• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Openbaar ministerieCURAÇAO – Het Gerecht in Eerste Aanleg is in de zaak van de overheids-NV’s tot de conclusie gekomen dat er nader onderzoek moet komen naar Aqualectra, Curoil en Refineria di Korsou (RdK). Bij Curgas gebeurt dat niet. Op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) stelt het Hof nu een onderzoeker aan.

De onderzoeker neemt het gevoerde beleid en de gang van zaken bij de genoemde Curaçaose overheidsvennootschappen onder de loep. Volgens het Hof zijn er bij Aqualectra, Curoil en RdK ‘gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen’. “De belangrijkste reden hiervoor is dat de verhouding tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouder bij deze drie vennootschappen niet in overeenstemming was met Boek 2 van het Burgerwetboek en de Code Corporate Governance, dit tegen de achtergrond van de verslechterde financiële positie van Aqualectra, Curoil en RdK”, aldus het Hof.

Huub Willems
De benoemde onderzoek is bijzonder hoogleraar corporate litigation Huub Willems. Hij was tot 2009 vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer. Sinds 2009 is hij plaatsvervangend raadsheer in de Ondernemingskamer en tevens bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Willems maakt een verslag van zijn bevindingen. Het gaat hierbij niet om een strafrechtelijk onderzoek, maar om een zogenaamde civiele enquête.

Procedure
In een aparte procedure kan het Hof vervolgens vaststellen of er sprake is geweest van wanbeleid, als dat uit het verslag van de onderzoeker blijkt. Ook kan het Hof, als daarom in die procedure wordt verzocht, voorzieningen treffen, zoals het vernietigen van bepaalde besluiten. Omdat het Openbaar Ministerie in zijn verzoek Oswald van der Dijs, Ray Anthony Treurniet en Gerrit Schotte had genoemd, zijn zij als belanghebbenden opgeroepen voor de zitting.
Het Hof heeft vastgesteld dat het verzoek niet tegen hen was gericht. Een onderzoek zoals dit kan alleen worden ingesteld naar het beleid en de gang van zaken bij een rechtspersoon, en niet naar een natuurlijk persoon.

17 reacties op “Hof: nader onderzoek Aqualectra, Curoil en RdK”

 1. gerechtigheid in zicht!

 2. weer 3 jaar onderzoek en dan weer gewoon de doofpot in.
  net als de zaak bientu….van de familie dos santos.
  ik geloof er geen snars meer van.
  de grote witte boorden criminelen van curacao zijn niet te grijpen.
  anders volgt er gewoon weer een huurmoord.

  eerst zien dan geloven…..!!!!

 3. even voor de duidelijkheid:
  FAS staat voor Fundashon Akshon Sivil
  zie website http://akshonsivil.com/

  en voor het vonnis http://akshonsivil.com/files/71372287.pdf

  daarnaast is er beweging Frente Sivil

 4. Wanneer komt UTS aan de beurt?

 5. Hulde aan het niet aflatende onderzoek en 100x bij het OM aankaarten van de zaak van doorzetter Ruben Suriel en Frente Akshon Sivil (FAS) 🙂 !

 6. Het “net” rond Schotte en Compadres in crime sluit zich bit by bit …
  Nu zorgen dat ook de “amici” achter de schermen niet ontvluchten (fam vd Dijs, Robby en broers/half broers, infiltranten bij PS en meelopers in alle lagen van bestuur/bevolking !!!!)
  PROHIBI pa LUBIDA … this was the “WORST GOVERNMENT EVER” !!!!!!!!

 7. Als Schotte en de anderen niet meewerken aan het onderzoek van Prof. Willems dan is 1 ding zeker. Willems zal ze aanwijzen als schuldigen en ze zullen in een apart strafproces gedagvaard worden. Als ze wel meewerken overigens ook. Schotte zit in de tang.

 8. En dan hebben we het nog niet over de afgekeurde begroting 2010 van Jamaloodin, waaraan de meest elementaire basisprincipes ontbreken. Thode kan dus de SOAB nu aanvallen en zeggen dat ze liegen.

 9. Indien zal blijken dat veel voor het onderzoek van belang zijnde stukken/dossiers van de aardbodem zijn verdwenen,dienen de verantwoordelijke natuurlijke personen in een later strafproces tegen hen persoonlijk alsnog veroordeeld te worden wegens wanbestuur!

 10. Er zullen door Schotte wel vragen in de Staten worden gesteld waarom dit onderzoek door een onafhankelijke Nederlander met veel kennis van zaken,met een lange staat van dienst en met een 100% integriteiitscore moet worden gedaan. Hij zal zeggen dat er genoeg kennis op het eiland zelf is.Schotte gaat waarschijnlijk voorstellen om H.Willems te vervangen door de overbekende en bij Schotte in hoog aanzien staandeTerry Hernandez. Tenslotte is diens schorsing al weer beëndigd.Hahaha.

 11. Goed nieuws nu er net een Nederlandse Handelsdelegatie is… NOT…

  Maar goed hopen dat ze nu wel een beetje vertrouwen krijgen in het rechtsysteem en dat er dan alsnog een deal ergens gesloten kan worden.

 12. Eindelijk wordt de Schotte van der Dijs mafia aangepakt. Hulde!

 13. een enquête onderzoek kan alleen ingesteld worden tegen een rechtspersoon.
  vervolgens komt als tweede hieruit een mogelijk wanbeleid en dan kunnen de natuurlijke personen wel aangesproken worden op basis van persoonlijk aansprakelijk.

 14. BELAGGELUK !!

 15. NATUURLIJK is er sprake geweest van wanbeleid, helaas zoals ALTIJD en overal op Korsow.
  De missie zou moeten zijn; ‘bewijzen verzamelen van het wanbeleid, en de schuldigen berechten’.
  En GEEN klassejustitie!

 16. Prof. Dr. Huub Willems is een zwaargewicht.De genoemde natuurlijke personen achter deze rechtspersonen kunnen hun borst nat maken, Ik zou niet graag in hun schoenen staan. Deze muis krijgt ongetwijfeld een staart.

 17. Achter een rechtspersoon zitten altijd natuurlijke personen.. anders is het wel heel makkelijk om illegale en criminele praktijken te doen