• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

MFKCURAÇAO – De MFK heeft Mark Rutte een brief overhandigd. Daarin staat dat de fractie zich zorgen maakt over het vrije personenverkeer binnen het Koninkrijk. André Bosman, een partijgenoot van de Nederlandse premier, wil regulering van Curaçaoënaars die naar Nederland komen.

Bosman diende in juni 2013 een gewijzigd initiatiefontwerp in die de toegang van Curaçaoënaars tot Nederland beperkt door toelatingseisen te stellen. “De MFK vond en vindt dit onderscheid tussen soorten Nederlanders discriminatoir en in strijd met het Statuut, de Nederlandse Grondwet en verschillende andere wettelijke regelingen en internationale overeenkomsten. Dit standpunt is kenbaar gemaakt aan de heer Rutte en is consistent met het standpunt dat eerder zowel de Staten van de voormalige Nederlandse Antillen als de eilandsraad van het voormalige eilandgebied Curaçao sinds 2005 in niet minder dan acht moties vrijwel unaniem hebben onderschreven”, reageert de MFK.

Afspraken
De partij van Gerrit Schotte meldt ook dat er afspraken zijn gemaakt “en toezeggingen gedaan namens de Nederlandse regering. Minister Donner heeft toentertijd verklaard, dat de notitie van de voorgaande regering betreffende beperking van het personenverkeer van tafel was. En minister Leers heeft na de Koninkrijksconferentie eind 2011 verklaard, dat het interlandelijke verkeer van personen in interlandelijke werkgroepen behandeld zou worden. Dit impliceert dat de conclusies van die werkgroepen pas bij de volgende koninkrijksconferentie besproken zouden worden. Het kan niet zo zijn dat een initiatiefwet in een land deze afspraken doorkruist”.

Beroep
De MFK doet een beroep op Rutte om de eerder gemaakte afspraken ongemoeid te laten en ‘vertrouwt erop dat de premier zich sterk zal maken voor intrekking dan wel niet-bekrachtiging van het initiatiefontwerp van de heer Bosman’.

12 reacties op “MFK: vrijheid personenverkeer in het nauw”

 1. De eilanden hebben de kans gehad om hierin hun visie in te brengen. Dat gebeurde niet. Het enige wat ze deden was de zaak eindeloos vooruitschuiven. Daar is dus nu vanuit Nederland een eind aan gemaakt. Het oorspronkelijke voorstel is door de Raad van State kritisch voorzien van allerlei voetnoten en wijzigingen en is nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer. Als de eilanden in dit stadium nog me willen praten , dan wordt dit voorstel on hold gezet. Als de eilanden dit voorstel willen torpederen, dan zal dat niet mogelijk blijken.En zo komen we toch langzaam in een lokaal politiek klimaat, waar de gedachten een een Gemenebest steeds algemener worden. Rutte kan voor nu de vrede willen bewaren, maar dat Gemenebest komt er vast en zeker.

 2. @Henki

  Klinkt stoer wat je zegt maar wanneer denk je dat het moment gekomen dat je zelf beslist geheel los te komen van Nederland? Enig idee?
  ( je zult wel een ontwijkend antwoord geven want de bezwaren zoals jij aangeeft ,bestaan over 5, 25,75 jaar nog).

 3. voordat het gemenebest plan tot uitvoering kan worden gebracht, zal NL de toevloed van ons volk willen beperken door de toelatings wet met eisen aan te nemen.
  want zo gauw er een sprake is van een gemenebest, zullen we een vertrek zien van ons volk.
  Het gemenebest is meer een samenwerking verband, zonder verplichtingen ons volk nu nog lid van het koninkrijk der Nederlanden wat ons frank en vrij het recht geeft om vrij te vestigen in Nederland n Europa zal dan aanzienlijk veranderen.
  Ook zullen we een eigen paspoort krijgen en zullen we voor elk land een visa aan moeten vragen wat nu niet het geval is.
  MFK kan misschien wel tegen zijn om andere reden, maar wij moeten tegen zijn om niet onze rechten kwijt te raken, dat beslissen we zelf wel wanneer we dat echt willen en niet eerder.

 4. Man, doe dan iets om te zorgen dat de mensen niet meer naar Nederland gaan!!!!!!!!!!!!
  Klagen helpt niet, kom met werkgelegenheid en scholing.
  Dat is de taak van politici, ZELF DOEN zelf de handen uit de mouwen steken en geen problemen op anderen verschuiven.
  Wie het ergens goed heeft verlaat zijn honk niet. Men verlaat pas zijn land als men geen perspectief meer in ziet.

