachten wij dat hij met een bekrachtiging niet zal instemmen.
4. Dat wij erop rekenen dat hij als voorzitter van de Rijksministerraad zijn verantwoordelijkheid draagt en het ongedeelde Nederlanderschap zoals vastgelegd in het Statuut, de Rijkswet op het Nederlanderschap en de geldende grondwettelijke en internationale verdragsverplichtingen onverkort zal handhaven en waarborgen.

De heer Bosman vindt deze verzoeken kennelijk in strijd met de parlementaire democratie. Of de heer Bosman heeft onze brief niet gelezen, of hij heeft de brief niet begrepen of de heer Bosman zit wel in het parlement in een democratie maar weet desondanks toch niet wat het begrip parlementaire democratie inhoudt.

Wij zenden een kopie van onze brief aan de heer Rutte als bijlage mee, zodat de heer Bosman deze alsnog kan (her)lezen en wellicht begrijpen. Dit biedt de heer Bosman alsnog de mogelijkheid om te reageren op de essentie van onze protestbrief, in plaats van niet ter zake doende opmerkingen te maken.

Onze verzoeken zijn niet anders dan de vele verzoeken die dagelijks door de mede-Tweede Kamerleden van de heer Bosman richting ministers worden gedaan. Of mag hier niet, wat in Nederland wel mag? We houden het voor mogelijk dat de heer Bosman dit inderdaad vindt.

De kortzichtigheid van politici die de weg van de minste weerstand kiezen en aan allochtonen-bashing gaan meedoen om snel te scoren en de aan de PVV verloren kiezers terug te winnen, is bekend.
Misschien wint de heer Bosman die stemmen ook terug, maar wat Nederland en het Koninkrijk met dit soort attitudes aan goede naam en aanzien in de wereld verliest, is niet goed te maken om maar te zwijgen over de gevolgen voor Nederland als exportland, op zoek naar nieuwe markten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.
Win today but lose a lot tomorrow and the years thereafter.

Rita Verdonk, Hero Brinkman, Eric Lucassen. Een VVDer en twee PVVers die net zoals de heer Bosman hemel en aarde bewogen hebben om de toelating van inwoners van Curaçao tot Nederland te beperken. Rita Verdonk, daar hoor je niks meer van. Hero Brinkman zit achter het raam in zijn boerderij naar de weilanden te staren. En Eric Lucassen, wat had die ook al weer? Leert de heer Bosman niet van de geschiedenis?

Wij van de MFK zullen ons blijven inzetten voor de gelijkwaardigheid van de landen van het Koninkrijk en gelijkheid tussen de burgers van die landen.

Amerigó Thodé

31 reacties op “Ingezonden: Open brief aan Bosman”

 1. Waren we overigens voor Thodé binnen het koninkrijk niet allemaal gelijk ?
  Hoe verklaart hij die 80/20 regeling dan ?
  Allemaal gelijk, maar de één een beetje meer gelijk dan de ander ?

 2. ik denk dat er tenminste 1 persoon blij is met deze wet, immers door deze wet word bepaald wie de echte YDK is, of niet meneer Pasman?

 3. @Yudk, hoe je het went of keert.. de MFK is een criminele organisatie waarbij de mensen in de gevangenis horen te zitten.. De PAR kreeg geen geld maar regelde wel dat de miljarden schulden werden betaald door NL (hier was de MFK tegen) en nu hebben we dankzij de MFK weer een milljarden schulden is de armoe nog meer toegenomen en mogen jij en ik nog 5 jaar extra werken!

 4. Hoe je het went of keert de MFK doet tenminste wat, maar de PAR stelt alweer geen vragen. Zakken met geld waren tijdens de PAR-dynastie uit Nederland binnengekomen maar wat ermee gedaan is???
  Er werd wel aan het einde van hun regeertermijn checks aan de lopende band uitgeschreven had ik gelezen maar voor wie???

 5. @Pukkie, ik ken de initiatiefwet van Bosman EN het NL regeerakkoord, ze willen beiden hetzelfde. De minister moet de wet ondertekenen wil hij effect krijgen.

  Als Curacao gaat overleggen komt er een wet waar weinigen last van zullen hebben. Nederland staat bekend om wetten die “gedoogbeleid” mogelijk maken.

