• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

BonaireCURAÇAO – De coalitie UPB/Santana in de Eilandsraad van Bonaire wil dat gezaghebber Lydia Emerencia zich in een openbaar debat verdedigt over haar functioneren. Tijdens de tweede eilandsraadvergadering heeft de coalitie toch geen motie van wantrouwen ingediend, zoals eerder aangegeven. Dat meldt Caribisch Netwerk.

UPB/Santana wil Emerencia in een openbaar debat vandaag, aan de tand voelen over haar gedrag en beleid. Zij zullen dan beslissen of er nog een basis is voor verdere samenwerking.

Gebeurtenissen
De coalitie heeft in een brief een opsomming van gebeurtenissen opgenoemd, die het ‘eenzijdige optreden van Emerencia weergeven en raakvlakken hebben met integriteit’. Zo wordt onder andere het aantal dagen opgegeven die Emerencia afwezig was in 2012, maar waarbij niemand besluiten mocht nemen over cruciale onderwerpen. Ook wordt Emerencia onder andere ervan beschuldigd aanvragen voor vergunningen achter te hebben gehouden, gedeputeerden te dwarsbomen, het op eigen initiatief optreden zonder mandaat van het Bestuurscollege en misbruik te maken van haar positie.

Oproep
De brief werd pas na afloop van de tweede Eilandsraadvergadering vanmorgen vroeg naar de gezaghebber en de media gestuurd. De coalitie wil dat het debat vandaag plaatsvindt. Het is niet bekend of de oproep van de vergadering op korte termijn doorgang kan vinden.

demonstratie-cropHeld
De tweede Eilandsraadvergadering ging net als op dinsdag gepaard met een vreedzame demonstratie van burgers die de gezaghebber kwamen steunen. Met pamfletten en borden lieten de aanwezigen zien dat zij voor Emerencia kwamen. Net als de dinsdag daarvoor, werd zij als een held binnengehaald op weg naar de vergaderzaal van de Eilandsraad. De aanwezige menigte waarvan de meesten in het wit waren gekleed, zong het volkslied en schreeuwde gezamenlijk: ‘We are one, we are one’.

Vergaderingen
Gisteren stonden twee vergaderingen gepland. De eerste vergadering over vaststelling van de jaarrekening 2012 en de vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2013, verliep zonder veel onderbrekingen. Zoals verwacht, heeft een meerderheid van de eilandsraad de vaststellingen geaccordeerd.

Procedures
De tweede vergadering ging over de kwestie rond gedeputeerde James Kroon die door het Openbaar Ministerie (OM) is beschuldigd van valsheid in geschrifte en oplichting in het geven van een taxivergunning. Na vragen van de leden, nam Kroon uitgebreid de tijd zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij benadrukte niets verkeerd te hebben gedaan en dat slechts sprake was van tekortkomingen in de procedures om taxivergunningen af te geven. Verder verklaarde Kroon dat hij ten tijde van het onderhoud met het OM onder druk werd gezet door het OM om snel te beslissen of hij het sepot met de beschuldigingen ondertekent of dat de zaak verder voorgelegd wordt aan de rechtbank. Uit zijn verhaal is niet duidelijk naar voren gekomen wat zijn handeling was om beschuldigd te worden van valsheid in geschrifte en oplichting.

Motie
De vergadering eindigde met een aangenomen motie door zes leden van de raad (coalitie en oppositielid Benito Dirksz van MBL) om toch de gewraakte taxivergunning af te geven. De aanvrager moet niet de dupe worden van politieke spelletjes en wettelijk kan de eilandsraad in specifieke gevallen iemand op de wachtlijst laten voorgaan, aldus de motie. De meerderheid heeft besloten dat de gezaghebber stappen moet ondernemen om de nodige adviezen te krijgen zodat de taxivergunning, waarvoor Kroon beschuldigd werd door het OM, toch wordt afgeven.

Foto: Caribisch Netwerk

1 reactie op “Emerencia moet zich verdedigen in openbaar debat”

  1. Het moet niet gekker worden!

    De persoon die die corruptie aanpakt moet zich verantwoorden tegenover hen die corrupt zijn… het klinkt de MFK ongetwijfeld als muziek in de oren.