 5. Dom populistisch geleuter van de MFK, wat er nu op tafel ligt is niet vergelijkbaar met eerder gedane voorstellen, of dit het haalt is de vraag, maar men is de negatieve Curaçaoënaar goed zat in Nederland, hetgeen ten koste gaat van de stille welwillende en zich wel maatschappelijk normaal gedragende landgenoten.

  Het is toch in en in triest dat ons exportproduct numero uno criminelen is, die pieken in alle statistieken vwb hun negatieve gedrag.
  Als land moeten wij ons kapot schamen voor ons falen dit niet in de hand te hebben.
  De oorzaken zijn bekend, de oplossingen daar zijn miljoenen en nog eens miljoenen hier het eiland voor op gekomen, en wat hebben WIJ er mee gedaan?

  Symptoombestrijding is er gedaan, en het resultaat is dat er nu al twee totaal verloren generaties hier rondlopen, waar iedereen of dat nu hier is of elders de gevolgen van ziet of ondervindt, de derde generatie zit er aan te komen want structureel verandert er hier niets behalve dan dat de politici hun mond er vol van hebben, maar niets of te weinig doen.

 6. Ik zou ook willen dat de criminele jeugd naar NL kon emigreren.
  maar begrijp ook dat NL die niet wil, er zijn er al genoeg.
  Hoeveel Nederlanders uit NL zitten er hier inde gevangenis?
  En hoeveel Nederlanders uit Curacao zitten er in NL in de gevangenis?
  Dat zegt toch genoeg over het idee achter deze nieuwe wet.
  Ik moest aan allerlei zaken voldoen om me hier in te schrijven.
  Iedereen n curacao kan zo naar NL en een uitkering aanvragen.
  Er is totaal geen criteria, durfden ze toen niet te stellen omdat ze bang waren voor kolonisator uitgemaakt te worden.
  Maar lees net dat we gelijkwaardige partners in het koninkrij zijn, dus we krijgen gelijkwaardige regels om ons te vestigen.

 7. Als Schotte c.s. hun huiswerk hadden gedaan, of de kranten hadden gelezen, dan hadden ze kunnen weten dat het niet Bosman is, maar regeringsbeleid van Nederland. In het regeer akkoord van PvdA en VVD samen staat letterlijk

  “Op basis van criteria zoals de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf hanteren (onder meer toets op strafblad en inkomen) komen we met een voorstel tot regulering van de vestiging van inwoners uit die landen in Nederland.”

  Nu hebben PvdA en VVD al een meerderheid in de NL 2e kamer en de PVV zal zeker een handje helpen. Bosman wordt ingezet om de ballon op te laten en reacties uit te lokken.

 8. als het zou lukken eerst de hele MFK bende van dit eiland te verjagen met een one way ticket onder voorwaarde dat ze ook nooit terug mogen komen dan zou ik als tegenprestatie best het “vrije personenverkeer” willen opgeven!!!!

 9. Waarom maakt juist maffia-partij MFK/Schotte zich zo druk dat kansarme, laagopgeleide dan wel criminele Curacaoenaars misschien Nederland niet meer in mogen ?( andere Curacaoenaars wordt geen strobreed in de weg gelegd). Omdat Schotte zelf tot alle 3 die categorieën behoort ??? ( overigens komen Nederlanders waarop dezelfde kwalificaties van toepassing zijn net zo min Curacao binnen.. Dat is logisch en terecht).
  Als Curacao zo bang is voor een invasie van makambas naar het eiland dan moeten ze een
  numerus fixus instellen voor Nederlanders. En niet vragen naar een bewijs van goed gedrag, inkomen, in staat zijn een huis te kopen etc etc. Curacao wil gewoon met de huidige immigratieregeling voor europese landgenoten het uitschot buiten houden. En dat wil Nederland nou precies hezelfde !

 10. Volgens de MFK is de reciprociteit die nagestreeft wordt in de voorgestelde wet op het personenverkeer in strijd met het statuut, de grondwet en internationale overeenkomsten. Zeer vreemd dat een serieuze politieke partij reciprociteit discriminerend vindt. Curaçao mag dus wel discrimineren tegen niet op het eiland geboren Nederlanders maar Nederland mag niet dezelfde regels toepassen op Nederlanders geboren op Curaçao. Dit is een facistische denkwijze.

 11. Grappig dat Amerigo Thode een brief over vrij verkeer in het koninkrijk overhandigt, terwijl juist zijn zoon misbruik heeft gemaakt van dat vrije verkeer door drugs naar Nederland te smokkelen.

  Je blijft inderdaad lachen op deze klip, en vooral om de MFK!

 12. Ze zijn zeker bang dat criminelen (Schotte, Jamaloodin, Hakim, Constantia e.d.) Nederland niet meer in kunnen komen!!!
  Moeten ze via een omweg naar hun maffiavrienden en vriendinnen.