  Als Curacao met Asjes voorop, blijft roepen dat het “discriminatie” is, gaat NL er ook hard in, en wordt de wet ingevoerd en scherp gehandhaafd. Aajes mag zijn achterban uitleggen dat hij zo graag bij Nederland wil blijven, dat hij gaat toegeven. Of hij legt zijn achterban uit dat Nederland als sociaal vangnet of crimineel toevluchtsoord, geen rol meer speelt voor Curacao. Nederland is de eerdere uitspraken van Asjes niet vergeten, ook al doet hij nu poeslief.

  Intussen zie ik Aruba in een “side letter” met de NL regering afspreken dat implementatie voor Arubanen tot een nader vast te stellen datum wordt uitgesteld. Die pakken het handiger aan. Let maar op.

 6. @ Philipe Maaskant. Deze wet is een initiatief vanuit de Tweede Kamer. Inmiddels getoetst en aangepast door de Raad van State en nu klaar voor behandeling door de Tweede Kamer. De regering komt hier helemaal niet aan te pas. Indien de wet daar wordt aangenomen, gaat hij naar de Eerste Kamer, waar het ook een meerderheid voor is, zoals het er nu uitziet.
  U bent wellicht vergeten dat enkele jaren geleden de Curacaose delegatie is weggelopen van de Koninkrijksconferentie in St. Maarten, vanwege de voorgenomen behandeling van dit onderwerp.
  De eilanden hebben hier niets over te zeggen, dit is een Nederlandse wet. De tijd voor overleg is inmiddels wel voorbij, als daar al animo voor was vanuit Curacao. De regering gaat na aannemen de wet publiceren en is verplicht handhaving te organiseren.

 7. U mag niet liegen mijnheer Thodé. Er zijn geen Curacaose barakken in Nederland. De politie maakt geen jacht op Antilianen. Er is in deze wet niets gesteld, wat ook niet in Curacao voor toelating wordt geëist. Deze wet is niet racistisch.
  Geklets voor de bühne van goedgelovigen, dus uitsluitend voor consumptie door MFK adepten, die toch al niet zelf begrijpend kunnen lezen en alles slikken voor zoete koek.

 8. Henki begrijpt Thode niet.

  Want hoor ik nu niet de MFK en schrijft Thode dit op eigen titel, omdat de consensus wetten en het statuut nu wel ineens van toepassing is.
  Was het niet de MFK die toen 10-10-10 een feit was het CFT en andere overeenkomsten ongeldig verklaarde.
  Natuurlijk is het pesten wat die Bosman doet, want hij weet ook wel dat alle veroordeelde YDK als die worden terug gebracht richting Curacao we een huisvestiging probleem hebben.
  Ook als vader heb ik liever dat mijn zoon in een NL gevangenis moet zitten als hij veroordeeld word dan hier in de gevangenis.
  Persoonlijk moet ik er niet aandenken dat onze mensen die een bestaan hebben opgebouwd in NL weer terugkomen. Tenslotte ze kennen onze cultuur niet meer, zullen onze aov plunderen enz. Ik denk dat het beter is bij een langdurig vertrek van ons land zeg 10 jaar ze de gelijke rechten te geven als een europese nederlander. Zodat NL ze niet uit kan zetten.

 9. De bespottelijke openingszin in de brief, geheel ongepast in het Engels: “WIN TODAY AND LOOSE A LOT TOMORROW” is ook nog eens verkeerd geschreven. Het is lose, en niet loose, LOSER.
  Je hebt van diplomatiek geen kaas gegeten. Wat ben jij een dwaas zeg! Je hebt nu op een bordje gegeven wat Bosman en Rutte willen. Als jij representatief bent voor de YDK (en ik vrees dat dit zo is) dan heb je in feite tegen Bosman gezegd: Dump ons zo snel als het halen kan. Wellicht is dat ook je bedoeling en heb je expres je brief op zo’n stupide toon geschreven, wemelend van grammaticale- en stijlfouten. Ik vrees echter dat zoveel geraffineerdheid je geestesvermogens verre te boven gaan. YDK, een prototypische, dat ben je wel. Wees er trots op. In je volgende brief zou ik schrijven over de misstanden in de Nederlandse gevangenissen en het lijden van je zoon…

 10. Ondanks dat Thode een drugssmokkelaar heeft grootgebracht is de man denk ik niet dom. Dat kan dus niet de reden zijn dat hij achter Schotte aanloopt, zoals dat wel de reden is bij statenleden als Pik Pisas.

