• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Hans Biesheuvel thumbCURAÇAO – Op de persconferentie van MKB Nederland (Midden- en Klein Bedrijf) en de Curaçaose ondernemersorganisatie Adeck is het ondertekende akkoord gepresenteerd. Dat gebeurde vanmiddag in het Avila Hotel. Het is de bedoeling de banden tussen ondernemers in beide landen aan te halen.

Na een korte introductie van de totstandkoming van het akkoord legde Biesheuvel de verzamelde pers uit dat hij in het belang van beide landen ondernemers dichter bij elkaar wil brengen. De MKB-voorzitter had voor een donkerblauwe stropdas met oranje leeuwtjes gekozen. Hij wilde ermee benadrukken in de kracht van het koninkrijk te geloven, zei hij.
Adeck
Samenwerking
Beide landen kunnen elkaar helpen door middel van informatie-uitwisseling. Zo stelt het MKB bijvoorbeeld informatie ter beschikking aan ondernemers op Curaçao, die daar hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast wordt de samenwerking verder verdiept en geïnstitutionaliseerd. Het is de bedoeling om op regelmatige basis bij elkaar te komen en ideeën uit te wisselen. Een daarvan is alvast om handelsmissies gezamenlijk uit te voeren. In plaats van handelsmissies namens aparte landen zouden die dan vanuit het Koninkrijk plaatsvinden.

Raffinaderij
Biesheuvel ging verder over de haven, het vliegveld en duurzame energie, waarover de Nederlandse delegatie is voorgelicht. Desgevraagd wilde de MKB-preses ook kort ingaan op de vraag of er ook gesproken is over de omstreden Isla-raffinaderij. Bij gebrek aan specifieke kennis van de problematiek wilde hij zijn commentaar beperkt houden, maar “ik voel wel dat er aan Nederlandse kant veel interesse voor is om daarover mee te denken. IHC en Strukton zijn grote bedrijven die gewend zijn om hierover na te denken. Die waren ook heel erg geïnteresseerd in Greentown, dat heb ik duidelijk gemerkt. Ik ben er van overtuigd dat dit absoluut een snel vervolg gaat krijgen”. Hij benadrukte dat de handelsmissie er is om drempels te verlagen, maar dat de bedrijven zelf actie moeten ondernemen.

DSC_0054

2 reacties op “‘Ondernemers NL geinteresseerd in GreenTown’”

 1. @Aurelius,

  helaas heb je gelijk….
  Er spelen te veel andere belangen binnen onze politici.
  dus er zal aan allerlei draadjes getrokken worden, tot dat er helemaal niets meer mogelijk is.
  Alle geintresserden trekken zich terug en dit mooie plan, wat Curacao op de wereldkaart zou kunnen zetten is weer mislukt.

  zooo ontzettend jammer….
  het nieuwe ziekenhuis staat over 20 jaar nog niet!!!

 2. Ik vrees dat er niks van terecht zal komen, omdat de Curacaose politiek dwars zal gaan liggen. Ik baseer dat op het feit dat zoiets belangrijks voor het algemeen belang als een ziekenhuis nog niet eens gebouwd kan worden. Allemaal door belangen van vriendjes en vriendjes van vriendjes en familie van vriendjes van vriendjes. De hele politiek alhier is bij wijze van spreken incestueus….