DalingCURAÇAO – De inflatie op de drie eiland van Caribisch Nederland is in het tweede kwartaal van 2013 verder gedaald. Op Bonaire daalde de inflatie naar 1,5 procent, op Sint-Eustatius naar 1,8 procent en op Saba naar 1 procent. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De grootste daling werd gemeten op Sint-Eustatius, dat nog steeds de hoogste inflatie heeft van de drie eilanden. In 2011 steeg de inflatie op de eilanden fors, tot niveaus van 6,3 procent op Bonaire, 10,9 procent op Sint-Eustatius en 7,4 procent op Saba in het vierde kwartaal. Vanaf het eerste kwartaal in 2012 begon de inflatie te dalen. Dat wil niet zeggen dat er sprake is geweest van algemene prijsdalingen, maar dat de prijzen jaar-op-jaar minder hard zijn gestegen. In drie jaar tijd zijn de prijzen op Bonaire gestegen met 9,7 procent, op Sint-Eustatius met 18,3 procent en op Saba met 12,1 procent.

Inflatie Bonaire
In het vorige kwartaal waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen en motorolie. Een forse prijsstijging voor deze producten in het tweede kwartaal van 2012 is nu uitgewerkt. De inflatie op Bonaire werd ook gedrukt door prijsdalingen van onder meer de kapper, toiletartikelen, voedingsmiddelen en beltarieven.

Forse daling Sint-Eustatius
Op Sint-Eustatius is de inflatie fors gedaald: van 3,9 procent in het eerste kwartaal naar 1,8 procent in het tweede kwartaal. Een belangrijk deel van de daling kwam door de prijsontwikkeling van recreatie en cultuur. In het tweede kwartaal van 2012 waren de tarieven voor de centrale antenne fors gestegen. Het effect van deze stijging is nu uitgewerkt. De prijzen van voedingsmiddelen en kleding stegen niet zo hard als in voorgaande kwartalen en dit had ook een drukkend effect op de inflatie. De prijsontwikkeling van elektriciteit verhoogde de inflatie van het eiland.

Lichte daling Saba
Op Saba is de inflatie in het tweede kwartaal licht gedaald met 0,2 procentpunt naar 1,0 procent. De prijsontwikkeling van kleding en consumpties in cafés en restaurants drukte de inflatie. Gemiddeld waren de prijzen in cafés en restaurants in het tweede kwartaal nog altijd 3,4 procent hoger dan een jaar eerder, maar de prijsstijging op jaarbasis in het eerste kwartaal was met 7,5 procent een stuk hoger. De prijsontwikkeling van elektriciteit en watervoorziening had een verhogend effect op de inflatie.

Inflatie Caribisch NL

www.versgeperst.com