• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

IslaCURAÇAO – De politieke partij GroenLinks heeft minister Ronald Plasterk ( Koninkrijksrelaties) vragen gesteld over raffinaderij Isla. De partij wil dat hij zich inzet voor het openbaar maken van twee rapporten. Plasterk moet het eventueel aandurven om de waarborgfunctie te gebruiken, vindt GroenLinks.

GroenLinks wil ook dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich inzet voor volledige openbaarmaking van alle onderzoeken naar de Isla. Fractievoorzitter Bram van Ojik: “Uit twee nog geheim gehouden rapporten blijkt volgens ingewijden dat de Isla-raffinaderij helemaal niet zo’n grote bijdrage aan de Curaçaose economie levert. Dat stemt tot nadenken tegen welke enorme prijs de Isla nog wordt opengehouden.”

Ingrijpen
Van Ojik wil ook volledige openbaarheid over de Isla-raffinaderij en de door Isla veroorzaakte vervuiling. “GroenLinks wil al jaren dat de raffinaderij zich óf keurig aan de milieunormen houdt óf wordt gesloten. Isla stoot regelmatig zoveel gif uit, dat omwonenden letterlijk geen leven meer hebben. De veroorzaakte schade voor het milieu en de volksgezondheid is enorm. Vorig weekend was het wéér raak. Daartegen moeten omwonenden worden beschermd. Als Curaçao dat zelf niet doet, dan moet de Koninkrijksregering nu maar eindelijk eens ingrijpen.”

Vragen GroenLinks:
1. Kent u het bericht dat SMOC inzage heeft gevraagd in de rapporten ‘A sustainable future for Curaçao. Strategic options for Isla and the Isla site’ en ‘Economical impact study of the oil refinery industry represented by the Isla Oil Refinery’, waarin wordt ingegaan op toekomstscenario’s voor de Isla-raffinaderij en de uiteindelijk geringe bijdragen van deze raffinaderij aan de Curaçaose economie?
2. Waarom zijn deze twee rapporten niet eerder openbaar gemaakt? Kunt u de openbaarmaking van deze rapporten bespoedigen en bent u bereid zich er ten volle voor in te zetten dat alle stukken, de Isla-raffinaderij betreffende, op korte termijn worden geopenbaard met het oog op de besluitvorming rond de toekomst van de Isla-raffinaderij? Zo nee, waarom niet?
3. Wat is de huidige stand van zaken rond de toekomst van de Isla-raffinaderij?
4. Kloppen berichten op twitter dat de Isla-raffinaderij voor de zoveelste keer milieunormen heeft overschreden en giftige stoffen heeft uitgestoten?
5. Bent u bereid om er bij uw Curaçaose ambtgenoten op aan te dringen nu eindelijk adequate maatregelen te treffen om deze lozingen te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om, indien Curaçao in gebreke blijft adequaat in te grijpen, de waarborgfunctie te activeren? Zo nee, waarom niet?

2 reacties op “GroenLinks windt zich op over Isla”

 1. Antwoord op uw laatste vraag: De bevolking die deze regering heeft gekozen maakt zelf van Curaçao een vuilnisbelt, zie overal op het eiland de illegale stortplaatsen Daarnaast op vele plaatsen autowrakken, tuinafval, bouwafval etc.etc. op en naast de eigen kura.
  Wat verwacht u dan?
  Zolang een overheid ook daar niets aan doet kunt u klagen wat u wilt maar het helpt u geen zier.
  Verbeter de wereld en begin bij uzelf!!!!
  De kindertjes komen op de foto (in de krant) als ze weer eens een baai hebben schoongemaakt zodat Pa en Ma er daar later weer troep kunnen achterlaten.
  Een groot gedeelte van de bevolking zijn gewoon porko’s.

 2. Misschien kunnen onze politieke bestuurders uitleggen waarom de bevolking van Curacao het dupe is geweest van een black out door toedoen van de RDK?.

  Waarom horen wij geen parlamentarier hierover?.

  Vroeger kreeg Aqualectra altijd de schuld over het uitvallen van de CRU (BOO), nu is hij in handen van Isla en op wie gaan zij nu de schuld schuiven?.

  Wie gaat de bedrijven compeseren voor geleden schade door de stroomuitval?.

  Wie gaat de mensen compenseren voor de vervuiling die zij hebben ingeademt vorig weekend en voor hun electronisch aparatuur die kapot is gegaan door de black outs?.

  Curacao staat in de top 5 van meest vervuilende landen per capita ter wereld, en dat is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan de Isla. Waarom willen onze bestuurders dit soort praktijken in stand houden?.
  Green Force