  De pijnlijke realiteit is denk ik dat Thode bij geen enkele andere partij terecht kan, en dan kun je altijd nog terecht bij de MFK, de afvalbak van de politiek. Het kan niet anders dan dat Thode walgt van Schotte maar als hem volgen de enige manier is om aan een goed belegde boterham te komen dan worden principes snel opzij gezet.

  Stella van Rijn is daarvan het beste voorbeeld.

 11. Meneer Vogel, zet die Thodé 5/10 jaar onder een steen, het resultaat zal zijn dat hij daarna net zo stom er onder uit komt als dat hij eronder is gekropen. Zoiets als die buriku die je uit de mondi haalt. Ik blijf mij afvragen waar Curaçao dit soort politici aan te danken heeft.

 12. Juist MFK moet willen dat nederlandse criminelen/maffia toegestaan worden zich op het eiland te vestigen. Het samenwerken met thans al aanwezige maffia gaat onze Schofte zoals bekend heel goed af.

 13. Wat een onbenul. Gelukkig lid van de MFK inplaats van een politieke partij.

 14. Amerigo Thode: zo zoon, zo vader!

 15. Wow, Thode.
  Dat is allemaal niet mis, vind je zelf ook niet.
  Neem eerst voor 100% afstand van je vriend “Gekke Gerrit” en ga dan voor een hele lange tijd ( vijf tot tien jaar) ergens heel stil onder een grote steen zitten, dan kun je daarna misschien weer normaal in deze maatschappij functioneren.
  Zie dit gewoon als een goed bedoeld advies.

 16. Thode kan wel blaten dat Bosman niet veel snapt van de parlementaire democratie, maar uit de brief blijkt dat Thodé zelf er nog altijd niet veel van heeft begrepen.

  Thodé schrijft:

  2. Dit voorstel niet te steunen en te trachten als VVD-leider het VVD-lid de heer Bosman te bewegen tot intrekking van het ontwerp.

  Rutte is de minister-president en heeft als zodanig weinig over de parlementariërs van de VVD te zeggen. Thodé had zich beter kunnen richten tot Halbe Zijlstra, die immers de fractievoorzitter van de VVD in de 2e kamer is.

  3. Voor het geval het initiatiefontwerp mocht worden aangenomen door het Nederlandse Parlement, verwachten wij dat hij met een bekrachtiging niet zal instemmen.

  Thodé vergeet hier voor het gemak maar even dat dit een initiatiefwet is die door de 2e kamer zelf wordt ingediend. De regering of de minister waar dit onderwerp onder valt hebben hier weinig mee te maken. Zodra de 2e kamer het wetsvoorstel aanneemt gaat het naar de 1e kamer en wanneer die er ook mee akkoord gaat dan is de wet een feit.

  De regering kan misschien nog wel kiezen een motie naast zich neer te leggen, maar bepalen dat een legale wet niet wordt uitgevoerd……….nee, niet echt. Eenmaal aangenomen moet de regering deze wet publiceren en voor de rest kunnen ze er weinig meer aan veranderen.

  Maar los van dit alles vraag ook ik me af waarom Thodé voor het gemak maar blijft vergeten dat er helemaal geen sprake is van gelijke kappen in het koninkrijk.
  Wanneer Thodé zo graag over gelijkheid spreekt dan verwacht ik ook dat hij de zaken even recht gaat trekken hier op het eiland.
  Misschien moeten we met z’n allen maar eens een open brief aan Thodé en de MFK sturen, kijken hoe hij daar op reageert.

 17. Meneer Thodé, zelfs de Makaba criminelen zouden julie moeten verwelkomen. Die gasten brengen miljoenen euro’s mee en geven dat ruim uit op Curaçao. Jullie criminelen die naar Nederland afreizen proberen eerst bij de diverse sociale diensten uitkeringen los te peuteren en on the side jatten, beroven zij oude vandagen, vermoorden elkaar (noem het alleen als feit voor de rest vind ik dat wel prima als er maar geen colleteral damage plaats vind). Kijk maar eens naar het percentage YdK die deel uitmaakt van onze gevangenis bevolking en zelfs jij moet dan toch beamen dat er duidelijk iets fout zit met je landgenoten en dat vind ik wel heel erg stom met zo’n zoon als jij hebt.

 18. @ED, Dat noemen ze makamba pesten..

