• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

PlasterkCURAÇAO – Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft mede namens minister Ivo Opstelten (Justitie), Kamervragen beantwoord over het bestuur op Bonaire. PvdA-Kamerleden Pierre Heijnen en Jeroen Recourt willen onder meer weten of een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de gezaghebber en coalitiepartijen.

Heijnen en Reccourt willen weten of het klopt dat de breuk is ontstaan omdat gezaghebber Lydia Emerencia de integriteit in de publieke sector hoog op haar prioriteitenlijst had gezet. Volgens Plasterk kan niet per definitie gezegd worden dat alle berichtgeving de feiten adequaat weergeven. “Daarom laat ik mij frequent door mijn ambtelijke ondersteuning en door de Rijksvertegenwoordiger informeren over de ontwikkelingen.”

Regels
De Kamerleden willen ook weten wat de minister vindt van het feit dat bestuurders op Bonaire, waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt, gewoon in functie blijven. En of er verschillen zijn in de regels tussen de BES-eilanen en Europees Nederland. Plasterk antwoord hierop dat bij hem geen gegevens bekend zijn van verschillen. “Op grond van artikel 39 van de WolBES gelden voor gedeputeerden de vereisten voor het lidmaatschap van de eilandsraad (men moet Nederlander zijn, ingezetene van het openbaar lichaam, minimaal achttien jaar zijn en niet uitgesloten van het kiesrecht). Soortgelijke eisen gelden in Europees Nederland ook ten aanzien van wethouders. Zolang aan deze eisen wordt voldaan is er geen wettelijke belemmering voor de vervulling van de functie van gedeputeerde”, aldus de minister van Koninkrijksrelaties.

Beantwoording Kamervragen Over Verschillende Berichten Over Het Bestuur Op Bonaire

www.versgeperst.com