• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Foto Rijksoverheid: Jetta KlijnsmaCURAÇAO – Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma is zondag gestart met een kennismakingsbezoek aan Caribisch Nederland, met Saba als eerste stop. Gisterochtend had Klijnsma een overleg met het Bestuurscollege van Saba.

 
Hierbij waren de delegatie van de staatssecretaris, gezaghebber Jonathan Johnson en gedeputeerde van Sociale Zaken en Arbeid Chris Johnson, aanwezig. Johnson hield een presentatie waarin hij de positie van Saba aankaartte. Hij is van mening dat het in 2009 beloofde voor Nederland aanvaarbare voorzieningsniveau, als nog toegepast moet worden op het eiland. Johnson benadrukte dat er armoede heerst onder vooral bejaarden die moeten rondkomen van alleen een AOV-pensioen.

AOV
Klijnsma heeft aangegeven dat ze bereid is de situatie verder te bestuderen. “Ik zal er naar kijken. Ik kan niet beloven dat de AOV meteen omhoog zal gaan. Maar dit jaar heb ik nog wat geld beschikbaar voor armoedebestrijding.” De staatssecretaris heeft het bestuurscollege van Saba gevraagd met concrete ideeën te komen voor projecten voor het bestrijden van armoede. Tijdens het gesprek is ook de problematiek van tewerkstellingsvergunningen en de hoogte van het wettelijk minimumloon aan de orde gekomen, met als inzet deze te verhogen.

Verhoging minimumloon
Na het gesprek met het bestuurscollege heeft Klijnsma gesproken met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De werkgevers waren vertegenwoordigd door de Saba Business Association (SBA), Saba Merchants Association (SMA) en de Saba-Sint Eustatius Kamer van Koophandel. De werkgevers hebben aangegeven bereid te zijn binnenkort het niveau van het minimumloon te verhogen.bezoek Jetta Klijnsma aan Saba

Bezoek
Tot slot heeft Klijnsma een gesprek gehad met de sociaal-maatschappelijke werkster van Saba en bezocht ze een aantal bejaarden thuis. Vandaag reist staatssecretaris samen met haar delegatie door naar Sint-Eustatius.

1 reactie op “Klijnsma bespreekt armoede Saba”

  1. Bespreken en het bekijken dat kan deze troel heel goed,daarom word zij ook juist op pad gestuurd met een probleem wat de eerste 10 jaar nog niet word opgelost.