  Trouwens vreemd.. ik moet volgende week mijn sedula verlengen en bij Bentana di Informashon zeiden ze dat ik alleen mijn oude sedula en 15 gulden moest meenemen.. Ook mijn paspoort eerder zonder problemen verlengt.

 19. Amerigo Thode heeft wel lef om te pleiten voor vrij personenverkeer vanuit Curacao terwijl uitgerekend zijn zoon dat vrije verkeer misbruikt heeft door met zijn lichaam vol geplakt met drugs naar Nederland te vliegen.

  Zie, met dank aan Versgeperst, onderstaand artikel.

  Zoon Thodé nog twee weken vast

  CURAÇAO – Drie leden van de band Prestige die dinsdag werd aangehouden op Schiphol wegens drugssmokkel, blijven nog twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag beslist, meldt het Openbaar Ministerie. Onder de drie leden zit ook de zoon van Statenlid Amerigo Thodé.

  De band keerde terug van een optreden op Curaçao. Bij controle van de Koninklijke Marechaussee en de douane bleek dat drie bandleden circa tien kilo cocaïne bij zich hadden, verstopt in instrumenten en op hun lichaam geplakt. Omdat de bagage van de muzikanten gezamenlijk was ingecheckt, werd de hele band gearresteerd. De overige bandleden werden afgelopen dagen al vrijgelaten.

 20. Thodé “vergeet” gemakshalve dat het niet Bosman is. Ook Rutte en de PvdA hebben het in het NL regeerakkoord opgenomen. Inderdaad: afspraak is afspraak zullen ze daar denken, dus komt er zo’n regeling.

  Het stomste is om niet in dialoog te gaan en alleen maar “onrecht” te blaffen. Dan zal er vanuit NL gezegd worden: zie je wel, er valt niet met ze te praten, wat moeten we ermee, “Zijn ze nog niet weg, Ze wilden toch zelfstandig?’

  In een dialoog kun je aangeven dat je begrijpt dat Nederlanders het lastig vinden dat ze op Hato in de rij van buitenlanders moeten staan; afschaffen dat gedoe.
  Je kunt ook aangeven dat je best begrijpt dat criminelen niet vrij moeten verhuizen [aan beide kanten].

  Ik denk dat je met die twee concessies de zaak heb geregeld. Die reactie is nu ook aan de Staten gevraagd.

  Als Curacao echter zegt: (door niet te reageren bijvoorbeeld) nee, wij willen jullie als Europese Nederlanders toch als buitenlanders blijven behandelen op Hato en ja, wij willen graag dat onze criminele jongeren oprotten naar Nederland, dan is de reactie van Nederland te voorspellen..

  Ik hoor het Rutte al zeggen: Het is niks, het zal nooit wat worden, dus we gaan door met de wet, zoals in het regeer akkoord staat. Thode wordt bedankt voor zijn bijdrage: precies in de roos, precies wat Bosman en Rutte en de PvdA willen. Bingo! zullen ze daar denken, we hebben ze!

 21. De Paard van Sinterklaas, hoe toepasselijk.

 22. Thode, was het niet zijn zoon die drugs smokkelde naar Nederland? en dan durf je dit te zeggen? Oh ja nu snap ik het.. anders kan zijn zoon niet meer drugs smokkelen naar nederland.. zoals de waard vertrouwt zijn gasten

 23. @ Thode

  Wat een belachelijk verhaal. Waarom moet ik als Europese NL mijn verstigingsvergunning laten zien wanneer ik mijn cedula moet verlengen ? Ik woon al meer dan 15 jaar op Curacao. En als je het papier niet hebt, krijg je dus geen cedula, moet je aangifte doen bij de politie en met dat papiertje, verklaring van geen bezwaar en bewijs dat je inkomen hebt, kun je een nieuwe cedula aanvragen. En wat voor belachelijke regeltjes zijn dit Thode ? Je weet niet eens wat voor beperkingen er hier op Curacao gelden. Dus wie is nu hier kortzichtig ?

  ‘Win today but lose a lot tomorrow and the years thereafter’ Wij hebben al alles verloren met 2 jaar MFK bewind, dus steek je kop maar weer in het zand Thode

 24. ver·zoe·ken (werkwoord; verzocht, heeft verzocht)
  1
  vragen iets te willen doen of laten, te willen geven of toestaan enz.

