• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Omayra LeeflangCURAÇAO – De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen ADECK Curaçao en MKB Nederland als onderdeel van het bezoek van Premier Rutte, geeft de juiste toon aan voor de nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. Dat zegt onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang.

Volgens het Statenlid zorgt dit ervoor dat de economie in de landen groeit. “Tijdens de bijeenkomst van Rutte met fractieleiders, heb ik daar wel een zeer belangrijk element aan toegevoegd: economische samenwerking op basis van Maatschappelijk, Verantwoord Ondernemerschap (MVO)”, gaat Leeflang verder. “Immers economische samenwerking binnen het Koninkrijk is niet nieuw.”

Verantwoord
Volgens het Statenlid is de raffinaderij, toen de massieve economische katalysator die Curaçao in een klap van armoede naar welvaart bracht, vandaag een bron van contraversialiteit op het gebied van milieu en gezondheidzorg. “Natuurlijk was economie in het kader van MVO toen absoluut niet in beeld. Het waren andere tijden. We moeten echter wel leren van onze fouten en geld, veel geld verdienen is goed, mits het maatschappelijk verantwoord gebeurd. Onze huidige kennis over bedreigingen van ons menselijk bestaan, roept om een nieuwe manier van zaken doen, MVO. De MVO is gebaseerd op het drie PPP-principe: People (aandacht voor de sociale kant), Planet (aandacht voor milieu), Profit (aandacht voor winst).

Plicht
Leeflang vindt dat het haar plicht is om als volksvertegenwoordiger ervoor te zorgen dat anno 2013 MVO prominent op de agenda staat van de nieuwe economische samenwerking binnen het Koninkrijk. “Overheden van de landen in het Koninkrijk zouden erop moeten toezien dat handelsmissies die meereizen met ministers altijd MVO normen opnemen in samenwerkingsovereenkomsten. In Nederland is naleving van de OESO-richtlijnen (wat de Nederlandse overheid van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van MVO) een voorwaarde voor de verkrijging van financiële overheidsondersteuning bij internationale handels- en investeringsactiviteiten. We zouden kunnen beginnen met stimuleren dat bedrijven hun MVO investeringen publiceren. Misschien is investeren in naschoolse opvang zoiets”, aldus onafhankelijk Statenlid Leeflang

7 reacties op “‘Samenwerking zorgt voor groei economie’”

 1. En toen was het stil…

 2. @Zorro, wat vind jij ervan dat de PAR destijds niet op toezag dat veel uitzendbureau’s op Curacao wel premies inhielden maar dit nooit afdroegen?
  Hoe verklaar jij dat de PAR uitzendbureau’s vrijspel gaf om extreem veel geld te verdienen over de ruggen van hun werknemers? Waarom was er geen goede controle destijds?
  Hoe verklaar jij uitzendbureau’s die toko den toko bleken te zijn?
  Uitzendbureaus zijn tijdens de PAR-periode op Curacao gestart met hun uitbuitende praktijken.
  Onderschat de bevolking niet!

 3. @Zorro, wat vind jij ervan dat de PAR destijds niet op toezag dat veel uitzendbureau’s op Curacao wel premies inhielden maar dit nooit afdroegen?
  Hoe verklaar jij dat de PAR uitzendbureau’s vrijspel gaf om extreem veel geld te verdienen over de ruggen van hun werknemers? Waarom was er geen goede controle destijds?
  Hoe verklaar jij uitzendbureau’s die toko den toko bleken te zijn?
  Uitzendbureau zijn tijdens de PAR-periode op Curacao gestart met hun uitbuitende praktijken.

  Onderschat de bevolking niet.

 4. @ Fred. Niet uit enige vorm van onderschatting maar het is goed, dat iedereen de bevoegdheden van een MP kent. In het bijzonder dient een MP zeker ook vanuit een achtergrond als directeur van een bank de strekking, het belang en de gevolgen van zijn handtekening terdege te beseffen en al helemaal niet onderschatten. Hij beweert, dat hij helemaal niet verantwoordelijk is voor de BVZ-wet en dat zijn handtekening slechts een formaliteit is. De MP draagt de eenheid van het beleid van de regering uit en ZIJN handtekening bepaalt of een wet wordt afgekondigd. Noem dat maar niets. Dankzij zijn handtekening en niets anders zitten we met de gebakken peren.

 5. @ Fred. Toevallig hoorde ik vanochtend, dat Hodge wel degelijk Leeflang heeft onderschat door een soort van verschoning te plegen voor zijn steun aan de BVZ-wet, omdat hij als MP nauwelijks enige rol van betekenis had en bij het kruisje moest tekenen. Die verklaring heeft hij niet afgelegd op het moment van tekenen en hij heeft meer dan voldoende tijd gehad tot zijn verkiezing als partijleider om tegemoet te komen aan het standpunt over de BVZ-wet van de GEHELE PAR-fractie en daarover verzachtende omstandigheden aan te voeren. Het ontbreken daarvan zegt iets over de principes van Leeflang en alles over de principes van de rest van de PAR-fractie. Zijn argument over de in zijn ogen desastreuze finenciele gevolgen voor het BVZ-fonds snijdt geen hout, want het kon niet zo zijn dat de regering dan de boel de boel kon laten. De regering, die nota bene zelf de BVZ-wet een onding noemde en de reparatietoezegging niet binnen een paar weken heeft geregeld. Een geheimpje: er is nog geen ene moer aan de zo noodzakelijke reparatie gedaan. Hodge lijdt zelf juist aan onderschatting en overschatting van zijn eigen daden.

 6. @ Fred. Ik hoop, dat Hodge zijn stelling degelijk heeft onderbouwd en geen ballonnetje oplaat. Ik denk sowieso al, dat het onmogelijk is een heel volk te onderschatten of te overschatten. Als ik naar de verkiezingsuitslag kijk en dat is een feitelijk gegeven alsmede zie wat de gekozen regering van PS en MFK ervan gebrouwen heeft, lijkt het mij niet zo moeilijk om een juiste inschatting te maken over een deel van het volk dus noch onderschatting noch overschatting, maar datzelfde deel van het volk heeft de consequenties van het stemgedrag nl. de regring Schotte duidelijk overschat en een klein deel heeft het zelfs onderschat, want die blijven achter Schotte staan. Datzelfde deel zal weer toenemen, zodra Schotte weer met geld en cadeautjes gaat smijten. Ik denk, dat Leeflang ervoor zal waken het gevaar van onderschatting en overschatting tot zich te nemen. Daar is ze net iets te slim voor en dat zou Hodge ook moeten weten.

 7. — Voormalig PAR-lid en nu onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang onderschat het niveau van het volk van Curaçao. Dit stelt nieuw PAR-leider en voormalig premier Daniel Hodge…

  @Zorro, is dat zo? Onderschat Leeflang het niveau van het volk?