ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag een uiteenzetting van Joseph Hart over hoe je als buurt voor elkaar kunt krijgen dat je veiliger woont.

In een eerder artikel heb ik uitgelegd hoe men verantwoordelijkheid voor de eigen buurt kan nemen en een manier bedenken hoe misdaad te bestrijden door ons te verenigen in een systeem van buurtbeveiliging, bekend als ‘neighborhood watch’.

Begin met uw buurman, wanneer u met elkaar afspreekt elkaar te waarschuwen wanneer er vreemde figuren gesignaleerd worden. Indien mogelijk, neem een foto van die persoon! Probeer meer mensen in dezelfde straat erbij te betrekken. Organiseer een systeem om elkaar te waarschuwen volgens een dienstrooster. Wanneer een straat is georganiseerd, volgen de anderen heus wel. Alle bewoners moeten de telefoonnummers van iedereen in de wijk bij de hand hebben en ook het alarmnummer van de politie.

Wanneer de wijk wordt georganiseerd zal het meteen opvallen welke gezinnen problemen hebben: een enkele ouder, zonder werk, kinderen die niet naar school gaan of jongeren zonder vooruitzichten. Ook zal het opvallen welke jongeren met luxe artikelen rondlopen die ze nooit hebben kunnen kopen. Of degenen die rondrijden in auto’s die ze nooit en te nimmer hebben kunnen aanschaffen. Deze gezinnen of personen zullen zich heftig verzetten tegen de wijkbeveiliging. Ze zijn niet alleen antisociaal, maar zelfs in staat een terreuractie te beginnen tegen de bewoners.

Geef ze meteen aan bij de bevoegde autoriteiten. Maar de wijk moet ook bereid zijn deze mensen te helpen. Laat merken dat de wijkorganisatie klaar staat om te helpen. Vraag om professionele hulp, anders breiden deze gezinnen zich uit en vormen dan een bedreiging voor onze veiligheid en kwaliteit van het leven.

Het probleem is de vrees om actie te ondernemen. Daarom juist heeft de wijk baat bij een hechte eenheid om sterk te staan met de steun van het bevoegd gezag. De disfunctionerende gezinnen moeten overgehaald worden professionele hulp te aanvaarden om hen te leren hoe om te gaan met hun problemen, hoe de kinderen te betrekken in sportieve activiteiten, en om zodoende te voorkomen dat deze kinderen in de greep van de misdaad terechtkomen. Meer dan ooit moet het kind zich betrokken voelen in het ‘wijkgezin’ wanneer het ‘thuis’ moeilijk gaat.

Een wijk organiseren is afhankelijk van de fysieke, economische en sociale structuur ervan en van de aanwezige faciliteiten. Er kan begonnen worden met een schoonmaakactie om zoveel mogelijk wijkbewoners mee te laten doen. Selikor helpt altijd. Wanneer de wijk is opgeruimd moet er overeenstemming zijn over gedragsregels hoe huis-, tuin- en straatvuil aan te pakken. Op deze wijze worden er meer contacten gelegd om tot een organisatie te komen om de kinderen te helpen door middel van sport, huiswerkcontrole en -begeleiding en een kinderopvang (bij een of meerdere gezinnen) voor de kleintjes. De bejaarden in de wijk kunnen hulp krijgen waardoor het noodzakelijke medeleven weer terugkomt. Als er een buurtcentrum is, moet dit optimaal gebruikt worden. Dit proces vergemakkelijkt een beveiligingssysteem tegen misdaad en leidt tot eenheid en rust in de wijk, waar de misdadiger heel goed beseft dat hij hier zijn slag niet kan slaan!

Een kritisch ingestelde en goed ingelichte bevolking kan zelfs corruptie bestrijden, wat een zeer ernstige vorm van misdaad is, die onze hele gemeenschap aantast. Corruptie, zowel in de politiek, overheid als het bedrijfsleven, maakt de weg vrij voor de internationale georganiseerde misdaad om binnen te dringen en de macht in ons land over te nemen. Deze ramp is reeds gaande! Daarom moeten wij goed ingelicht zijn om de indicaties van dit soort corruptie te ontdekken. En dan moeten wij dat publiekelijk aangeven. Wanneer wij onze mond houden en het hoofd buigen, maken wij de weg vrij voor onderdrukking en dictatuur van het geld en de georganiseerde criminaliteit. Oftewel we bundelen onze krachten, of ons land wordt een mislukte staat waar misdaad het voor het zeggen heeft en de toerist en de investeerder ver weg blijven. Ik weiger dit scenario te accepteren!

2 reacties op “Ingezonden: organiseer een wijk voor meer veiligheid”

 1. hele goede plannen…..
  Maar ben bang dat dit op Curacao niet gaat lukken.
  iedereen is familie en men wil goed bevriend blijven.
  Dus elkaar aanspreken op fout gedrag zullen ze niet doen.dus de patsertjes van de wijk blijven de patsertjes tot ze in de gevangenis belanden.
  Misschien als er in iedere buurt een sterk persoon is, die bereid is de buren aan te spreken op fout gedrag, dan maakt het een kans.
  Nou ja, hoop doet leven…

 2. De politite en wijk weten heel goed wie de crimineeltjes zijn die idd niet naar school gaan en werken maar wel op dure motoren en quads de wijk onveilig maken.. Maar niemand die wat doet..