  1. Wij VERWACHTEN van hem als Minister-President van Nederland dat hij toezeggingen zal nakomen en dat hij zich aan afspraken zal houden.
  2. Dit voorstel niet te steunen en te trachten als VVD-leider het VVD-lid de heer Bosman te bewegen tot intrekking van het ontwerp.
  3. Voor het geval het initiatiefontwerp mocht worden aangenomen door het Nederlandse Parlement, VERWACHTEN wij dat hij met een bekrachtiging niet zal instemmen.
  4. Dat wij EROP REKENEN dat hij als voorzitter van de Rijksministerraad zijn verantwoordelijkheid draagt en het ongedeelde Nederlanderschap zoals vastgelegd in het Statuut, de Rijkswet op het Nederlanderschap en de geldende grondwettelijke en internationale verdragsverplichtingen onverkort zal handhaven en waarborgen

  Dat neigt meer naar eisen dan verzoeken…

  Diplomatisch een dikke onvoldoende meneer Thodé, maar voor je achterban vast en zeker een dikke 10… ach tja dat is politiek toch??

 25. Wat zeurt hij nou?
  Zijn zoon is toch het land ingekomen met een flinke portie drugs in zijn bagage…
  allemaal eigen belang dus, dat de crimineeltjes van Curacao vrij naar NL kunnen gaan.

 26. Het ironische van Amerigo Thode, het schoothondje van Schotte, is dat het juist zijn zoon is die misbruik heeft gemaakt van de vrije toegang tot Nederland. Zoonlief zit nu namelijk in het gevang wegens drugssmokkel.

  Het maakt Amerigo er allemaal niet geloofwaardiger op.

 27. Meneer Thodé maakt terecht de opmerking dat er geen gedeeld Nederlanderschap kan bestaan. Geheel terecht zelfs. Vandaar dat ik mij verbaas om op Hato in een rij te moeten staan waarin tot uiting komt dat autochtonen een eigen (gedeelde) rij kennen. Hoewel ik net zo Nederlands ben als meneer Thodé blijkt enig verschil toch aan de orde. Teach what you preach and do what you say. Mijns inziens lijkt het mij verstandig om te kijken naar de omstandigheden waaronder Curacaoenaars naar Nederland afreizen en de mate van zekerheid om volwaardig te kunnen deelnemen aan die maatschappij in Europa. Andersom geldt dat namelijk ook. Het over de schutting pleuren van kansarmen is net zo min in het belang van ‘nos terra dushi’! Ik adviseer de MFK vooral te investeren in een sterke onderwijsinrichting op het eiland, zodat kansrijken zich verder kunnen ontwikkelen ten behoeve van de zelfstandigheidsbevordering van het eiland. Put your money where your mouth is, mr. Thodé en dat is éducation, éducation!
  Beter dan het aangaan van slimme constructies met sms-gokken en handige jongens als Dos Santos. Beter ook dan het beroven van stagiaires en toeristen waardoor het eiland o.a. onder leiding van Thodé afglijdt naar een bacoba-republiek (banaan is nog een te groot woord).
  De VVD is niet meer dan een partij waarbinnen mensen (vanuit de V van Vrijheid) een mening hebben over de manier waarop zaken moeten worden geregeld. Het volk van Nederland kent zijn partijen en de leden van die partijen. Met de verkiezingen neemt het volk altijd afscheid van verkeerde personen. Dat noemen ze democratie. Het vermoorden van een politiek leider is geen democratie maar een dictatuur. Put your money where your mouth is. Education!

 28. iemand, die lid is van een criminele organisatie (MFK), moet niet dit soort stukjes schrijven.

 29. Vraag aan de postbode van Schotte : waarom komen criminele en kansloze europese Nederlanders (terecht) Curacao niet bnnen maar waarom moet Nederland criminele en kansloze Curacaoenaars wel toestemming verlenen om zich in Nederland te vestigen?
  Eenvoudige vraag, graag kort en krachtig antwoord heer Thodé !
  ( ik verwacht geen antwoord, want Thodé weet er geen plausibel antwoord op).

 30. amerigo

  ik zou graag zien dat jij achter het raam van een finca op bandabou ging zitten en dat we nooit meer dit soort bullshit hoeven te lezen.

  begrijp nou eens dat je hier hetzelfde doet voor europese nederlanders, je discrimineert

 31. Iemand van de MFK die het heeft over parliamentaire democratie.. ha ha ha ha wat een grapjas!!